Socratisch Café Utrecht 16 november 2022: Delen

Geplaatst op

Op 11 november is het feest van Sint Maarten, schutspatroon van Utrecht. Het is een feest van delen, omdat Sint Maarten zijn mantel deelde met een bedelaar. Maar wat is delen eigenlijk? Wat zou je kunnen delen? Bezit, kennis, kennissen, je huis, je netwerk? Is het onvoorwaardelijk of verwacht de delende er iets voor terug? Moet de ontvanger dankbaar zijn voor wat gedeeld is? Verleent de delende een gunst als hij iets deelt? Is de delende dankbaar dat hij de mogelijkheid heeft iets te delen?
Heeft de ander, de ontvanger van het gedeelde, iets te zeggen over wat wordt gedeeld?

Mag de bedelaar zeggen dat hij niet een deel maar de hele mantel wil? Gaat het gedeelde over naar de ander, of blijft er iets bij de deler over. Wie bijvoorbeeld kennis of kennissen (zijn netwerk) deelt, behoudt de kennis en het netwerk. Wat is er dan feitelijk gedeeld? Blijft er altijd iets over bij de delende, of is delen hetzelfde als geven?

‘Eerlijk zullen we alles delen’ is een gezegde. Waarom zou je delen? Mag iemand de kennis die jij met hem deelt gebruiken voor eigen gewin? Geef je door te delen je eigen belang op?

In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Wat gebeurt er precies en wat maakt dat je dit ‘delen’ noemt? In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken.

Ter voorbereiding van het socratisch café willen we je vragen om na te denken over een
casus, iets wat jij recentelijk hebt meegemaakt, rond het thema ‘delen’ waarvan je de
achterliggende gedachtes en argumenten wilt onderzoeken

16 november 2022
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro
Studenten: 7,50 euro

Socratisch café online: Twijfel 9 november

Geplaatst op Geupdate op

Iedereen heeft wel eens twijfel ervaren. Maar wat is het precies? Twijfel kan je overvallen, kan je verlammen, kan je helpen. Twijfel kan een kracht zijn en een zwakte. Twijfel is het niet kunnen kiezen tussen mogelijkheden. De stam twij- is etymologisch verwant aan het woord voor het getal twee.

Zijn mensen die twijfelen té perfectionistisch of faalangstig. Moet je dan maar snel van de twijfel af? Of ben je ‘de eeuwige twijfelaar’ die niet kan kiezen? Is de twijfel misschien machtiger dan jij zelf? We zeggen wel: ‘de twijfel maakte zich van hem meester’.

Is er ook een gezonde twijfel of zit twijfel alleen maar in de weg om je doelen te bereiken?

Zou twijfel ook een voorstadium van verandering kunnen zijn, van groei en nieuwe inzichten? Is het een toestand waar je voortdurend naar zou moeten reiken?

Ervaren we dit ook zo? Is de twijfel achteraf bezien van waarde geweest?

Is er een grens aan twijfelen?

Brengt twijfel je altijd verder?

Wie bepaalt de waarde van twijfel?

Heb je controle over twijfel?

’De niet genomen weg’, door Robert Frost

Twee wegen scheidden in een geel woud,

En spijtig was ik een eenzame reiziger

Die niet beide volgen kon, lang stond ik

En bekeek er één zo ver als ik kon

Tot waar hij afboog in het kreupelhout;

In het socratisch gesprek willen we functioneel twijfelen. Dat betekent niet in het wilde weg twijfelen, maar twijfelen rondom een concrete en relevante kwestie om tot nieuwe en betere inzichten te komen. We nodigen u van harte uit voor een gesprek vol twijfels in het volgende online Socratisch Café.

In een socratische gesprek onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Heb jij niet al te lang geleden iets meegemaakt dat je twijfel zou kunnen of willen noemen? Wat gebeurde er precies en wat maakte dat je het twijfel noemde? In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken.

