Socratisch cafe Utrecht online: Invloed

Geplaatst op

We bevinden ons in een intelligente lockdown. Er zijn regels vastgesteld, die niet altijd nauwkeurig omschreven zijn, zodat er ruimte is voor interpretatie. Hoe geef je vorm en inhoud aan die regels in de publieke ruimte. En welke invloed heb je daarbinnen. Zowel op die regels zelf als op de invulling van die regels in de dagelijkse omgang met anderen?
Aan de ene kant is er de overheid die op basis van deskundige adviezen regels heeft opgesteld en nog steeds opstelt. We vinden daar iets van, maar kunnen we daar ook invloed op hebben? Kunnen we daar iets over zeggen? In hoeverre zijn we zelf deskundig?
Aan de andere kant heb je te maken met de dagelijkse gang van zaken. Je hebt je eigen interpretatie van de regels. Je loopt over straat, in het park, je doet je boodschappen. En daarbij kom je anderen tegen die regels interpreteren en vandaaruit handelen. Soms bewust, soms onbewust.
Wie bepaalt nu wat er binnen die ruimte voor interpretatie gebeurt? Als jij probeert de 1,5 meter samenleving in de praktijk te brengen en een ander botst tegen je op. Wat is jouw verantwoordelijkheid? Hoe ver gaat die? Hoe benut je de interpretatieruimte?
Je hebt ook te maken met hoe anderen die regels interpreteren, waar jij iets van vindt of je over verwondert. Wil en kun je de ander hierop aanspreken? En wat accepteer je van de ander?
Ben jij degene die bepaalt hoe de regels moeten worden geïnterpreteerd? Of kun je dat samen met de ander doen?
Als we die regels en de toepassing ervan samen moeten invullen, hoe oefen je hierop invloed uit? Doe je dat pro-actief of reactief, en wat is dat dan? Doe je dat gezamenlijk of individueel? En heb jij dan meer recht, gezag, verantwoordelijk, kennis dan de ander?
De onderzoeksvraag die we centraal stellen is de volgende:

“Op grond waarvan kun je invloed uitoefenen?”

Je loopt op de stoep, een hardloper komt op je afgerend, en passeert je op de stoep op 75cm afstand. Je roept nog “Hey”, maar vraagt jezelf af waarom je dat doet, wat je het recht verschaft? Of de stoep nog van jou is?

Je staat op de markt voor een groentekraam. Alles is geregeld om de afstand te bewaren, aantal klanten is gereguleerd, er staat een hek voor de kraam, maar je buurvrouw moet toch nog producten hebben die voor jouw neus liggen en als ze min of meer naast je staat en jij er iets van zegt, antwoordt zij dat het allemaal onzin is.

Na onze vorige online bijeenkomst hebben we de deelnemers gevraagd om feedback. We hebben waardevol commentaar ontvangen, waarvoor dank. We zullen dat gebruiken bij de komende bijeenkomst die gepland is op 20 mei om 20.00 uur.
Willen jullie je  in verband met de voorbereiding uiterlijk 6 mei aanmelden bij maypenders@gmail.com . Degenen die zich aanmelden zullen kort daarna een uitgebreidere uitnodiging ontvangen met instructies ter voorbereiding op het digitale socratische cafe.

Socratisch Café Utrecht Online: Discipline

Geplaatst op

De Corona crisis levert veel onzekerheden en ongemak op. We worden geconfronteerd met nieuwe regels. De overheid wordt directer, gebiedender, maar laat toch nog wel enige vrijheid toe en spreekt ons aan op onze eigen verantwoordelijkheid en op onze discipline.
De Nederlandse bevolking staat nogal ambivalent ten opzichte van discipline. Vanuit verantwoordelijkheid of een vastomlijnd doel of ideaal zijn veel mensen wel bereid zichzelf enige discipline op te leggen, maar het gedisciplineerd worden is al een heel andere zaak. Discipline heeft voor en nadelen en vooral de mate waarin en het moment waarop en de context, de mensen die er bij betrokken zijn, zijn allen van belang bij de waardering van de discipline die gevraagd / geëist wordt.

