Socratisch cafe Utrecht online: Invloed

Geplaatst op

We bevinden ons in een intelligente lockdown. Er zijn regels vastgesteld, die niet altijd nauwkeurig omschreven zijn, zodat er ruimte is voor interpretatie. Hoe geef je vorm en inhoud aan die regels in de publieke ruimte. En welke invloed heb je daarbinnen. Zowel op die regels zelf als op de invulling van die regels in de dagelijkse omgang met anderen?
Aan de ene kant is er de overheid die op basis van deskundige adviezen regels heeft opgesteld en nog steeds opstelt. We vinden daar iets van, maar kunnen we daar ook invloed op hebben? Kunnen we daar iets over zeggen? In hoeverre zijn we zelf deskundig?
Aan de andere kant heb je te maken met de dagelijkse gang van zaken. Je hebt je eigen interpretatie van de regels. Je loopt over straat, in het park, je doet je boodschappen. En daarbij kom je anderen tegen die regels interpreteren en vandaaruit handelen. Soms bewust, soms onbewust.
Wie bepaalt nu wat er binnen die ruimte voor interpretatie gebeurt? Als jij probeert de 1,5 meter samenleving in de praktijk te brengen en een ander botst tegen je op. Wat is jouw verantwoordelijkheid? Hoe ver gaat die? Hoe benut je de interpretatieruimte?
Je hebt ook te maken met hoe anderen die regels interpreteren, waar jij iets van vindt of je over verwondert. Wil en kun je de ander hierop aanspreken? En wat accepteer je van de ander?
Ben jij degene die bepaalt hoe de regels moeten worden geïnterpreteerd? Of kun je dat samen met de ander doen?
Als we die regels en de toepassing ervan samen moeten invullen, hoe oefen je hierop invloed uit? Doe je dat pro-actief of reactief, en wat is dat dan? Doe je dat gezamenlijk of individueel? En heb jij dan meer recht, gezag, verantwoordelijk, kennis dan de ander?
De onderzoeksvraag die we centraal stellen is de volgende:

“Op grond waarvan kun je invloed uitoefenen?”

Je loopt op de stoep, een hardloper komt op je afgerend, en passeert je op de stoep op 75cm afstand. Je roept nog “Hey”, maar vraagt jezelf af waarom je dat doet, wat je het recht verschaft? Of de stoep nog van jou is?

Je staat op de markt voor een groentekraam. Alles is geregeld om de afstand te bewaren, aantal klanten is gereguleerd, er staat een hek voor de kraam, maar je buurvrouw moet toch nog producten hebben die voor jouw neus liggen en als ze min of meer naast je staat en jij er iets van zegt, antwoordt zij dat het allemaal onzin is.

Na onze vorige online bijeenkomst hebben we de deelnemers gevraagd om feedback. We hebben waardevol commentaar ontvangen, waarvoor dank. We zullen dat gebruiken bij de komende bijeenkomst die gepland is op 20 mei om 20.00 uur.
Willen jullie je  in verband met de voorbereiding uiterlijk 6 mei aanmelden bij maypenders@gmail.com . Degenen die zich aanmelden zullen kort daarna een uitgebreidere uitnodiging ontvangen met instructies ter voorbereiding op het digitale socratische cafe.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s