Over het Socratische Café

Socratisch Café online: Conformeren

Geplaatst op Geupdate op

Je conformeren, je gedragen naar de omstandigheden, je schikken naar, ja naar wat?

Je aanpassen aan, aan de meerderheid, aan degene met meer macht, meer kennis of meer aanzien?

We conformeren ons in allerlei omstandigheden, aan (in)formele regels, aan groepsnormen, aan hoe we denken dat het hoort. Om niet op te vallen, om niet buiten de boot te vallen, om “erbij” te horen, om aardig gevonden te worden, om geen spelbreker te zijn, om geen problemen te veroorzaken……

We conformeren ons om iets te kunnen leren. Aan de regels van een taal. Aan de regels van het spel of de sport. Aan de regels van het verkeer. Aan afspraken om op elkaar te kunnen rekenen……

We conformeren ons bewust, maar regelmatig ook onbewust, gaan we mee in de stroom…

Zeker als er een beroep op ons gedaan wordt vanuit iets wat “groter is dan onszelf” je te conformeren ten behoeve van de gemeenschap, vergt het moed, vastberadenheid en goede argumenten om je niet te conformeren. Kunnen conformeren en zelf kritisch blijven nadenken samengaan? Hoe zit dat eigenlijk met conformeren en ervaren vrijheid?

Kan ‘conformeren’ ook een deugd zijn? Wat is dan de juiste maat daarvan, is er een ‘gulden middenweg’ en hoe ziet dat eruit?

Tijdens dit socratisch gesprek doen we onderzoek naar conformeren, wanneer deed je het, waarom deed je het, had je argumenten om het doen, was niet conformeren ook een optie?

Hoe voelde het om je te conformeren, gaf je iets op, kreeg je er iets voor terug? Is het belangrijk dat er een balans van geven en nemen is? Merkte(n) de ander(en) op dat je je conformeerde, of liet je het merken? Hoe kijk je erop terug, wat het ok om te doen, deed je het uit vrije wil of voelde je een verplichting? Tot slot wat was het nu precies waaraan je je conformeerde?

Ken uzelve, het wordt weer een uitdagend zelfonderzoek.

In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Wat gebeurde er precies en wat maakt dat je dit ‘conformeren’ noemt?

In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken. Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven.

Op woensdag 16 februari van 19.15- 21.45 uur ben je,  via zoom op de juiste plek om dit socratisch gesprek te voeren.

We starten  met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen.

In elke groep is plaats voor 5 deelnemers. We werken met zes gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 30 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 9 februari via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch Café online: Breken

Geplaatst op

Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken. Je kunt een lans voor iemand breken. En de kruik gaat zo lang te water tot hij barst of breekt.

Het begrip breken heeft veel betekenissen en dat zie je aan de hoeveelheid voorvoegsels die mogelijk zijn. Je kunt iets aanbreken. Je kunt iemand onderbreken of inbreken in een gesprek. Je kunt een gewoonte of traditie doorbréken, of een muurtje in je huis dóórbreken. Je kunt een baan, een relatie of een vriendschap verbreken. Je kunt iets losbreken, iets opbreken of openbreken.

Alle betekenissen lijken in ieder geval één ding gemeen te hebben: er is sprake van discontinuïteit. Er stopt iets, er verandert iets. Maar is dat zo? Stopt er altijd iets? Verandert er iets? En is breken altijd bewust, of  kun je ook onbewust breken? Is breken negatief of positief? Is het een definitieve daad, of kan dat wat gebroken is nog geheeld worden?

En welke deugden heb je nodig om te breken? 

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven. Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 16 juni van  19.15- 21.45 uur.

We starten  met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om ten slotte gezamenlijk te eindigen. 

In elke groep is plaats voor 5 deelnemers. We werken deze keer met 4 gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor maximaal 20 deelnemers. Meld je zo snel mogelijk aan. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 10 juni.

Let op: deze keer een ander mailadres.

Mieka.vroom@gmail.com

In juli en augustus gaan we met reces het volgende socratisch café zal in september zijn. We beraden ons nog hoe we digitaal en live kunnen combineren.

Socratisch café online: Boosheid

Geplaatst op

Boos zijn.

We kennen het allemaal. Wat is het eigenlijk? Hoe ontstaat het? Waar komt het vandaan? Kun je kiezen om boos te zijn of overkomt het je? Is ingehouden woede ook boosheid? Helpt boosheid je om dingen aan te pakken? Wanneer je je spreekwoordelijk ‘kwaad maakt’ tijdens de voorjaarsschoonmaak, roep je dan boosheid op jezelf te motiveren? Wat staat er eigenlijk op het spel wanneer je boos bent? Is dat gerechtvaardigd? Is boosheid ruw en bitter?


