Over het Socratische Café

Socratisch Café Utrecht 15 juni 2022: Wat is vriendschap?

Geplaatst op

Goeie vrienden, komt niemand tussen
Goeie vrienden, zijn nooit alleen

(Double DJ’s)

Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed
Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee
Als ik in het water sprong, dook hij er achteraan
Een mooiere vriendschap, kon er in m’n ogen niet bestaan

(het Goede Doel)

Jij bent echt een vriend om op te bouwen
Alles wat je doet of wat je zegt dat is oprecht
Haast om van te houden
Aan jou ben ik gehecht

(Jan Smit)

‘Omdat hij het was: omdat ik het was.’

(Montaigne, 16de eeuw)

Ieder mens heeft vrienden en vriendinnen, sommige al heel lang, andere van kortere duur. We hebben allemaal wel eens momenten in vriendschappen waarbij we denken dat die persoon niet echt een vriend is of vriendin is. Misschien laat je dan de vriendschap verwateren, misschien ga je het gesprek aan. Maar is altijd wel een moment waarop je denkt… ben jij eigenlijk wel een vriend?

Maar wat is vriendschap eigenlijk? Een mogelijke definitie is: een (niet seksuele) relatie tussen twee of meer mensen, van hetzelfde of van verschillend geslacht. Maar wat is het nog meer? Is er een verschil tussen vrienden en echte vrienden? Waar is vriendschap op gebaseerd? Op een gemeenschappelijke achtergrond? Een gemeenschappelijke geschiedenis? Kun je vrienden worden met mensen die een geheel andere achtergrond hebben? Heb je veel tijd nodig om vrienden te worden? Is vriendschap altijd gebaseerd op wederzijds vertrouwen? Heeft een vriendschap nut of juist niet? Is vriendschap volgzaamheid? Waarom verbreek je een vriendschap?

In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Wat gebeurt er precies en wat maakt dat je dit ‘vriendschap’ noemt? In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken.

Ter voorbereiding van het socratisch café willen we je vragen om na te denken over een casus, iets wat jij recentelijk hebt meegemaakt, rond het thema vriendschap en waarvan je de achterliggende gedachtes en argumenten wilt onderzoeken

15 juni 2022
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro
Studenten: 7,50 euro

Socratisch Café Utrecht 18 mei 2022: Bevrijdende humor

Geplaatst op

Humor kan heel bevrijdend zijn. We hebben humor nodig. Humor biedt afstand tot de dagelijkse realiteit, humor kan relativeren, ruzies voorkomen of de-escaleren, kan mensen verbinden en fysiek schieten we er ook veel mee op: lachen ontspant. Elke dag lachen levert aantoonbaar gezondheidswinst op en lijkt de zwaarte uit het leven in elk geval tijdelijk te verlichten.

Het woord humor stamt af van ‘humide’ (vocht of vloeistof, Latijn). Toen Socrates leefde vond men dat de humors (lichaamssappen dus bloed, slijm en gal) in evenwicht moesten zijn. Was dat het niet, dan word je ziek, dacht men. En het medicijn is… lachen. Wel goeie grappen natuurlijk, want anders is er sprake van… zwartgallige humor.

Maar zo verschillend als mensen zijn, zo verschillend kunnen mensen humor beleven. Want humor die voor de ene persoon relativerend en/of bevrijdend werkt, kan voor de ander kwetsend zijn en negatieve emoties oproepen.

Soms is humor bevrijdend bij een dreigende ruzie… maar niet zelden is een grap juist oorzaak van ruzie. Humor kan ten koste gaan van een enkele persoon of een hele groep. Niet voor niets kennen we het vileine gezegde: wie het laatst lacht, lacht het beste. Dat zegt weinig goeds over de eerdere lolbroeken. Aristoteles zei: ‘Humor is gecultiveerde onbeschaamdheid’. Maar wanneer is iets onbeschaamd en wanneer is dat onbeschaamde dan gecultiveerd genoeg om te bevrijden?

Humor is ongetwijfeld niet altijd bevrijdend.

Wanneer is humor WEL bevrijdend? Wanneer verbindt humor? Kan precies dezelfde grap in dezelfde bewoordingen voor de ene persoon heel bevrijdend zijn en voor de andere persoon juist helemaal niet? En als dat zo is, en we kunnen het effect gemakkelijk voorspellen, mogen we dan wel die grap maken?

Heeft humor die NIET bevrijdend is (maar fout, smakeloos, negatief, sadistisch, ‘te ver gaat’, ten koste van iemand gaat) effecten op het welzijn van groepen mensen? Kan humor bevrijden en tegelijk ook polariseren? Is humor altijd dubbelzinnig? Wat betekent het als we zeggen: deze grap is ‘op het randje’? Ben je verantwoordelijk als jouw humor de ander negatief raakt? Kan humor ook nuttig of reddend zijn in sommige situaties? Moet elke grap ‘kunnen’?

Als verschillende groepen mensen om verschillende redenen om dezelfde grap lachen, is dat dan positief, is er dan sprake van bevrijding of verbinding?

Verwachten we eigenlijk niet veel te veel van humor?

In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Kun je je een voorval herinneren waarin jij een grap maakte in gezelschap waarbij anderen ook in lachen uitbarsten of juist? Of een voorval dat een ander een grap maakte en dat jij zelf niets wist te zeggen, of juist lachte of meelachte?

Wat gebeurde er precies en wat maakt dat je vindt dat er sprake is van (al dan niet) ‘bevrijdende humor’? In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken.