We kunnen niet afspreken op de Maliebaan. Toch willen we een socratisch café organiseren, maar dan online. Met Zoom kunnen we in groepen van 6 personen een dialoog voeren.

Zoals altijd gaat we de dialoog aan op basis van eigen ervaringen…..
Je neemt deel op een zelf gekozen plaats. Van belang is wel dat je je aanmeldt, anders kunnen we je niet bereiken.

Meld je uiterlijk 19.00 uur aan bij joopkools@gmail.com . We zorgen dan dat je een link krijgt zodat je met ZOOM kunt inloggen

We starten 15 april 2020, 19.30 uur

Socratisch Café Utrecht vervalt in maart

Geplaatst op Geupdate op

Vanwege het Corona virus organiseren we GEEN socratisch café in maart. Jammer! We gaan er alsnog van uit dat we in april wel een socratisch café organiseren.

Socratisch Café Utrecht: Afscheid

Geplaatst op Geupdate op

Waar, wanneer en waarvan neem je nu echt afscheid?
Wanneer een van je kinderen voor een maand naar het buitenland gaat neem je afscheid. Omdat je een emotionele band hebt en hoopt dat je elkaar weer gezond en gelukkig terug zult zien. Als een dierbare op sterven ligt neem je ook afscheid, zonder diezelfde verwachting van weerzien.

Soms moeten we ook afscheid nemen van een vaste woonplek, van een thuis, van kostbare spullen……
Soms neem je afscheid om daarna aan iets nieuws te kunnen beginnen.
Moet je een geldige reden hebben om afscheid te nemen, moet je er eerlijk over zijn? Wanneer kun je/ mag je eenzijdig afscheid nemen?

De reden, de omstandigheden kortdurend of voor altijd, eigen keuze of min of meer gedwongen het maakt allemaal nogal uit hoe je afscheid neemt. Maar altijd blijft de vraag waar neem je nu precies afscheid van en wat is het nu eigenlijk, een moment, een proces, een daad, een gevoel,…….

In het Socratisch Café gaan we met elkaar in dialoog en doen we (zelf)onderzoek rond het thema afscheid. Eigen ervaringen en eigen vragen staan centraal.

19 februari 2020
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch Café Utrecht: Eerlijkheid

Geplaatst op

Moet je een inspanning doen om eerlijk te zijn, of ben je vanzelf eerlijk en kost het juist moeite om oneerlijk te zijn? Gaat het bij eerlijkheid meer om eerlijkheid tegenover jezelf of is het juist belangrijker om eerlijk te zijn tegenover anderen?
Kun je wel eerlijk zijn tegen een ander als je niet eerlijk bent tegen jezelf?

Iedereen wil altijd het goede, zegt Socrates. Althans, voor zover je denkt of weet dat iets goed voor je is. Maar het kan zijn dat wat je denkt dat nu goed voor je is, dat straks en op de lange termijn niet meer goed voor je is. En kan het ook zijn dat wat goed is voor jou helemaal niet goed is voor anderen?

Wat heeft eerlijkheid te maken met ruimdenkendheid en misschien ook wel met je visie. Betekent eerlijkheid dan altijd de waarheid zeggen, of is het juist eerlijker uit respect voor een ander dat niet helemaal te doen? Ben je eerlijk of sociaal wenselijk, of strategisch of …? Hoe verhouden eerlijkheid en rechtvaardigheid zich?

Wat is dat, eerlijkheid?