Ter voorbereiding van het online socratische gesprek willen we je vragen om na te denken over een casus, iets wat jij recentelijk hebt meegemaakt (een gebeurtenis met een kop en een staart waar jij zelf een handelend optreden in had) waarbij twijfel aan de orde was en waarvan je wilt onderzoeken wat de achterliggende gedachten en argumenten waren.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven.
 
Als je je hebt aangemeld en je hebt een bevestiging ontvangen ben je op woensdag 9 november van 19.15- 21.45 uur,  via zoom op de juiste plek om dit socratisch gesprek te voeren.
 
We starten  met de gehele groep en vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen.
 
Aanmelden:
In elke groep is plaats voor 5 deelnemers. We werken met vijf gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 25 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 7 november alleen via mailadres: maypenders@gmail.com , Reacties die geplaatst worden op deze website worden niet gelezen.

Socratisch Café Utrecht 21 september 2022: Smaak

Geplaatst op

Ondanks dat er over smaak niet te twisten valt (volgens t gezegde), is smaak wel een indringend thema. Wat we mooi, lelijk, normaal, lekker, …. vinden is mogelijk persoonlijk, maar niet neutraal.

In het “uiten van jezelf” kies je vaak n hoop attributen, naar jouw smaak, die daar bij horen. Stijl van kleden, haardracht, bril, inrichting van je huis, tot misschien wel mensen je wel / niet tot je vrienden en kennissenkring rekent. Is het nu zo dat hoe jij je smaakvol wilt presenteren, met dat alles wat je om je heen verzamelt inderdaad de expressie is van wie en wat je bent?  

In hoeverre is smaak verweven met wie je bent, met de expressie van jouw individualiteit? Of is het eigenlijk de smaak van het groepje waar je bij wilt horen en wat heeft dat met smaak te maken?

Waar begint en waar eindigt smaak? Waar gaat het om politieke, ethische, ecologische keuzes en is het dan nog steeds zo dat daar niet over te twisten valt? Wat is de relatie van jouw smaak met opvattingen, met waarden, met normen?

Kunnen we gewoon eten wat we lekker vinden, kopen wat we mooi vinden zolang we het kunnen betalen, kunnen we gewoon afwijzen wat we lelijk vinden, of wat we niet in onze buurt willen hebben?

Hoe politiek is smaak of gaat het dan niet meer over smaak maar over iets anders?

In het socratisch café Gaan we op basis van persoonlijke ervaringen met elkaar in dialoog en op onderzoek naar wat smaak nu eigenlijk inhoudt. Valt er toch over smaak te twisten?

Ter voorbereiding van het socratisch café willen we je vragen om na te denken over een casus, iets wat jij recentelijk hebt meegemaakt, rond het thema smaak, waarvan je de achterliggende gedachtes en argumenten wilt onderzoeken

21 september 2022
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro
Studenten: 7,50 euro

Socratisch café online: Bestemming 14 september

Geplaatst op

‘Wie zijn bestemming kent, vindt de weg’, is een uitspraak van Lao Tse.

‘Al lopende maak je de weg’, staat in een gedicht van Antonio Machado.

‘Bestemming bereikt’. Als de routeplanner correct is, kun je nu stoppen en uitstappen. Veel mensen gingen of gaan dit jaar weer op reis, met of zonder routeplanner. Maar wanneer hebben ze hun bestemming bereikt? Wat is hun bestemming? Is dat het doel van de reis, of ligt in het reizen zelf het doel?

Laten we bestemming ruimer opvatten dan enkel het doel van een vakantietrip. Het woordenboek spreekt van ‘lotsbestemming’, wat iemand door het lot gegeven is. Ligt jouw (lots)bestemming vast?  We zeggen ook: dat is je voorland. Wil dat zeggen dat je daarvoor bestemd bent? Bestaat er een uitweg in de bestemming?

