Gespreksthema’s

Thema Kwetsbaarheid

Geplaatst op Geupdate op

Het leven is een hachelijke zaak. Is hierin nog wel een plaats voor iets kwetsbaars? Een glas dat scherp staat op tafel, een zeepbel, paddenstoelen, de kat van de buren, de mens, auto’s, bloemen, bomen, zilvervliesvisjes, boeken, spiegels, kristal, je kleine teen, eieren, je goede humeur, een kleine greep uit vele dagelijkse kwetsbare zaken. Of niet? Wat is kwetsbaarheid eigenlijk? Hebben de bovengenoemde zaken werkelijk iets met elkaar gemeen? Of lijkt het alleen maar zo? Is kwetsbaarheid wel waarneembaar? Wanneer weet je of iets kwetsbaar is? Wanneer ben jij kwetsbaar? Daarnaast wat moeten we eigenlijk met kwetsbare zaken? Moeten we het beschermen of moeten we er gebruik van maken? Ben je als kwetsbaar iemand afhankelijk van anderen? Wanneer moet je zorg dragen voor kwetsbaarheid? Wanneer heb je, je kwetsbaarheid te accepteren? Hebben we kwetsbaarheid nodig of niet? Wanneer? Of zit er kracht in kwetsbaarheid? En zo ja wat is dan de kracht van kwetsbaarheid?

Doe mee met het socratisch café in Alkmaar donderdag 17 november om 19:30 en onderzoek gezamenlijk je eigen gedachten over kwetsbaarheid aan de hand van concrete ervaringen en zelfgekozen vragen. Welke rol speelt kwetsbaarheid in jou leven?

Gespreksbegeleider is Arthur Bijl

Thema: Vooroordelen

Geplaatst op Geupdate op

Vooroordelen. Je hebt ze. Maar wat zijn ze eigenlijk? We staan niet dagelijks stil bij hetgeen we elke dag wel gebruiken. Onze vooroordelen. Als je het woord op google opzoekt Google dan kom je sites tegen met stellingen als: “het weerleggen van vooroordelen” of: “je hebt ze, maar hoe kom je van je vooroordelen af?” Vooroordelen lijken hierdoor negatief, is het ook niet beter om ergens onbevooroordeeld aan te beginnen? De laatste tijd is er echter een tegenbeweging gaande, kreten als “Leve het vooroordeel” en “Ruimte voor vooroordelen” geven aan dat vooroordelen positief zijn. Twee schijnbaar tegenoverliggende stellingen over vooroordelen. Maar hoe zien wij vooroordelen zelf? Hoe komen wij vooroordelen tegen in ons dagelijks leven? Doe mee met het socratisch gesprek en onderzoek gezamenlijk wat vooroordelen voor ons betekent. Is het bekrompen om vooroordelen te hebben? Kunnen we zonder? Wanneer is een oordeel een vooroordeel? Zijn vooroordelen hetzelfde als vooronderstellingen? Moeten we vooroordelen veranderen? Of juist koesteren? 

Het thema Vooroordelen staat centraal tijdens het Socratisch gesprek in Alkmaar, 13 oktober 2016, Berenkoog 80, start 19:30. Gespreksleider is Arthur Bijl.

 

Thema Loyaliteit

Geplaatst op Geupdate op

‘Alleen een mens, die correct handelt, kan loyaal (trouw) zijn! ’, zei Plato ‘en loyaliteit is een essentiële deugd.’ De Amerikaanse filosoof Joshia Royce noemde loyaliteit (trouw) zelfs het ‘ultieme morele goede’.

Maar wat is loyaliteit eigenlijk, waar komt het vandaan en waarom is het nuttig, lastig of zelfs belemmerend. Is loyaliteit eigenlijk nog wel iets van deze tijd? Is het een diep geworteld gevoel waar we niet buiten kunnen? Is loyaliteit hetzelfde als trouw, zijn de begrippen zonder meer uitwisselbaar ; zo niet …. waarin onderscheiden ze zich dan? Kan je loyaal zijn aan jezelf en waar ben je dan loyaal aan?

Loyaliteit is het gespreksthema van het Socratisch Café in Alkmaar, donderdagavond 15 september a.s. Gespreksbegeleiders zijn Arthur Bijl en Frits Prins

Thema Discipline

Geplaatst op Geupdate op

Afzien, hard werken, alles opofferen voor dat ene doel. Daar is discipline voor nodig. Zonder discipline geen kampioenschap, geen diploma, geen voltooid boek, geen gehoorzame kinderen en geen één goed voornemen dat standhoudt. Want dat doel bereiken gaat niet vanzelf. Met discipline zijn we in staat om ons een strak trainingsregime op te leggen, onze korte termijn geneugten uit te stellen of een heftige reactie in te slikken.

Als discipline zo nuttig is, hoe kan het dan dat we er zoveel op tegen hebben? Waaraan ligt dat? Zouden we iets missen als we zonder discipline leven? Waartegen beschermt discipline? Wat maakt discipline mogelijk? Als je discipline nodig hebt om je discipline eigen te maken, is het dan geen onbegonnen werk? Allemaal vragen voor een gedisciplineerd socratisch gesprek. Als dat maar goed gaat.

Gespreksthema in het Socratisch Café te Alkmaar,  17 maart 2016 te Alkmaar (start 19:30)

thema:vastberaden

Geplaatst op Geupdate op

In 1947 werd volgens Koninklijk Besluit het devies ‘Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig’ aan het wapen van Amsterdam toegevoegd als hulde aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vastberaden: je op iets beraden en er aan vasthouden? Zonder te aarzelen? Met een vast plan om je doel te bereiken?

