SC Amsterdam 22 februari- Goed samenleven

Geplaatst op

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam
Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden.

Thema Goed Samenleven
22 februari om 15.30
Op 22 februari praten we over het thema Goed Samenleven.

Wat betekent dat in Amsterdam, een stad waar mensen wonen met 180 nationaliteiten?

Dit is een van de meest multiculturele steden ter wereld. Bij zijn afscheid sprak Van der Laan over ‘die lieve stad’. En hij voegde eraan toe: ‘zorg goed voor de stad en voor elkaar’.

Maar minister Blok beweert dat hij geen enkele vreedzame multiculturele samenleving kent.

Hoe is dat te rijmen met onze lieve stad? Hoe zijn onze ervaringen eigenlijk? Wat betekent Goed Samenleven?

In een stad is nog meer diversiteit, denk aan: leeftijd, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, seksuele voorkeur, inkomen, dakloos en dakhebbend, enz. Wat betekenen die voor het samenleven? En hoe doe je dat? Moet je dan zorgen dat iedereen erbij hoort?

Maar soms lijkt het juist of we allemaal naast elkaar leven, in plaats van met elkaar. Is dat dan erg? Of is er helemaal geen tegenspraak? Soms is samenleven moeilijk, soms schuurt het: hoeveel verschil verdraagt samenleven? Hoe anders ben ik? Hoe ga ik om met de verschillen?

Is er een verschil tussen samenleven en bij elkaar in de buurt leven? Wat moet je met elkaar delen om te spreken over samenleven: stemrecht, gewoonten, verhalen, sport, feesten, werk, wetenschap, muziek, …..?

Kortom, veel vragen voor een goed gesprek! Graag zien en spreken wij u op 22 februari.​

Socratisch Café Amsterdam
Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Vrijdag 22 februari 2019

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog

Advertenties

Socratisch café Eindhoven- 4 februari

Geplaatst op

Socratisch cafe Eindhoven

Nadere informatie bij Ton den Boer, tondenboer@gmail.com.

Een goed gesprek op socratische grondslag

Het Socratisch café is een ontmoetingsplek voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen gaan: vragend, onderzoekend, de essentie vattend. Socrates is de aartsvader van de westerse filosofie. Hij onderzocht allerlei fundamentele kwesties door middel van een gesprek. Door het uitwisselen en toetsen van meningen bracht hij zijn gesprekspartners tot onderzoek van hun eigen praktijk, hun ervaringen en hun opvattingen over wat belangrijk is in het leven.

Tijdens het Socratisch café leert u om in een gesprek een thema inhoudelijk uit te diepen en te genieten van dat wat eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij anderen, het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst, etcetera. Door te oefenen met klassieke en moderne gespreksdisciplines en reflectievormen leert u betere gesprekken voeren, een onderzoekende houding ontwikkelen en zelf een gesprekscultuur beïnvloeden.

Aanpak:

Iedere bijeenkomst staat er één inhoudelijk thema centraal, zoals vriendschap, vrijheid, identiteit, vertraging en verbinding.
Er zijn in het Socratisch café steeds enkele deskundige gespreksleiders aanwezig, maar u kunt ook zelf een gesprek (leren) leiden.
In het Vrije ruimte praktijkboek zijn 75 praktijkwijzers te vinden, concrete stappenplannen en aanwijzingen om een reflectief gesprek op te zetten. Zij vormen de basis van het Socratisch café. Het Vrije ruimte praktijkboek is te bestellen bij Het Nieuwe Trivium.
Elke bijeenkomst duurt drie tot vier uur.
Wat binnen Het Nieuwe Trivium begon als oefenruimte voor oud-deelnemers en als ontmoetingsplaats voor belangstellenden is uitgegroeid tot een zich nog steeds verder vertakkend netwerk van meer dan tien Socratische cafés in Nederland. Informatie hierover treft u aan op de volgende website: http://www.socratischcafenederland.nl/

Socratisch Café Eindhoven
Data Socratisch Café Eindhoven 2019: 07 januari, 04 februari, 04 maart, 01 april, 06 mei,
03 juni, 02 september, 07 oktober, 04 november, 02 december.