 

Woensdag 15 januari 2020
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch Café Utrecht: Angst

Geplaatst op Geupdate op

Angst kan gebaseerd zijn op feiten, maar kan ook in ons hoofd zitten, zonder aanwijsbare reden. Angst kan een instinctieve reactie zijn. Maar soms is angst ingegeven door aannames die we onszelf door anderen laten opleggen. Angst kan ons motiveren om tot actie te komen, maar het kan ons ook beperken. We bevriezen, vluchten, of vechten.
Als we in een gevaarlijke situatie terecht komen beslissen we, bewust of onbewust, om iets of niets te doen. Soms worden de gedreven door anderen. Als iedereen in een straat gaat rennen, rennen we mee om onszelf te redden.
En er zijn misschien mensen die geen enkel gevoel van angst kennen.

Is angst helpend in je leven? Of verhindert het je te doen wat je wilt doen? Kun je angsten onder controle houden? Kun je daarvoor kiezen? Kun je angst alleen maar overwinnen door de angst te accepteren en te doorstaan? En heb je angst overwonnen als je haar accepteert?

Is er een relatie tussen vrijheid en angst? Belemmert angst mijn vrijheid?
Heb je geen angsten meer naarmate je ouder (en misschien wijzer) wordt?
Is zelfvertrouwen is voorwaarde voor het overwinnen van angst?
Deze vragen en nog veel meer kwamen bij ons naar boven in de voorbereiding van het socratisch café. We nodigen jullie uit om mee te denken over dit thema.

Tijdens het Socratisch café ga je onder begeleiding van deskundige gespreksleiders op
socratische wijze met elkaar in gesprek. Door middel van verschillende gesprek- en
reflectievormen ga je op zoek naar de deugdelijke opvatting van je gesprekspartners. Naast deelnemen aan het gesprek kun je ook zelf een gesprek leren leiden.

16 oktober 2019
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro

SC Rotterdam 24 september

Geplaatst op

Het gesprek begint om 19.30 u. (inloop 19.00 uur); we ronden af om 22.00 u. daarna is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Locatie:Berkelstraat 181, Rotterdam Kralingen (gratis parkeren vanaf 18.00 uur)

Bijdrage:€  10,-. graag op de avond contant afrekenen

Graag vooraf aanmelden: via info@filosofischepraktijkberkelstraat.nl (bij eerste aanmelding graag ook mob. nr.)

Er is plaats voor ca. 8 personen

Thema: Wanneer ben je thuis?

Gespreksleiders: Lisette Eggink en Anke Verhoeff

Het Socratisch Café Rotterdam nodigt je graag uit voor een zinvol gesprek waarin het denken overthuis als thema centraal staat.

Thuis is niet alleen een huis. Als je zegt dat iets je thuisis, dan geef je daarmee doorgaans aan dat daar iets van waarde of betekenis voor je is. Maar… wat is de waarde of betekenis van thuis eigenlijk? Is het van belang dat je een thuishebt? Maakt het uit voor je doen of laten?

Met de uitgangsvraag Wanneer ben je thuis?’ willen wij gezamenlijk onderzoeken wat thuis inhoudt.

Deelnemers aan deze avond vragen wij vooraf op zoek te gaan naar een klein en alledaags voorbeeld uit eigen ervaring waarin je thuiswas.
Onderzoek dit voorbeeld:
(1) Waarom noem ik het ‘thuis?’
(2) Wat dacht en voelde ik en hoe handelde ik?
(3) Wat vertelt dit voorbeeld mij over wanneer je thuis bent?
Noteer je (voorlopige) antwoorden en neem ze mee naar het socratische café.

Tijdens het gesprek onderzoeken we één van de ingebrachte voorbeelden.

 

Het socratisch café is een ontmoetingsplek voor mensen die op socratische wijze met elkaar in gesprek willen gaan: vragend, onderzoekend, de essentie vattend. Tijdens het socratisch café hebt u de gelegenheid om in een gesprek een aspect van het/uw leven inhoudelijk uit te diepen en te genieten van dat wat eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij en herkenning van anderen, het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst, etcetera. Door ervaring op te doen met klassieke en moderne gespreks- en reflectievormen leert u betere gesprekken voeren en een onderzoekende houding te ontwikkelen. De gesprekken in het socratisch café worden geleid door deskundige gespreksleiders.