‘Op de snelweg zie ik een auto snoeihard naderen in mijn spiegel. Ik erger me, maar geef ruimte. Vervolgens haalt hij me net iets te scherp in, waardoor ik nog net uit kan wijken. Angst maakt plaats voor boosheid. Maar als ik zie dat de bestuurder op zijn mobiel zit, ben ik echt woest’.
Ergernis, boosheid en woede, als gradaties van dezelfde mentale toestand

Wanneer je de emotie uit boosheid haalt, is het dan een houding? Wanneer houdt boosheid op? Kun je dat sturen?

Voor het socratisch gesprek over Boosheid, neem je een persoonlijk voorbeeld mee, waar op dit moment geen emotie meer zit. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema. We gaan het dus feitelijk onderzoeken volgens het zandlopermodel van het socratisch gesprek.

Dat is een uitdaging, aangezien het de kunst is om juist bij dit onderwerp uit de emotie te blijven. Dit betekent dat we onze empathie voor een paar uur buiten de deur laten om ons ten volle op het onderzoek te kunnen richten.
Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café Zwolle en Socratisch Café Eindhoven. Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 19 mei van 19.15- 21.45 uur.

We starten met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om ten slotte gezamenlijk te eindigen.
In elke groep is plaats voor 24 deelnemers. We werken met 6 gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 13 mei via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch café online: Zekerheid

Geplaatst op

Wat is zekerheid?

Iedereen heeft het over zekerheid. We willen allemaal zekerheid. Nee, we eisen zekerheid. Als het over corona gaat, van de regering, van het RIVM, van de deskundigen. Maar we willen ook zeker zijn over de veiligheid van het voedsel. En van een maandelijks inkomen, van een dak boven ons hoofd, van eten op tafel, van onze relatie. En als we in een vliegtuig stappen – als dat er nog eens van komt – willen we zeker zijn dat we veilig op onze bestemming aankomen. We willen het liefst alle risico’s uitsluiten of vermijden.

Maar wat is zekerheid eigenlijk? Wat houdt het begrip zekerheid in? Denken we daar allemaal hetzelfde over?

Deze keer kiezen we voor een andere vorm van gesprek: het definitiegesprek. Eigenlijk is dit de meest oorspronkelijke vorm van een socratisch gesprek. In een definitiegesprek onderzoek je gezamenlijk het begrip zekerheid. Ook hier beginnen we, zoals elk socratisch gesprek, met een concrete ervaring rond het thema. Wanneer had jij te maken met ‘zekerheid’? Wanneer ging jij voor zekerheid? Bij de keuze van je nieuwe baan? Bij de aanschaf van je nieuwe auto?

Zal dit gesprek uiteindelijke leiden tot een allesomvattende definitie?

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café Zwolle en Socratisch Café Eindhoven.

Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 21 april van 19.15- 21.45 uur.

We starten met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om ten slotte gezamenlijk te eindigen.

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met 6 gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers.

We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 14 april via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch café online: Loyaliteit

Geplaatst op

Loyaliteit – vertrouwen in en trouw aan een ander of een groep.  Misschien kun je ook loyaal zijn aan jezelf,  of aan ideeën.  Relaties waar je bij hoort, waar je verbinding mee hebt, waar je verplichtingen aan hebt. Die verwachtingen van jou hebben waar je aan moet voldoen. Families, nationaliteiten, bedrijven, clubs en zeker ook vrienden en partners.

 Zoals in de samenleving nu loyaliteit verwacht wordt door overheid, virologen en medeburgers (70%, wordt gezegd)  aan zelf opgebrachte vrijheids-en contactbeperkingen.

Maar als je jouw mening of standpunt verandert, of verschillende partijen willen iets van jou, kun je in een loyaliteitsconflict terecht komen. Dan moet je weten waarop jouw loyaliteit is gericht en moet je soms moeilijke keuzes maken; dan kun je zomaar vinden dat je een andere groep loyaliteit verschuldigd bent.  En dan word je soms ineens een verrader genoemd, of een gekkie of ontkenner.

