Over het Socratische Café

1 maart Filosofiecafé Deventer

Geplaatst op Geupdate op

Filosofiecafé is onderdeel van filosofische proeverij Deventer. Het is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. De avond wordt georganiseerd door de Spiegel, filosofische praktijk Deventer en staat onder leiding van filosoof Trees Schopman. Eens per maand filosoferen we in De Fermerie met belangstellenden over een vraag die ons bezig houdt. Per filosofie-avond is er een eerste vraag of thema. Aan de hand van eigen ervaringen wordt het thema aangevuld met nieuwe vragen en starten we het gezamenlijk onderzoek.
De toegang op de avond zelf is €7,50.
Meld je aan via https://goo.gl/forms/erL9bnbnk2QmtHQj2

Advertenties

Socratisch café Rotterdam- 27 februari

Geplaatst op Geupdate op

Kiezen

Naar aanleiding van de naderende gemeenteraadsverkiezingen willen we het socratisch gesprek voeren over kiezen en het maken van keuzes. Wat is kiezen precies en hoe kiezen we eigenlijk?
Kan je ook een beetje kiezen? En als je ergens voor kiest, is het dan ook helder waar je niet voor kiest, waar je ‘nee’ tegen zegt? Vragen als deze gaan we 27 februari op socratische wijze onderzoeken.

Gesprekleiders: Sjors van der Heide en Maarten Rienks

informatie Socratisch Café Rotterdam

het ‘gesprek’ begint
om 19.30 uur
(inloop v.a. 19.00 uur) en we ronden het gesprek af
om 22.00 uur.

Locatie:
Oudedijk 92, 3061 AM Rotterdam Kralingen
gratis parkeren vanaf 18.00 uur

Bijdrage:
€ 7,50 graag op de avond contant afrekenen

graag vooraf aanmelden:
via Rob@Indigogroep.nl
(bij eerste aanmelding graag ook mob nr)

Liefde-Socratisch Café Amsterdam 23 februari

Geplaatst op Geupdate op

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam
Vrijdag 23 februari 2018

Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden.

Thema Liefde

Inleiding door gespreksleider Floor Driessen

In boeken en muziek is het een veelbesproken en veelbezongen onderwerp; de liefde. Ook wordt het in uiteenlopende vakgebieden onderzocht, zoals de psychologie en economie. We weten uit breinonderzoek welke hersengebieden actief zijn bij verliefdheid en welke hormonen onze emoties beïnvloeden maar… weten we dan ook wat liefde is? Is het bijvoorbeeld een waarde (een liefdevol mens zijn), een gevoel (voor iemand of iets) of is het gedrag (liefhebben)?

De oude Grieken onderscheidden 3 soorten liefde: Eros (extatische liefde), Philia (intimiteit/ vriendschap) en Agape (belangeloze zorg; liefde als gave). Volgens Plato (Symposium) is het romantisch concept van de (seksuele) liefde slechts een opstapje naar wat hij als het ideaalbeeld van liefde beschouwt: een allesverterende passie voor wijsheid en schoonheid. Ook hedendaagse filosofen als Ad Verbrugge en Marjan Slob veronderstellen dat er achter hedendaagse seksuele en romantische verlangens algemener diepmenselijke drijfveren liggen (zoals het verlangen naar verbinding).

Vragen die we bijvoorbeeld kunnen stellen om te onderzoeken wat liefde is, zijn: Is er een verband tussen liefde en deugd? Is liefde nodig voor het leiden van een goed leven? Kun je door de liefde boven jezelf uitstijgen? Is liefhebben te leren? Is het mogelijk om belangeloos van een ander te houden? Is het nodig je aan een ander toe te vertrouwen? Wat is de relatie met overgave en compassie? Is er eigenlijk een reden voor liefde? Is liefde te rechtvaardigen – b.v. door de goede eigenschappen van de ander? (Filosoof Frankfurt vindt overigens van niet; je kiest er immers over het algemeen niet voor om heel beredeneerd van iemand te gaan houden of daar mee te stoppen). Gaat het eigenlijk wel om de/ een ander? En is het nodig de ander te kennen of kun je ook van een vreemdeling houden? Of zelfs van een vijand?

