Socratisch Café Rotterdam- 26 juni

Geplaatst op Geupdate op

Wat gaat je aan het hart?

Op de komende avond van het Socratisch Café Rotterdam willen we kijken hoe de dagelijkse casuïstiek tot een mooi onderzoeksgesprek kan leiden.
We stellen nu geen thema vast van tevoren, maar vragen alle deelnemers een casus uit hun eigen leven mee te nemen dat hen aan het hart gaat.

Ter voorbereiding vragen we je dus van tevoren na te denken over een casus die je in zou willen brengen. Een concreet voorval uit je eigen leven, dat je je nog goed voor de geest kunt halen en kunt vertellen. Een voorval waar je (wellicht nog geen helder geformuleerde) vragen over hebt, nieuwsgierig naar bent, dieper op in wilt gaan. Zoals gezegd, eentje die je aan het hart gaat.

We selecteren, net zoals andere avonden, met elkaar één casus die in het onderzoeksgesprek centraal staat.

De avond wordt begeleid door Maarten Rienks en Ariane van Heijningen.

Gesprekleiders: Maarten Rienks en Ariane van Heijningen

deelname uitsluitend via aanmelden: rob@indigogroep.nl

informatie Socratisch Café Rotterdam

het ‘gesprek’ begint om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) en we ronden af om 22.00 uur.

Locatie:
Oudedijk 92, 3061 AM Rotterdam Kralingen
gratis parkeren vanaf 18.00 uur

Bijdrage:
€ 7,50 graag op de avond contant afrekenen

graag vooraf aanmelden:
via Rob@Indigogroep.nl
(bij eerste aanmelding graag ook mob nr)

Advertenties

Socratisch Café Amsterdam- 29 juni

Geplaatst op Geupdate op

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam
Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden.

Thema Opruimen
Er is de laatste tijd veel over opruimen te doen geweest. De Japanse opruimgoeroe Marie Kondo heeft een ware hype veroorzaakt met haar ‘KonMari’ methode. Zij is van mening dat het wegdoen van overtollige spullen dé weg is naar een beter leven; de wanorde in je huis weerspiegelt de wanorde die heerst in je hart.

Opruimen is vaak iets waar we tegenop zien. Je schuift het makkelijk voor je uit, maar als het eenmaal gebeurt, lucht het enorm op. Het schept orde en ruimte. Maar waarvoor eigenlijk?

Over het opgroeien van kinderen wordt ook gezegd dat orde in huis, en dat de dingen hun vaste plek hebben, van belang is. Dit zou het kind de juiste kaders geven waarbinnen het zich kan ontwikkelen. Geldt dit voor volwassenen ook? Dat wij meer ruimte ervaren in een overzichtelijke en opgeruimde omgeving?

Wat gebeurt er met ons als we opruimen?

En bestaat er naast het opruimen van spullen, ook het opruimen van de geest? Bijvoorbeeld door meditatie of andere oefeningen? En wat doet het opruimen met ons hoofd, met ons denken?
Wellicht helpt een socratisch gesprek over dit thema ons om met een opgeruimde geest de zomer tegemoet te gaan.

Socratisch Café Amsterdam
Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Vrijdag 29 junil 2018

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Pomme van Vught, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog

http://www.socratischcafeamsterdam.nl

Socratisch Café Utrecht: Toekomst

Geplaatst op

De toekomst is heel neutraal de tijd na nu. Of en in welke mate we de toekomst kunnen beïnvloeden daarover verschilt men behoorlijk van mening. In hoeverre kunnen we de toekomst voorspellen en dus ook in hoeverre we ons kunnen voorbereiden op de / op onze eigen toekomst.

Toch hebben we wel degelijk beelden over de toekomst van de aarde bijvoorbeeld en ook over onze eigen toekomst over 5 … 10 jaar … nog verder wordt wel moeilijk.
We hadden ook beelden over onze toekomst, en de toen gedachte toekomst is nu al weer verleden tijd. We hebben dus ervaring met de toekomst.

We maken plannen,, we bereiden ons voor op, we gaan verbintenissen, verplichtingen aan, we leven naar de toekomst toe. Vol vertrouwen of onzeker, wellicht zelfs angstig anticiperen we op de / op onze toekomst.

Is er een juiste houding ten opzichte van de toekomst? In hoeverre kun je je voorbereiden op de toekomst? Kun je waardevolle elementen uit het heden bewaren/ overeind houden in de toekomst en zijn ze dan nog even waardevol?
Het is in bepaalde kringen modern om “in het hier en nu te leven”, niet om te zien naar wat al verleden is en je niet bezig te houden met de toekomst… is dat het goede leven?

20 juni 2018
Maliebaan 45
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Filosofisch café Doesburg – Levenskunst

Geplaatst op Geupdate op

Filosofisch café Doesburg, 18 juni, 19.30-21.45, Het Arsenaal 1309 – de Sociëteit, Kloosterstraat 15, 6981 CC Doesburg, deelname: vrijwillige bijdrage.