Wat is loyaliteit nou precies? Waar richt loyaal zijn zich op? Hoe ver gaat loyaliteit? Is loyaal zijn een verplichting tot trouw aan ‘de groep’? Een prioriteit, waar je de meeste trouw aan verplicht bent? Een verantwoordelijkheid, waar je met recht op aangesproken wordt? Een eis tot gehoorzaamheid? Mag of moet je als ambtenaar de wet overtreden als je loyaal bent aan het integer behandelen van burgers??

Kan loyaliteit ook trouw aan jezelf zijn? Een deugdelijke houding van jezelf gebaseerd op vertrouwen in  je eerlijke, ware overtuigingen?  Moet je loyaal blijven, als jouw mening  veranderd is? Wanneer hoef je niet loyaal te zijn?

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven.

Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 20 januari van 19.15- 21.45 uur.

We starten  met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen. 

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met zes gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 14 januari via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch café online: Overtuigingen

Geplaatst op Geupdate op

We hebben dagelijks direct of indirect met overtuigingen te maken. Met die van anderen, maar ook met die van onszelf. We komen ze tegen op allerlei gebied. In de filosofie, de kunst, de politiek, de wetenschap, in de godsdienst en andere levensbeschouwingen. We voelen ons aangetrokken tot bestaande overtuigingen, of koesteren onze eigen persoonlijke overtuigingen.

Wanneer spelen ze een rol in ons leven? En welke rol spelen ze dan? Hebben we er profijt van, of hebben we er juist last van? Of hangt het er vanaf? Kunnen we ook zonder, of zijn ze onoverkomelijk? Hoe komen we ze op het spoor en hoe gaan we er dan mee om?

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café Zwolle en Socratisch Café Eindhoven.

Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op 16 december van 19.15- 21.45 uur.
We starten met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen.

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met zes gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 10 december via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch café online: leven met onzekerheid

Geplaatst op

In veel praatprogramma’s wordt om duidelijkheid gevraagd. Duidelijkheid over het beleid, de wetenschap erachter, de regels, en ook over de eigen verantwoordelijkheid. Maar zelfs de wetenschap kan die duidelijkheid niet altijd geven.
“We kunnen maar beter met onzekerheid leren leven”, horen we dan van de andere kant van de tafel in het praatprogramma.
Is dat een open deur, omdat alle leven onzeker is?
Hoe doe je dat dan, omgaan met onzekerheid? Hoe leer je dat?
Konden we het eerder wel en zijn we het misschien verleerd?

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht en Socratisch Café Eindhoven. Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op 18 november van 19.15- 21.45 uur.
We starten met de gehele groep, om 19.15 uur, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen. Het gesprek zelf duurt twee uur, van 19.30 tot 21.30. Tijdens het gezamenlijke einde hebben we nog de mogelijkheid voor een ieder om de essentie van het gesprek met de anderen te delen.

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met vijf gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 20 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 12 november via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch Café Utrecht:Verbinding

Geplaatst op

We doen het weer LIFE dit keer, maar natuurlijk binnen de COVID restricties. Dat betekent dat er max 15 mensen kunnen deelnemen en dat je je dus ook van te voren op moet geven bij joopkools@gmail.com

Wanneer ervaar jij verbinding? Op school, op je werk, op straat, thuis, tussen vrienden, collega’s of vrijwilliger?. Welke vragen heb je daarbij? Heb je zin in een verdiepend gesprek over wat verbinding is en wat het voor je betekent?


Verbinden en verbonden zijn hebben een heel positieve connotatie, bijna iedereen streeft ernaar. Maar wat is verbinden eigenlijk en hoe werkt dat? Wanneer ben jij verbonden? Wat ervaar je als je verbindt of verbonden bent met iets, anderen, jezelf of de wereld om je heen? Wat gebeurt er dan precies, en wat maakt verbinding mogelijk? Heeft het alleen maar voordelen? Welke verplichtingen zitten er vast aan verbondenheid. Kun je je in je eentje verbinden of is het altijd een tweezijdig proces?
In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van actuele persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Wat gebeurt er precies en wat maakt dit “verbinden”? In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken. Waar draait het bij verbinding nu echt om? Wat verbindt levens? Een socratisch gesprek als praktische filosofie over het “goede leven”.