We spreken immers over lotsbestemming, destinatie, fatum. Dat klinkt als gebeiteld in steen, maar is dat zo? Als we over ‘bestemmingsplannen’ spreken, bedoelen we dat daarin functies toegewezen zijn aan bepaalde gebieden. Je kunt daar bezwaar tegen indienen en dan blijkt dat de bestemming niet altijd vast ligt. Wie of wat bepaalt de bestemming?

Wanneer denk je dat iets je bestemming is? Ga jij alléén daarover? Of hebben anderen daar een stem in? Wordt de bestemming bepaald door opvoeding, cultuur, je relaties? Wanneer heb je je eigenlijk bestemming bereikt? Of ben je ergens voor bestemd?

‘Vertrokken met onbekende bestemming’. Kan dat eigenlijk wel, met onbekende bestemming vertrekken? Misschien onbekend voor anderen, maar is het dat ook onbekend voor jezelf? Moet je de bestemming weten of kennen? Of vindt de bestemming jou?

Heb je zelf een ervaring waarbij je vaststelde dat je je bestemming had bereikt? Of juist niet? Heb je wel eens een lotsbestemming ervaren? Kreeg je ineens de ervaring dat je ergens voor bestemd was? Het lijkt geen eenvoudig begrip, bestemming. Genoeg reden om onder de loep te nemen bij het volgende online Socratisch Café.

In een socratische gesprek onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Heb jij niet al te lang geleden iets meegemaakt dat je ‘bestemming’ zou kunnen of willen noemen? Wat gebeurde er precies en wat maakte dat je de ‘bestemming’ noemde? In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken.

Ter voorbereiding van het socratische gesprek willen we je vragen om na te denken over een casus, iets wat jij recentelijk hebt meegemaakt, waarbij ‘bestemming’ aan de orde was en waarvan je wilt onderzoeken wat de achterliggende gedachtes en argumenten waren.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven.

Als je je hebt aangemeld en je hebt een bevestiging ontvangen ben je op woensdag 14 september van 19.15- 21.45 uur,  via zoom op de juiste plek om dit socratisch gesprek te voeren.

We starten  met de gehele groep en vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen.

Aanmelden:

In elke groep is plaats voor 5 deelnemers. We werken met vijf gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 25 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 7 september alleen via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch Café Utrecht 15 juni 2022: Wat is vriendschap?

Geplaatst op

Goeie vrienden, komt niemand tussen
Goeie vrienden, zijn nooit alleen

(Double DJ’s)

Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed
Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee
Als ik in het water sprong, dook hij er achteraan
Een mooiere vriendschap, kon er in m’n ogen niet bestaan

(het Goede Doel)

Jij bent echt een vriend om op te bouwen
Alles wat je doet of wat je zegt dat is oprecht
Haast om van te houden
Aan jou ben ik gehecht

(Jan Smit)

‘Omdat hij het was: omdat ik het was.’

(Montaigne, 16de eeuw)

Ieder mens heeft vrienden en vriendinnen, sommige al heel lang, andere van kortere duur. We hebben allemaal wel eens momenten in vriendschappen waarbij we denken dat die persoon niet echt een vriend is of vriendin is. Misschien laat je dan de vriendschap verwateren, misschien ga je het gesprek aan. Maar is altijd wel een moment waarop je denkt… ben jij eigenlijk wel een vriend?

Maar wat is vriendschap eigenlijk? Een mogelijke definitie is: een (niet seksuele) relatie tussen twee of meer mensen, van hetzelfde of van verschillend geslacht. Maar wat is het nog meer? Is er een verschil tussen vrienden en echte vrienden? Waar is vriendschap op gebaseerd? Op een gemeenschappelijke achtergrond? Een gemeenschappelijke geschiedenis? Kun je vrienden worden met mensen die een geheel andere achtergrond hebben? Heb je veel tijd nodig om vrienden te worden? Is vriendschap altijd gebaseerd op wederzijds vertrouwen? Heeft een vriendschap nut of juist niet? Is vriendschap volgzaamheid? Waarom verbreek je een vriendschap?