Aanmelden verplicht: https://www.denkkracht.nl/filosofischcafedoesburg/
Filosofisch café Doesburg in Het Arsenaal 1309

Tijdens een filosofisch café onderzoeken we gezamenlijk een fundamentele of filosofische vraag.
Het gaat om een onderwerp dat ons op dát moment bezighoudt.
Tijdens het gesprek gelden de socratische regels.
Het streven is om tot een gedeelde oplossing te komen.

Een filosofisch café biedt altijd een verrijkt inzicht !

Bijeenkomst 18 juni: Levenskunst!

Het thema levenskunst gaat over vragen als: hoe geef je vorm aan je leven? Hoe leid je een goed leven?

Voor de Oude Grieken stond filosofie gelijk aan levenskunst. Plato en Aristoteles bijvoorbeeld dachten na over het goede leven. Het beste dat je persoonlijk kon bereiken was gelukkig zijn. Maar de vraag naar het goede leven ging ook over de samenleving gelukkiger kon worden.

Levenskunst is nu weer actueel. Immers de leidende instituties van vroeger, zoals de kerk en de staat, hebben een groot deel van hun gezag verloren. We moeten nu zelf een leidraad voor ons leven bedenken. Een filosofisch gesprek kan helpen je eigen waarden te onderzoeken.

Programma Filosofisch café Doesburg

19.00 inloop
19.30 Inleiding door gespreksleider
± 19.45 Filosofisch gesprek o.l.v. gespreksleider
± 21.30 Einde
Het Arsenaal is tot ± 22.00 geopend voor een gezellige nazit.

Bijdrage in de kosten: vrijwillig

Klik hier om je aan te melden. Dat kan tot 17 juni, 20.00 uur.
Het filocafé Doesburg gaat door bij minimaal 4 deelnemers.

Als je je aanmeldt, krijg je uiterlijk maandag 18 juni, 10.00 een bevestiging of het Filocafé doorgaat of niet.

Lokatie

Het Arsenaal 1309
– de Sociëteit –
Kloosterstraat 15
6981 CC Doesburg

Voor in de agenda

In september gaan we zeer waarschijnlijk door. In principe weer een keer per maand op een maandagavond. De definitieve planning volgt in juni.

Filosofisch café Dieren- 8 juli

Geplaatst op Geupdate op

Voor in uw agenda

Filosofisch café Dieren iedere tweede zondag van de maand:
vóór de zomervakantie nog op 8 juli 2018.

Vanaf september gaan we door. In principe weer iedere tweede zondag van de maand. Definitieve agenda volgt in juni.

Het thema van de volgende bijeenkomsten wordt een week van tevoren bekend gemaakt op deze site en via onze Infobrief.
Klik hier als je wilt aanmelden voor de Infobrief. Onze Infobrief verschijnt niet vaker dan 1 x per maand. Het voordeel: je bent als eerste op de hoogte + je krijgt 5% korting op alle betaalde activiteiten.

https://www.denkkracht.nl/filosofischcafedieren/

Socratisch café Culemborg

Geplaatst op Geupdate op

De bijeenkomsten zijn een initiatief van Socratisch Café Culemborg in samenwerking met de Bibliotheek Rivierenland.
Plaats: Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg
Tijd: derde vrijdag van de maand, 15.00 uur – 18.00 uur, (inloop vanaf 14.45 uur in het Weescafé)
Kosten: € 10,00 p.p. (studenten en scholieren € 5,00, vierrittenkaart € 30,00), inclusief koffie en thee. De eerste keer betaal je € 5,00. Heb je een vierrittenkaart dan mag je gedurende de geldige periode één keer gratis iemand introduceren.
Maximum aantal deelnemers zestien. Aanmelden verplicht. Mail je naam en telefoonnummer naar fransweeber@gmail.com
Gespreksleiders: Jürjen van de Groep en Frans Weeber
Voor meer informatie: Frans Weeber, telefoon 06-18872237.

15 juni 2018, thema Waarheid

De vraag naar de waarheid is een van de meest fundamentele vragen in de filosofie. En in onze tijd is die vraag actueler dan ooit. Voor de Amerikaanse president Donald Trump doen feiten er weinig toe. Hij manipuleert ze om een bepaalde stemming te creëren. Op de sociale media is het de mening die telt en niet de feiten. De meesten van ons vinden dat een slechte ontwikkeling, maar bestaat er wel zoiets als een onbetwistbare waarheid? Socrates was in zijn gesprekken met anderen altijd bezig de waarheid boven tafel te krijgen. Hij deed dit door het stellen van kritische vragen te stellen. En vaak bleek de ‘waarheid’ van zijn gesprekspartners minder solide dan ze in eerste instantie dachten. In de ideeënleer van Plato zijn het goede, ware en schone de fundamentele begrippen. Moderne filosofen leggen de nadruk op het nut van de waarheid. “Waarheid is datgene wat nuttig en bruikbaar is, dat wat werkt,” beweren de pragmatisten. Welke rol speelt de waarheid in jouw dagelijks leven? In een gesprek van tien minuten vertellen we gemiddeld tenminste één leugen. De waarheid is er dus blijkbaar niet als vanzelfsprekend. Maar kies je soms bewust voor de waarheid en waarom doe je dat dan?
Op 15 juni 2018 denken we gezamenlijk na over het thema ‘waarheid’