Over het Socratische Café

Socratisch Café Culemborg- Vragen

Geplaatst op Geupdate op

17 november 2017, Thema Vragen
Socrates was een meester in het stellen van vragen. Hij beschouwde zichzelf als een filosofische vroedvrouw die door de kunst van het juiste vragen stellen bij zijn gesprekspartners gedachten en inzichten hielp te baren. Hij trainde op die manier het denken van de Atheners. Socrates stond aan de wieg van de filosofie bij de oude Grieken. Nu, meer dan tweeduizend jaar later kunnen we nog steeds de kunst van het vragen stellen oefenen. We hoeven ons dan misschien niet meer zo sterk te richten op het scholen van het denken, maar leren op zoek te gaan naar wezenlijke inzichten in het leven. We merken dan dat het leren stellen van vragen een ware kunst is. Veel hangt daarbij af van de juiste vraag. Die schept namelijk vrije ruimte waarin antwoorden kunnen komen of kunnen ontstaan. En dat kan ons brengen tot enkele, voor de kunst van het vragen stellen, wezenlijke (en vaak vergeten) vragen als: Wat gebeurt er eigenlijk als we een vraag stellen? Wanneer begint er bij een vraag voor jou iets te leven? Of nog basaler: wat is een vraag eigenlijk?
Klik hier http://socratischcafeculemborg.nl/event/socratisch-cafe-culemborg-thema-vragen/ om je in te schrijven (verplicht).

http://socratischcafeculemborg.nl/themas/

Advertenties

Socratisch Café Culemborg

Geplaatst op

De bijeenkomsten zijn een initiatief van Socratisch Café Culemborg in samenwerking met de Bibliotheek Rivierenland.
Plaats: Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg
Tijd: derde vrijdag van de maand, 15.00 uur – 18.00 uur, (inloop vanaf 14.45 uur in het Weescafé)
Kosten: € 10,00 p.p. (studenten en scholieren € 5,00, vierrittenkaart € 30,00), inclusief koffie en thee.
Maximum aantal deelnemers zestien. Aanmelden verplicht.
Voor meer informatie: Frans Weeber, telefoon 06-18872237.

http://socratischcafeculemborg.nl

Socratisch café Amsterdam – Kijken

Geplaatst op Geupdate op

Socratisch Café Amsterdam
Vrijdag 24 november 2017
Thema Kijken

Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden.

Thema Kijken
Voordat we het eerste woord tegen elkaar zeggen, hebben we al gekeken. Dat geldt voor de eerste blik die je uitwisselt met een pasgeboren kind. Maar ook wanneer iemand de kamer binnenkomt die je niet eerder hebt gezien.

Kijken is iets wat we doen. En een ander ziet hoe we kijken: uitdagend, onderzoekend, verwijtend, uitnodigend. We zijn ons er zelf lang niet altijd van bewust hoe we kijken, maar een ander ziet het en ervaart de impact.

Kijken is ook iets waar we elkaar toe uit kunnen nodigen, als we het belangrijk vinden dat iemand iets ziet dat hij echt moet zien. “Kijk eens… Heb je die wolk daar gezien?”

Kijkt ze naar me, of kijkt ze me aan? Wil ze iets van me, of nodigt ze me uit iets van haar te willen? Hoe durft ze naar me te kijken? “Heb ik iets van je aan?”

Wat zien we als we kijken? Wat ziet een ander, als die ziet wat wij zien? Wat zie ik als ik naar iemand kijk? En wat ziet de ander als hij naar mij kijkt? Wat maakt dat belangrijk?

Naar elkaar kijken, elkaar laten kijken en bekeken worden, ze zijn een integraal onderdeel van hoe we met elkaar omgaan.

Een goed onderwerp om eens met elkaar over door te praten. We doen dat aan de hand van ervaringen uit ons eigen leven die vragen bij ons oproepen over “kijken”. Bijvoorbeeld die keer dat we het niet konden laten om bij iemand binnen te kijken die blijkbaar vergeten was om de gordijnen dicht te doen, en die onze blik boos beantwoordde.

Als er iets te zien is, mag je dan altijd kijken? Ben je verantwoordelijk voor wat je ziet? Mag een ander van je verwachten dat je respectvol naar hem kijkt?

Neem je ervaringen mee, laat je verrassen door de vragen die bij jou en anderen opkomen, en doe mee met onze tastende pogingen om die vragen te beantwoorden!

Socratisch Café Amsterdam
Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Vrijdag 24 november 2017
Locatie: Huize Coenen-Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-
Begeleiding: Marc Koppels, Karel van Haaften, Pomme van Vught, Floris Siekman, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma
15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Afsluiting en borrel (na 19.00 voortzetting in tegenovergelegen Café Wildschut)

http://www.socratischcafeamsterdam.nl/kijken.html

Socratische variaties- 18 november

Geplaatst op Geupdate op

18 november 2017, 12 – 16 uur
Socratisch café Diemen, El’sina, Burg Van Tienenweg 20, 1111CW Diemen El’sina
Kosten: 10,- incl koffie/thee.
Aanmelden (gewenst, niet verplicht): info@socratischcafezwolle.nl

In de maand van de filosofie, april, en in de maand van Nederland in dialoog, november, komen gespreksleiders en deelnemers van de socratische cafés verspreid door heel Nederland bijeen op een zaterdagmiddag voor socratische variaties.

De bedoeling van deze tweejaarlijkse bijeenkomsten is:
– nieuwe of (relatief) onbekende gespreksvormen met elkaar te verkennen
– bekende gespreksvormen in de praktijk te evalueren
– zinvolle gesprekken te voeren

Iedereen is welkom. Graag hoor ik vooraf van je of je die zaterdagmiddag wil
– deelnemen en of je misschien:
– een speciale gespreksvorm wil aanbieden
– aan een bepaalde gespreksvorm wil deelnemen.

http://socratischcafezwolle.nl/cms/index.php/socratische-variaties

FiloCafé Den Bosch 13 november: N. Aalders – theater en maatschappij

Geplaatst op Geupdate op

Het Filosofisch Café ‘s-Hertogenbosch is iedere tweede maandag van de maand te vinden in Nul73 (Torenstraat 9 in ‘s-Hertogenbosch – tegenover de Sint Jan). De kosten voor het filosofisch café bedragen € 5,=. We beginnen om 20.00 uur.

http://www.filos.nu/index.html

Socratisch internet café- Waarheid

Geplaatst op Geupdate op

16 november, via Skype en googledocs gaan we in gesprek over waarheid.
In tijden van internet, massacommunicatie en deelmogelijkheden hoe kan je onderscheid maken tussen waarheid en leugen? Heeft iedereen zijn eigen feiten? Of zijn er toch feiten die voor iedereen waar zijn?

Doe mee met het socratisch internet café van 19:30-21:30.
Opgave of meer informatie via: socratischcafe@gmail.com.

De gespreksleider is drs. Arthur Bijl.

Café filo Amersfoort 7 November

Geplaatst op Geupdate op

Aanvang 7 november om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)

Bedoeld voor: Iedereen

Kosten: gratis entree

Korte beschrijving:
Heb je ook een vraag die je met andere filosofisch geïnteresseerden wilt bespreken? Kom dan naar het enige Café Filo van Amersfoort en omstreken. Op deze dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 ga je met anderen filosoferen over de vraag van die avond. Dat is ook je enige huiswerk: over welke vraag zou je met de anderen van gedachten willen wisselen? Inloop vanaf 19:30 uur. Geschatte eindtijd: 22:00 uur.

https://www.vragendwijs.nl/cafe