Socratisch Café Amsterdam
Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Vrijdag 23 februari 2018
Locatie: Huize Coenen-Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-
Begeleiding: Karel van Haaften, Pomme van Vught, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma
15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Afsluiting en borrel (na 19.00 eventueel voortzetting in Café Wildschut)

Moed- Socratisch Café Culemborg

Geplaatst op Geupdate op

16 februari 2018, thema Moed

Moed is een van de vier kardinale deugden en speelt in ons leven dus een belangrijke rol. Moed is een levensvoorwaarde, zoals de dichter Van Randwijk het beschreef: “Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.”
Ben je moedig als je alle gevaar onverschrokken tegemoet treedt? Past angst wel bij een moedig mens? Is moed ook verbonden met goed en slecht? Op de vuist gaan met iemand kan zowel goed als slecht zijn. Maar we vinden over het algemeen niet dat ‘zinloos geweld’ getuigt van moed. In de dialoog Laches speelt de kennis van ‘kwaad en goed’ een grote rol in relatie tot wat we moed noemen.
We associëren moed vooral met handelen, bijvoorbeeld met gevaar voor eigen leven iemand redden. Maar de Engelse schrijver D. H. Lawrence legt een ander accent: ”De grootste deugd in het leven is ware moed om feiten onder ogen te zien en met ze te leven.” Zie jij jezelf als een moedig mens? Altijd, onder alle omstandigheden, of zo nu en dan? Zijn er situaties in je leven, waarin jij moedig handelde? Is het goed om daar openlijk over te vertellen, of ben je dan een opschepper? Is een echte held juist bescheiden?
Op 16 februari 2018 denken we gezamenlijk na over het thema ‘moed’.

Inschrijven verplicht
http://socratischcafeculemborg.nl/event/socratisch-cafe-culemborg-thema-moed/

Café Filo Amersfoort 14 februari

Geplaatst op

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Korte beschrijving:
Het Carnaval is net voorbij en we zijn allemaal weer bijgekomen van het gek doen. Daarom ook op woensdagavond het Café Filo. Verder is alles “normaal”: van 20:00 tot 22:00 ga je met anderen filosoferen over de vraag van die avond. Dat is ook je enige huiswerk: over welke vraag zou je met de anderen van gedachten willen wisselen? Inloop vanaf 19:30 uur. Geschatte eindtijd: 22:00 uur.

Socratisch Café Eindhoven- 5 februari

Geplaatst op

Tijdstip: 1e Maandag van de maand; 19:00-21:30
Locatie: Wielercafé de Velosoof, Gasfabriek 3, 5613 CP Eindhoven.
Entreeprijs: €10,=, €7,50 studenten (alle prijzen zijn inclusief koffie en thee)
Begeleider: Erik Boers
Aanmelden en informatie: info@hetnieuwetrivium.nl

Tijdens het Socratisch Café ga je onder begeleiding van deskundige gespreksleiders op socratische wijze met elkaar in gesprek. Door middel van verschillende gesprek- en reflectievormen ga je op zoek naar de deugdelijke opvatting van je gesprekspartners. Naast deelnemen aan het gesprek kun je ook zelf een gesprek leren leiden.

Programma

19.00 uur: Welkom, eerste gespreksronde
20.15 uur: pauze en plenair
20.30 uur: tweede gespreksronde
21.30 uur: afsluiting en borrel

Socratisch Café Amsterdam- Thema Beginnen 26 januari

Geplaatst op Geupdate op

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam

Socratisch Café Amsterdam

Vrijdag 26 januari 2018
Thema Beginnen

Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden.

Thema Beginnen
De vakantie is voorbij, we gaan weer beginnen. Een nieuw seizoen, studiejaar of gewoon weer een jaar.

Sommigen zien er tegenop, anderen kijken er naar uit. Het begin: een flinterdunne scheidslijn tussen wat voorbij is en wat komt? Een knipoog in de eeuwigheid? Een mijlpaal? Een willekeurig punt in een continuüm?

Moet je eerst iets afsluiten voordat je met iets anders kunt beginnen? Is ieder moment een begin? Is beginnen voorwaarde en bestemming van het zijn? Volgens Multatuli was dat zo.

Socratisch Café Amsterdam
Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Vrijdag 26 januari 2018
Locatie: Huize Coenen-Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-
Begeleiding: Carla Peverelli, Karel van Haaften, Pomme van Vught, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma
15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Afsluiting en borrel (na 19.00 voortzetting in tegenovergelegen Café Wildschut)