In Eindhoven zijn sinds 2012 meerdere Socratische Cafés voor senioren gaande. De doelgroep bestaat uit ouderen van 75 – 100 jaar, nog steeds scherp van geest en bereid naar zichzelf en elkaar te luisteren in kleinere groepen ( ca. 7 personen). Deze senioren wonen veelal in aanleun- en seniorenwoningen.

Socratisch gesprek Deventer 12 februari

Geplaatst op Geupdate op

12 feb 2019 (13:30 – 16:30)
Deelname kost 10 euro, inclusief koffie en thee. U kunt zich aanmelden via marketing@geertgrootehuis.nl

Socratisch café Rotterdam 29 januari

Geplaatst op

Socratisch Café Rotterdam
Het ‘gesprek’ begint om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) en we ronden af om 22.00 uur.
Locatie:Berkelstraat 181, Rotterdam Kralingen (gratis parkeren vanaf 18.00 uur)
Bijdrage:
€ 10,-. graag op de avond contant afrekenen


graag vooraf aanmelden: via info@filosofischepraktijkberkelstraat.nl
(bij eerste aanmelding graag ook mobiel nummer)

Thema: 

Insluitend denken is niet uitsluiten!

Ik las een mooi boekje van Danielle Pinedo en Bart van Eldert: Beter worden is niet voor watjes.
In dat boek beschrijven twee journalisten in mails aan elkaar, zo’n 4 jaar lang, over hun ziekteproces (eierstokkanker/leukemie) en hun beter worden. Onderdeel van hun e-mailwisseling zijn de problemen die ze ondervinden bij het weer deel uit gaan maken van de maatschappij.
Leerzame verhalen die we ons allen kunnen aantrekken. Een metafoor (van Bart): ik belandde op de vluchtstrook, werd naar de uitvoegstrook geleid. Jaren later bleek er voor de invoegstrook een slagboom.
Hoe gaan wij om met in-en uitsluiten?
We verzoeken de deelnemers na te denken over een ervaring waarin je insloot (en niet uitsloot). Of, eventueel, een ervaring waarin je uitsloot maar nu kan bedenken hoe je dat beter had kunnen doen. Dit hoeL niet over ziekte te gaan, het mag veel breder! Zet een en ander op papier, in enkele regels, en neem dit verhaal mee naar de avond.
Het socratisch café is een ontmoetingsplek voor mensen die op socratische wijze met elkaar in gesprek willen gaan: vragend, onderzoekend, de essentie vattend. Tijdens het socratisch café hebt u de gelegenheid om in een gesprek een aspect van het/uw leven inhoudelijk uit te diepen en te genieten van dat wat eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij en herkenning van anderen, het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst, etcetera. Door ervaring op te doen met klassieke en moderne gespreks- en reflectievormen leert u betere gesprekken voeren en een onderzoekende houding te ontwikkelen. De gesprekken in het socratisch café worden geleid door deskundige gespreksleiders.

Socratisch Café Amsterdam- 25 januari

Geplaatst op Geupdate op

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam
Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden.

Thema Volwassenheid
25 januari om 15.30
Op vrijdag 25 januari is er weer een Socratisch Café in Huize Lydia. Deze keer is het thema “Volwassenheid”.

Van Dale omschrijft volwassenheid als “volledig tot wasdom zijn gekomen”. En voor de wet zijn wij op ons 18de volwassen. Daar hangen dan expliciete rechten en plichten aan.

Maar er is ook een impliciet deel. Wanneer beoordelen we iemands handelen als volwassen? En wat bedoelen we dan precies? Is volwassenheid een deugd? En kan het ook geen deugd zijn?