In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Wat gebeurt er precies en wat maakt dat je dit ‘vriendschap’ noemt? In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken.

Ter voorbereiding van het socratisch café willen we je vragen om na te denken over een casus, iets wat jij recentelijk hebt meegemaakt, rond het thema vriendschap en waarvan je de achterliggende gedachtes en argumenten wilt onderzoeken

15 juni 2022
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro
Studenten: 7,50 euro

Socratisch Café Utrecht 18 mei 2022: Bevrijdende humor

Geplaatst op

Humor kan heel bevrijdend zijn. We hebben humor nodig. Humor biedt afstand tot de dagelijkse realiteit, humor kan relativeren, ruzies voorkomen of de-escaleren, kan mensen verbinden en fysiek schieten we er ook veel mee op: lachen ontspant. Elke dag lachen levert aantoonbaar gezondheidswinst op en lijkt de zwaarte uit het leven in elk geval tijdelijk te verlichten.

Het woord humor stamt af van ‘humide’ (vocht of vloeistof, Latijn). Toen Socrates leefde vond men dat de humors (lichaamssappen dus bloed, slijm en gal) in evenwicht moesten zijn. Was dat het niet, dan word je ziek, dacht men. En het medicijn is… lachen. Wel goeie grappen natuurlijk, want anders is er sprake van… zwartgallige humor.

Maar zo verschillend als mensen zijn, zo verschillend kunnen mensen humor beleven. Want humor die voor de ene persoon relativerend en/of bevrijdend werkt, kan voor de ander kwetsend zijn en negatieve emoties oproepen.

Soms is humor bevrijdend bij een dreigende ruzie… maar niet zelden is een grap juist oorzaak van ruzie. Humor kan ten koste gaan van een enkele persoon of een hele groep. Niet voor niets kennen we het vileine gezegde: wie het laatst lacht, lacht het beste. Dat zegt weinig goeds over de eerdere lolbroeken. Aristoteles zei: ‘Humor is gecultiveerde onbeschaamdheid’. Maar wanneer is iets onbeschaamd en wanneer is dat onbeschaamde dan gecultiveerd genoeg om te bevrijden?

Humor is ongetwijfeld niet altijd bevrijdend.

Wanneer is humor WEL bevrijdend? Wanneer verbindt humor? Kan precies dezelfde grap in dezelfde bewoordingen voor de ene persoon heel bevrijdend zijn en voor de andere persoon juist helemaal niet? En als dat zo is, en we kunnen het effect gemakkelijk voorspellen, mogen we dan wel die grap maken?

Heeft humor die NIET bevrijdend is (maar fout, smakeloos, negatief, sadistisch, ‘te ver gaat’, ten koste van iemand gaat) effecten op het welzijn van groepen mensen? Kan humor bevrijden en tegelijk ook polariseren? Is humor altijd dubbelzinnig? Wat betekent het als we zeggen: deze grap is ‘op het randje’? Ben je verantwoordelijk als jouw humor de ander negatief raakt? Kan humor ook nuttig of reddend zijn in sommige situaties? Moet elke grap ‘kunnen’?

Als verschillende groepen mensen om verschillende redenen om dezelfde grap lachen, is dat dan positief, is er dan sprake van bevrijding of verbinding?

Verwachten we eigenlijk niet veel te veel van humor?

In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Kun je je een voorval herinneren waarin jij een grap maakte in gezelschap waarbij anderen ook in lachen uitbarsten of juist? Of een voorval dat een ander een grap maakte en dat jij zelf niets wist te zeggen, of juist lachte of meelachte?

Wat gebeurde er precies en wat maakt dat je vindt dat er sprake is van (al dan niet) ‘bevrijdende humor’? In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken.

Ter voorbereiding van het socratisch café willen we je vragen om na te denken over een casus, iets wat jij recentelijk hebt meegemaakt, rond het thema ‘bevrijdende humor’ en waarvan je de achterliggende gedachtes en argumenten wilt onderzoeken.