Op welke momenten spreken we van vastberaden? Doet het resultaat van onze inspanningen ertoe? Zien we vastberadenheid terug in ons gedrag? Wat is het verschil met stijfkoppig vasthouden aan een plan?

Locatie: Huize Lydia, Roelof Hartplein 2 te Amsterdam
Zie voor meer informatie:www.socratischcafeamsterdam.nl

Thema Leugentje om bestwil

Geplaatst op Geupdate op

Pinocchio leert ons dat liegen niet mag. Toch blijft hij het onverbeterlijk doen. Zou het kunnen dat hij het eigenlijk niet zo erg vindt? Of dat hij het toch niet kan laten?  Of dat het eigenlijk leugentjes om bestwil zijn? Want die zijn niet zo erg, die mogen best wel.

Als we liegen met de beste bedoelingen, dan noemen we het een leugentje om bestwil. Klopt die rechtvaardiging wel? Want een leugentje om bestwil gaat niet om grote dingen. Het gaat niet om het beschermen van mensenlevens. Het zijn vaak kleine dingetjes die we rechtvaardigen met een leugentje om bestwil. Zoals net iets teveel geld uitgegeven, of te laat komen, of een verjaardag vergeten, of om een ander niet te kwetsen. ‘Oh, wat een prachtig cadeautje’ en het foeilelijk vinden. Iedereen snapt dan dat je een leugentje om bestwil vertelt. Het lijkt alsof leugentjes om bestwil acceptabel zijn omdat het slechts om kleine dingen gaat. Wat maakt het uit als het om een niemendalletje gaat, is het idee. Maar wie mag bepalen wat klein is? De leugenaar? En als het toch om een klein dingetje gaat, waarom dan niet gewoon eerlijk zijn?

Zou het lukken om een socratisch gesprek te voeren zonder leugentjes om bestwil? Of maken die het gesprek juist mogelijk?

Op donderdagavond 19 februari vindt in Alkmaar>> een socratisch gesprek over ‘Leugentje om bestwil’ plaats. 

Thema: Identiteit – Jezelf zijn

Geplaatst op Geupdate op

Bijna iedereen wil graag zichzelf kunnen zijn. Maar vaak is niet zo duidelijk wie je bent. Wie we zijn, dat bepalen we steeds opnieuw. “Oh, dit past helemaal bij mij en dat niet zo. Deze trui vind ik mooi, socratische gesprekken vind ik leuk. En met jou wil ik wel een avondje uit.”
Maar wie is die ‘ik’, bij wie iets past? Is ‘ik’ gegeven bij je geboorte of ontstaat ‘ik’ in de wereld waarin je opgroeit? Kun je kiezen wie je bent? En zo niet, hoe kun je dan verantwoordelijk zijn voor wie je bent? Of moet iedereen jou maar nemen zoals je bent?

Veel mensen vinden het nogal belangrijk om te weten wie ze zijn. Een identiteitscrisis zien ze als iets vervelends. Is dat ook zo? Of kunnen we misschien toe met wat minder identiteit? Hoeveel onzekerheid over wie je bent, kun jij eigenlijk aan?

Thema: Eenvoud

Geplaatst op Geupdate op

‘Minder is meer’ is een gevleugelde uitspraak. Dit principe in de praktijk brengen blijkt echter verre van eenvoudig. Wat is er zo lastig aan eenvoudig leven? Daar waar vooruitgang meestal leidt tot meer complexiteit, lijkt eenvoud verbonden te zijn met minder. Alsof eenvoud minder van waarde is. Wat is de waarde van eenvoud?

Wat we willen
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Eenvoud

Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen

Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel

De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt
Die eenvoud, af en toe

‘Kunst’ uit de bundel Meer is minder/Martin Bril
[*Eenvoud ipv Klaarheid]

Meer lezen: Marius de Geus / Filosofie van de eenvoud;  vereenvoudiging en matiging als verrijking van het bestaan>>

(Door Saskia van der Werff van Socratisch Café Alkmaar)

Thema Vergankelijkheid

Geplaatst op Geupdate op

In de lente denken we aan nieuw leven, het ontspruiten van bloesem en het opklaren van het licht. Maar moest er niet eerst iets vergaan, iets ophouden te bestaan, om dit nieuwe leven mogelijk te maken? In de moestuin gebruik je het restafval dat tot compost is geworden, als voeding voor het nieuwe gewas. In hoeverre hebben we zelf vergankelijkheid nodig om tot nieuwe ideeën en initiatieven te komen? Is het nodig dat we eerst iets anders loslaten?

(geplaatst door Socratisch Café Amsterdam-IJburg)

Thema: geduld

Geplaatst op Geupdate op

Geduld, zo leert een spreekwoord ons, is een schone zaak. Het is soms moeilijk om geduld op te brengen maar vaak loont het de moeite. Met veel geduld lukt het wel! En vele kleine beetjes maken groot! Zo kan men met veel geduld veel bereiken. Echter betekent dit dan het waarschijnlijk is dat we met weinig geduld weinig bereiken?

‘Op het vinkentouw zitten’ betekent geduldig afwachten om iets te pakken te krijgen. Mij komt dit over als een heel ontspannen manier om iets voor elkaar te krijgen. Wauw! Maar is geduldig zijn altijd ontspannen? En is afwachten dan het synoniem van geduld? Denk aan arbeid dat we als monnikenwerk betitelen: een saaie, harde, langdurige taak waar heel veel geduld bij komt kijken. Wachten we dan nog steeds af? En ontspannen monnikenwerk? ‘De schone zaak’ van geduld lijkt dus betrekkelijk. Hoe betrekkelijk?

http://www.socratischcafeamsterdam.nl