Volgens Socrates gaat het om het in praktijk brengen van het Goede Leven. En wat is dat dan?

De onderwijspedagoog Gert Biesta omschrijft volwassenheid als een zijnskwaliteit, die eruit bestaat voortdurend ruimte te scheppen voor het zijn van de ander en het andere.

Wij nodigen u uit om op 25 januari samen met ons middels een Socratisch gesprek aan de hand van uw persoonlijke ervaring(en) het begrip ‘volwassenheid’ te onderzoeken.

Socratisch Café Amsterdam
Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Vrijdag 25 januari 2019

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog

Socratisch Café Utrecht 20 februari: Kiezen

Geplaatst op Geupdate op

Het ergens uit kunnen kiezen vinden we belangrijk. De dingen die we kiezen en waarmee we ons omringen, de dingen die we doen, de studie / de baan die we kiezen, waar we wonen, hoe we wonen, hoe en wat we eten, de auto waar we in rijden, of juist niet, zijn belangrijk.
Waarom hechten we zo aan al die dingen, en aan dat we dit zelf kunnen kiezen. Het lijkt erop dat we er onze individualiteit en misschien zelfs onze identiteit mee willen uit drukken.

Wat hebben we eigenlijk wel en wat hebben we niet te kiezen? Wat mogen we, kunnen we en soms ook, moeten we kiezen? Hoe wel / niet fijn is het om al die keuzes  voorgelegd te krijgen en wat zijn de grenzen waarbinnen we iets te kiezen hebben?
Hebben we dat beeld van kunnen kiezen nodig? Hoort het in de liberale ideologie om ons al die keuzemogelijkheden voor te spiegelen of hoort het bij een verantwoordelijk, bewust leven dat je je eigen keuzes maakt op basis van solide argumenten gebaseerd op deugden en waarden.

En als we dan keuzes maken, op basis waarvan maken we die? Hoe bewust gefundeerd op waarden of op kennis? In hoeverre spelen sociale en omgeving factoren een rol, en media en marketing en hoe bewust zijn we ons van al de “minder bewuste beïnvloeding”?
In een socratische dialoog onderzoeken we onze ervaringen met kiezen.

20 februari 2019
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch café Culemborg 18 januari

Geplaatst op Geupdate op

18 januari 2019, 15.00-18.00 uur, Bibliotheek/Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg

Entree € 10 (studenten € 5)

Thema: Verandering
Om aan te melden (verplicht) mail naar fransweeber@gmail.com, of bel/sms naar 06-18872237.

“Alles stroomt,” beweerde de Griekse natuurfilosoof Herakleitos. Anders gezegd: “Men kan geen twee keer in dezelfde rivier stappen. Ook Plato stelde dat de werkelijkheid aan verandering onderhevig is. De ideeën die aan de werkelijkheid die aan de werkelijkheid ten grondslag liggen, zijn volgens Plato echter onveranderlijk. Uit het boek Prediker in de Bijbel staat de uitspraak “Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.”
Twee tegengestelde standpunten. Maakt het voor je dagelijks leven verschil welk standpunt je inneemt? Gaan we er niet als vanzelfsprekend van uit dat veranderingen bestaan, omdat we die bewust of onbewust nastreven? En hebben we niet allemaal te maken met veranderingen die ons overkomen? Maar wat is de essentie van verandering. Velen, waaronder Ben Tiggelaar schrijven over ECHTE veranderingen. Dat impliceert dat er ook onechte veranderingen zijn. En wat te denken van ‘duurzame’ veranderingen? Als die er zijn, zijn er ook niet-duurzame veranderingen. Het is de moeite waard om na te denken over verandering. Wat bedoelde Socrates toen hij zei: “Alleen een buitengewoon onwetend of buitengewoon intelligent iemand kan zich aan verandering onttrekken.”

15 februari 2019, 15.00-18.00 uur, Bibliotheek/Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg

Entree € 10 (studenten € 5)