18 mei 2020
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro
Studenten: 7,50 euro


Socratisch café online: Grenzen

Geplaatst op Geupdate op

Alle beperkingen en grenzen waarmee we twee jaar hebben geleefd worden stap voor stap opgeheven. Die grenzen hebben ons veel beziggehouden. We vonden er van alles van. En we hebben ze vast ook allemaal zo nu en dan aan onze laars gelapt. 

Maar wat is een grens eigenlijk? Welke grenzen zijn er? Tussen wie spelen die grenzen? Wie zijn de partijen daarin? 

Hoe weet je dat er een grens is en dat je erover kunt gaan? Is de grens van de één duidelijk voor de ander? Mag je de grens van een ander overschrijden en mag de ander jouw grens overschrijden? Is er een situatie denkbaar dat dit mag? In werksfeer, op reis, tussen vrienden of binnen relaties? 

Is het noodzakelijk om grenzen over te gaan? In welke situaties? In hoeverre kies je ervoor om over je eigen grenzen te gaan, bijvoorbeeld om een goede relatie met de ander te bewerkstelligen. Is het altijd een keuze? 

Wat gebeurt er als een grens wordt overschreden? Is het overschrijden van een grens altijd afkeurenswaardig? Of kan het ook blik verruimend zijn, je nieuwe ervaringen bieden?

In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Wat gebeurde er precies en wat maakt dat je dit relateert aan het begrip ‘grenzen’?

In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken. Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven.

Als je je hebt aangemeld en je hebt een bevestiging ontvangen ben je op woensdag 23 maart van 19.15- 21.45 uur,  via zoom op de juiste plek om dit socratisch gesprek te voeren.

We starten  met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen.

Aanmelden:

In elke groep is plaats voor 5 deelnemers. We werken met zes gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 30 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 16 maart alleen via mailadres: maypenders@gmail.com. (niet via deze site)

Socratisch Café online: Conformeren

Geplaatst op Geupdate op

Je conformeren, je gedragen naar de omstandigheden, je schikken naar, ja naar wat?

Je aanpassen aan, aan de meerderheid, aan degene met meer macht, meer kennis of meer aanzien?

We conformeren ons in allerlei omstandigheden, aan (in)formele regels, aan groepsnormen, aan hoe we denken dat het hoort. Om niet op te vallen, om niet buiten de boot te vallen, om “erbij” te horen, om aardig gevonden te worden, om geen spelbreker te zijn, om geen problemen te veroorzaken……

We conformeren ons om iets te kunnen leren. Aan de regels van een taal. Aan de regels van het spel of de sport. Aan de regels van het verkeer. Aan afspraken om op elkaar te kunnen rekenen……

We conformeren ons bewust, maar regelmatig ook onbewust, gaan we mee in de stroom…

Zeker als er een beroep op ons gedaan wordt vanuit iets wat “groter is dan onszelf” je te conformeren ten behoeve van de gemeenschap, vergt het moed, vastberadenheid en goede argumenten om je niet te conformeren. Kunnen conformeren en zelf kritisch blijven nadenken samengaan? Hoe zit dat eigenlijk met conformeren en ervaren vrijheid?

Kan ‘conformeren’ ook een deugd zijn? Wat is dan de juiste maat daarvan, is er een ‘gulden middenweg’ en hoe ziet dat eruit?

Tijdens dit socratisch gesprek doen we onderzoek naar conformeren, wanneer deed je het, waarom deed je het, had je argumenten om het doen, was niet conformeren ook een optie?

Hoe voelde het om je te conformeren, gaf je iets op, kreeg je er iets voor terug? Is het belangrijk dat er een balans van geven en nemen is? Merkte(n) de ander(en) op dat je je conformeerde, of liet je het merken? Hoe kijk je erop terug, wat het ok om te doen, deed je het uit vrije wil of voelde je een verplichting? Tot slot wat was het nu precies waaraan je je conformeerde?

Ken uzelve, het wordt weer een uitdagend zelfonderzoek.

