SC Culemborg 19 oktober

Geplaatst op Geupdate op

19 oktober 2018, 15.00-18.00 uur, Bibliotheek/Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg

Entree € 10 (studenten € 5)

Thema Maat
Om aan te melden (verplicht) mail naar fransweeber@gmail.com, of bel/sms naar 06-18872237.

Van schoenen willen we graag dat ze passen, dat ze *lekker* zitten. Niet te strak maar ook niet te los: ze moeten wel te *genieten* zijn. Door te passen en meten komen we meestal tot een keuze. De juiste maat is de juiste begrenzing tussen te strak en te los. Zou dat ook gelden voor meer abstracte zaken zoals ‘moed’, ‘verstandigheid’ of misschien zelfs ‘genieten’? In die laatste zin is matigheid een deugd, dat wil zeggen een uitmuntendheid: zij is de richel, zou Aristoteles zeggen, tussen de twee tegenover elkaar gelegen afgronden mateloosheid en ongevoeligheid, tussen de droefheid van de losbol en die van de zwartkijker, tussen de oververzadiging van de vreetzak en die van de anorexiapatient. Wat een ellende als je lichaam je de baas is! Wat een geluk als je ervan kunt genieten en het aan je wil kunt onderwerpen!
Maat, of matigheid, lijkt in ieder geval met je lichaam te maken hebben. Geniet, maar met mate. Matigheid is de matiging waardoor we onze genoegens de baas blijven in plaats van er slaaf van te zijn. Het is een vrij genieten, dat juist daardoor genotvoller is doordat je daarbij ook van je eigen vrijheid geniet. Wat is roken heerlijk als je het ook kunt laten! Wat is drinken heerlijk als je niet gevangene van de alcohol bent! De mateloze is een slaaf die des te onderworpener is doordat hij zijn meester overal met zich meedraagt. Gevangene van zijn lichaam, gevangene van zijn begeerten of van zijn gewoontes, gevangene van de kracht of juist zwakte daarvan. En zo raakt maat/matigheid naast (lichamelijk) genieten ook nog eens de vrijheid aan.
Hoe denkt u over maat? Is de juiste maat een kwestie van willen? En hoe zit het dan met discipline? Wanneer heeft matigheid met vrijheid te maken?
Kom naar Socratisch Café Culemborg in september en start het seizoen met een socratische dialoog over Maat.

Advertenties

14 oktober: De filosofie van de islam

Geplaatst op

Op zondag 14 oktober houdt Jan Peters in filosofiecafé Wageningen een inleiding onder de titel Islam: de filosofie van de Islam

Over de islam wordt veel gezegd en geschreven en vaak staat dit in een negatief daglicht.

Dat voedt de vooroordelen die rond de islam en moslims bestaan.

Jan Peters neemt ons mee op een verkenning van de islam vanaf de eerste openbaring aan Mohammed tot in onze eigen omgeving nu.

http://filosofiecafewageningen.nl

Socratisch Cafe Utrecht: Twijfel

Geplaatst op

Iedereen heeft wel eens twijfel ervaren. Maar wat is het precies? Twijfel kan je overvallen, kan je verlammen, kan je helpen. Twijfel als kracht en als zwakte. Als iets wat je overkomt en wat doe je daar dan mee.

Twijfel is het niet kunnen kiezen tussen mogelijkheden. De stam twij- is etymologisch verwant aan het woord voor het getal twee.

Twijfel wordt regelmatig gekoppeld aan woorden als perfectionistisch en faalangstig, als iets waar je snel van af zou moeten. ‘De eeuwige twijfelaar’ die niet kan kiezen. Of aan iets dat machtiger is dan jij zelf als bij ‘Twijfel maakte zich van hem meester’.

Is er ook een gezonde twijfel of zit twijfel alleen maar in de weg om je doelen te bereiken?
Als je twijfel beschouwt als voorstadium van verandering, groei en nieuwe inzichten lijkt het een toestand te zijn waar je voortdurend naar zou moeten reiken.
Ervaren we dit ook zo? Is de twijfel achteraf bezien van waarde geweest?
Is er een grens aan twijfelen?
Brengt twijfel je altijd verder?
Wie bepaalt de waarde van twijfel?
Heb je controle over twijfel?

Een strofe uit het gedicht: ’De niet genomen weg’ van Robert Frost:
Twee wegen scheidden in een geel woud,
En spijtig was ik een eenzame reiziger
Die niet beide volgen kon, lang stond ik
En bekeek er één zo ver als ik kon
Tot waar hij afboog in het kreupelhout;

In het socratisch gesprek willen we functioneel twijfelen. Dat betekent niet in het wilde weg twijfelen, maar twijfelen rondom een relevante kwestie om tot nieuwe en betere inzichten te komen.
We nodigen u van harte uit voor een gesprek vol twijfels.

17 oktober 2018
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

28 september socratisch café Amsterdam

Geplaatst op

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam
Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden.