We doen het weer LIFE dit keer, maar natuurlijk binnen de COVID restricties. Dat betekent dat er max 15 mensen kunnen deelnemen en dat je je dus ook van te voren op moet geven bij joopkools@gmail.com

16 september 2020

Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch Café Utrecht: Vertrouwen

Geplaatst op Geupdate op

LIFE Socratisch Café Utrecht 17 juni

Veel dingen veranderen in Corona-tijd, In dit Socratisch Café willen we onderzoeken hoe dat is rond het begrip vertrouwen. Krijgt vertrouwen een andere lading nu?
Wat doet het virus, de overheidsmaatregelen, jouw buren, het gedrag van mensen op straat, de handhavers, de maatregelen op je werk , maar ook alle financiële escapades van de diverse overheden met jouw / mijn vertrouwen.
Heeft ieder echt het beste met mij voor? Neemt ieder de eigen verantwoordelijkheid? Zijn al die maatregelen wel nodig of wordt omwille van de handhaafbaarheid ieder maar in een gelijke mal geperst?
Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid en waar baseer ik dan mijn handelen op? En als we het allemaal niet zo precies weten, kun je in onzekerheid toch vertrouwen?
Zo maar een greep uit de vele vragen die in de Corona-tijd een mogelijk een nieuwe dimensie krijgen. Interessant om elkaar te onderzoeken hoe je hierin te bewegen.
17 juni is het laatste socratisch café van dit seizoen (juli en augustus zijn we er niet) We gaan deze laatste keer gelukkig weer life bij Maliebaan 45.

We hebben “de maatregelen” toegepast dus als je dat vertrouwt ben je welkom.

Van te voren graag aanmelden via joopkools@gmail.com

17 juni 2020
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch cafe Utrecht online: Invloed

Geplaatst op

We bevinden ons in een intelligente lockdown. Er zijn regels vastgesteld, die niet altijd nauwkeurig omschreven zijn, zodat er ruimte is voor interpretatie. Hoe geef je vorm en inhoud aan die regels in de publieke ruimte. En welke invloed heb je daarbinnen. Zowel op die regels zelf als op de invulling van die regels in de dagelijkse omgang met anderen?
Aan de ene kant is er de overheid die op basis van deskundige adviezen regels heeft opgesteld en nog steeds opstelt. We vinden daar iets van, maar kunnen we daar ook invloed op hebben? Kunnen we daar iets over zeggen? In hoeverre zijn we zelf deskundig?
Aan de andere kant heb je te maken met de dagelijkse gang van zaken. Je hebt je eigen interpretatie van de regels. Je loopt over straat, in het park, je doet je boodschappen. En daarbij kom je anderen tegen die regels interpreteren en vandaaruit handelen. Soms bewust, soms onbewust.
Wie bepaalt nu wat er binnen die ruimte voor interpretatie gebeurt? Als jij probeert de 1,5 meter samenleving in de praktijk te brengen en een ander botst tegen je op. Wat is jouw verantwoordelijkheid? Hoe ver gaat die? Hoe benut je de interpretatieruimte?
Je hebt ook te maken met hoe anderen die regels interpreteren, waar jij iets van vindt of je over verwondert. Wil en kun je de ander hierop aanspreken? En wat accepteer je van de ander?
Ben jij degene die bepaalt hoe de regels moeten worden geïnterpreteerd? Of kun je dat samen met de ander doen?
Als we die regels en de toepassing ervan samen moeten invullen, hoe oefen je hierop invloed uit? Doe je dat pro-actief of reactief, en wat is dat dan? Doe je dat gezamenlijk of individueel? En heb jij dan meer recht, gezag, verantwoordelijk, kennis dan de ander?
De onderzoeksvraag die we centraal stellen is de volgende:

“Op grond waarvan kun je invloed uitoefenen?”

Je loopt op de stoep, een hardloper komt op je afgerend, en passeert je op de stoep op 75cm afstand. Je roept nog “Hey”, maar vraagt jezelf af waarom je dat doet, wat je het recht verschaft? Of de stoep nog van jou is?

Je staat op de markt voor een groentekraam. Alles is geregeld om de afstand te bewaren, aantal klanten is gereguleerd, er staat een hek voor de kraam, maar je buurvrouw moet toch nog producten hebben die voor jouw neus liggen en als ze min of meer naast je staat en jij er iets van zegt, antwoordt zij dat het allemaal onzin is.

Na onze vorige online bijeenkomst hebben we de deelnemers gevraagd om feedback. We hebben waardevol commentaar ontvangen, waarvoor dank. We zullen dat gebruiken bij de komende bijeenkomst die gepland is op 20 mei om 20.00 uur.
Willen jullie je  in verband met de voorbereiding uiterlijk 6 mei aanmelden bij maypenders@gmail.com . Degenen die zich aanmelden zullen kort daarna een uitgebreidere uitnodiging ontvangen met instructies ter voorbereiding op het digitale socratische cafe.