In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Wat gebeurde er precies en wat maakt dat je dit ‘conformeren’ noemt?

In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken. Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven.

Op woensdag 16 februari van 19.15- 21.45 uur ben je,  via zoom op de juiste plek om dit socratisch gesprek te voeren.

We starten  met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen.

In elke groep is plaats voor 5 deelnemers. We werken met zes gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 30 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 9 februari via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch Café online: Breken

Geplaatst op

Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken. Je kunt een lans voor iemand breken. En de kruik gaat zo lang te water tot hij barst of breekt.

Het begrip breken heeft veel betekenissen en dat zie je aan de hoeveelheid voorvoegsels die mogelijk zijn. Je kunt iets aanbreken. Je kunt iemand onderbreken of inbreken in een gesprek. Je kunt een gewoonte of traditie doorbréken, of een muurtje in je huis dóórbreken. Je kunt een baan, een relatie of een vriendschap verbreken. Je kunt iets losbreken, iets opbreken of openbreken.

Alle betekenissen lijken in ieder geval één ding gemeen te hebben: er is sprake van discontinuïteit. Er stopt iets, er verandert iets. Maar is dat zo? Stopt er altijd iets? Verandert er iets? En is breken altijd bewust, of  kun je ook onbewust breken? Is breken negatief of positief? Is het een definitieve daad, of kan dat wat gebroken is nog geheeld worden?

En welke deugden heb je nodig om te breken? 

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven. Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 16 juni van  19.15- 21.45 uur.

We starten  met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om ten slotte gezamenlijk te eindigen. 

In elke groep is plaats voor 5 deelnemers. We werken deze keer met 4 gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor maximaal 20 deelnemers. Meld je zo snel mogelijk aan. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 10 juni.

Let op: deze keer een ander mailadres.

Mieka.vroom@gmail.com

In juli en augustus gaan we met reces het volgende socratisch café zal in september zijn. We beraden ons nog hoe we digitaal en live kunnen combineren.

Socratisch café online: Boosheid

Geplaatst op

Boos zijn.

We kennen het allemaal. Wat is het eigenlijk? Hoe ontstaat het? Waar komt het vandaan? Kun je kiezen om boos te zijn of overkomt het je? Is ingehouden woede ook boosheid? Helpt boosheid je om dingen aan te pakken? Wanneer je je spreekwoordelijk ‘kwaad maakt’ tijdens de voorjaarsschoonmaak, roep je dan boosheid op jezelf te motiveren? Wat staat er eigenlijk op het spel wanneer je boos bent? Is dat gerechtvaardigd? Is boosheid ruw en bitter?


‘Op de snelweg zie ik een auto snoeihard naderen in mijn spiegel. Ik erger me, maar geef ruimte. Vervolgens haalt hij me net iets te scherp in, waardoor ik nog net uit kan wijken. Angst maakt plaats voor boosheid. Maar als ik zie dat de bestuurder op zijn mobiel zit, ben ik echt woest’.
Ergernis, boosheid en woede, als gradaties van dezelfde mentale toestand

Wanneer je de emotie uit boosheid haalt, is het dan een houding? Wanneer houdt boosheid op? Kun je dat sturen?

Voor het socratisch gesprek over Boosheid, neem je een persoonlijk voorbeeld mee, waar op dit moment geen emotie meer zit. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema. We gaan het dus feitelijk onderzoeken volgens het zandlopermodel van het socratisch gesprek.

Dat is een uitdaging, aangezien het de kunst is om juist bij dit onderwerp uit de emotie te blijven. Dit betekent dat we onze empathie voor een paar uur buiten de deur laten om ons ten volle op het onderzoek te kunnen richten.
Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café Zwolle en Socratisch Café Eindhoven. Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 19 mei van 19.15- 21.45 uur.

We starten met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om ten slotte gezamenlijk te eindigen.
In elke groep is plaats voor 24 deelnemers. We werken met 6 gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 13 mei via mailadres: maypenders@gmail.com