Thema Ontwaken
28 september om 15.30
Ontwaken is iets waar we dagelijks mee te maken hebben. Moet je gewekt worden om te kunnen ontwaken? Of word je boos als je gewekt wordt en is ontwaken heel iets anders?

Je ontvlamt in boosheid, daarin ontwaak je niet. Ontwaken lijkt vredig en rustig. Iets wat je overkomt, en waar je weinig voor lijkt te kunnen doen.

Toch worden wij soms opgeroepen om te ontwaken. Zoals in het lied: “Ontwaakt, ontwaakt, de lente breekt aan….” Maar, zoals gezegd, het is niet uitgesloten dat je het helemaal niet op prijs stelt als je door een ander wordt wakker gemaakt.

Wat is dat dan: ontwaken? Iets wat je blijkbaar niet zelf kunt doen en dat je ook niet wil dat op last van een een ander gebeurt. Maar als het vanzelf gebeurt, vind je het goed.

​Ontwaken lijkt dus altijd positief. Terwijl wakker maken en gewekt worden niet zomaar positief zijn.

Wat is dat ontwaken? Wat verstaan we daaronder?

Socratisch Café Amsterdam
Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Vrijdag 28 september 2018

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog

SC Culemborg- Toeval- 21 september

Geplaatst op Geupdate op

Om aan te melden (verplicht) mail naar fransweeber@gmail.com, of bel/sms naar 06-18872237.

Socratisch Café Culemborg
21 september 2018, 15.00-18.00 uur, Bibliotheek/Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg
Entree € 10 (studenten € 5)

Thema: Toeval

Toen ik op Google zocht naar ‘toeval bestaat niet’ kreeg ik ruim 55.000 treffers. Het resultaat voor “toeval bestaat” was beduidend minder: 6.480. “Sta je er soms ook wel eens bij stil dat toeval eigenlijk niet bestaat en dat alles een reden heeft?” schrijft Bianka van Zijl op haar website. Lijnrecht daar tegenover staat Maarten van Rossum: “We zijn collectief blind voor de grote rol die toeval speelt in ons dagelijks leven. Daardoor schrijven we veel meer dan gerechtvaardigd is toe aan onze intenties.” Ons brein is gebouwd om oorzaken en verbanden waar te nemen en als ze er niet zijn bedenken we ze. We geloven niet meer zo in onvoorspelbare lotsbeschikkingen, grillen van de goden en de spelingen van de natuur hebben we grotendeels leren beheersen. Maar het bestaan van toeval erkennen, is voor velen een brug te ver. “Toeval past gewoon niet in het menselijk hoofd. Je weet dat het bestaat, maar je leeft er niet naar. En dat is maar goed ook, zegt Michiel van Elk, psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, want je zou de deur niet meer uit komen.” (Trouw, 17 mei 2016). Hoe is dat voor jou? Op 19 oktober gaan we daarover in gesprek.

19 oktober 2018, 15.00-18.00 uur, Bibliotheek/Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg
Entree € 10 (studenten € 5)

24 september SC Rotterdam- Oordeel Uitstellen

Geplaatst op

deelname uitsluitend via aanmelden: rob@indigogroep.nl

We zeggen wel eens dat het voor een goed onderzoeksgesprek nodig is om je oordeel uit te stellen. Het lijkt te suggereren dat we, in ieder geval tijdelijk, zonder oordeel kunnen zijn, maar kan dat eigenlijk wel? Het roept meteen de vraag op wat een oordeel precies is en hoe je het, bij jezelf en de ander, herkent. Anders gezegd: wat bedoelen we precies als we zeggen dat je je oordeel moet uitstellen? En wat winnen, en verliezen, we daar dan mee? Het onderwerp roept vast en zeker nog veel meer vragen op, maar we beginnen ons onderzoek deze avond met de vraag: “Wanneer moet je je oordeel uitstellen?”

Ook tijdens dit café blijven we trouw aan het zandlopermodel van de socratische methode, maar op een iets andere wijze dan jullie gewend zijn. We beginnen het gesprek gewoon met wat zich aandient en gebruiken de zandloper als een soort landkaart. Je kan het er even bij pakken om te zien waar we staan en te kijken waar we vervolgens heen zouden kunnen gaan. De kaart bepaalt niet de weg, maar laat wel zien welke wegen bewandeld kunnen worden, waar de gevaren zijn en hoe we weer thuis kunnen komen.

Gesprekleiders: Ariane van Heijningen en Maarten Rienks

10 september Filosofisch café Doesburg

Geplaatst op Geupdate op

Filosofisch café Doesburg
Het Arsenaal 1309 / de Sociëteit
Kloosterstraat 15
6981 CC Doesburg
iedere 2e maandag van de maand, 19.30 – 21.45
* juni 2019: 3e maandag vd maand ivm Pinksteren
Deelname: € 5,00
aanmelden en thema via de site: http://www.denkkracht.nl