Ter voorbereiding van het socratisch café willen we je vragen om na te denken over een casus, iets wat jij recentelijk hebt meegemaakt, rond het thema ‘bevrijdende humor’ en waarvan je de achterliggende gedachtes en argumenten wilt onderzoeken.

18 mei 2020
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro
Studenten: 7,50 euro


Socratisch café online: Grenzen

Geplaatst op Geupdate op

Alle beperkingen en grenzen waarmee we twee jaar hebben geleefd worden stap voor stap opgeheven. Die grenzen hebben ons veel beziggehouden. We vonden er van alles van. En we hebben ze vast ook allemaal zo nu en dan aan onze laars gelapt. 

Maar wat is een grens eigenlijk? Welke grenzen zijn er? Tussen wie spelen die grenzen? Wie zijn de partijen daarin? 

Hoe weet je dat er een grens is en dat je erover kunt gaan? Is de grens van de één duidelijk voor de ander? Mag je de grens van een ander overschrijden en mag de ander jouw grens overschrijden? Is er een situatie denkbaar dat dit mag? In werksfeer, op reis, tussen vrienden of binnen relaties? 

Is het noodzakelijk om grenzen over te gaan? In welke situaties? In hoeverre kies je ervoor om over je eigen grenzen te gaan, bijvoorbeeld om een goede relatie met de ander te bewerkstelligen. Is het altijd een keuze? 

Wat gebeurt er als een grens wordt overschreden? Is het overschrijden van een grens altijd afkeurenswaardig? Of kan het ook blik verruimend zijn, je nieuwe ervaringen bieden?

In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Wat gebeurde er precies en wat maakt dat je dit relateert aan het begrip ‘grenzen’?

In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken. Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven.

Als je je hebt aangemeld en je hebt een bevestiging ontvangen ben je op woensdag 23 maart van 19.15- 21.45 uur,  via zoom op de juiste plek om dit socratisch gesprek te voeren.

We starten  met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen.

Aanmelden:

In elke groep is plaats voor 5 deelnemers. We werken met zes gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 30 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 16 maart alleen via mailadres: maypenders@gmail.com. (niet via deze site)

Socratisch Café online: Conformeren

Geplaatst op Geupdate op

Je conformeren, je gedragen naar de omstandigheden, je schikken naar, ja naar wat?

Je aanpassen aan, aan de meerderheid, aan degene met meer macht, meer kennis of meer aanzien?

We conformeren ons in allerlei omstandigheden, aan (in)formele regels, aan groepsnormen, aan hoe we denken dat het hoort. Om niet op te vallen, om niet buiten de boot te vallen, om “erbij” te horen, om aardig gevonden te worden, om geen spelbreker te zijn, om geen problemen te veroorzaken……

We conformeren ons om iets te kunnen leren. Aan de regels van een taal. Aan de regels van het spel of de sport. Aan de regels van het verkeer. Aan afspraken om op elkaar te kunnen rekenen……

We conformeren ons bewust, maar regelmatig ook onbewust, gaan we mee in de stroom…

Zeker als er een beroep op ons gedaan wordt vanuit iets wat “groter is dan onszelf” je te conformeren ten behoeve van de gemeenschap, vergt het moed, vastberadenheid en goede argumenten om je niet te conformeren. Kunnen conformeren en zelf kritisch blijven nadenken samengaan? Hoe zit dat eigenlijk met conformeren en ervaren vrijheid?

Kan ‘conformeren’ ook een deugd zijn? Wat is dan de juiste maat daarvan, is er een ‘gulden middenweg’ en hoe ziet dat eruit?

Tijdens dit socratisch gesprek doen we onderzoek naar conformeren, wanneer deed je het, waarom deed je het, had je argumenten om het doen, was niet conformeren ook een optie?

Hoe voelde het om je te conformeren, gaf je iets op, kreeg je er iets voor terug? Is het belangrijk dat er een balans van geven en nemen is? Merkte(n) de ander(en) op dat je je conformeerde, of liet je het merken? Hoe kijk je erop terug, wat het ok om te doen, deed je het uit vrije wil of voelde je een verplichting? Tot slot wat was het nu precies waaraan je je conformeerde?

Ken uzelve, het wordt weer een uitdagend zelfonderzoek.

In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Wat gebeurde er precies en wat maakt dat je dit ‘conformeren’ noemt?

In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken. Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven.

Op woensdag 16 februari van 19.15- 21.45 uur ben je,  via zoom op de juiste plek om dit socratisch gesprek te voeren.

We starten  met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen.

In elke groep is plaats voor 5 deelnemers. We werken met zes gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 30 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 9 februari via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch Café online: Breken

Geplaatst op

Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken. Je kunt een lans voor iemand breken. En de kruik gaat zo lang te water tot hij barst of breekt.

Het begrip breken heeft veel betekenissen en dat zie je aan de hoeveelheid voorvoegsels die mogelijk zijn. Je kunt iets aanbreken. Je kunt iemand onderbreken of inbreken in een gesprek. Je kunt een gewoonte of traditie doorbréken, of een muurtje in je huis dóórbreken. Je kunt een baan, een relatie of een vriendschap verbreken. Je kunt iets losbreken, iets opbreken of openbreken.

Alle betekenissen lijken in ieder geval één ding gemeen te hebben: er is sprake van discontinuïteit. Er stopt iets, er verandert iets. Maar is dat zo? Stopt er altijd iets? Verandert er iets? En is breken altijd bewust, of  kun je ook onbewust breken? Is breken negatief of positief? Is het een definitieve daad, of kan dat wat gebroken is nog geheeld worden?

En welke deugden heb je nodig om te breken? 

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven. Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 16 juni van  19.15- 21.45 uur.

We starten  met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om ten slotte gezamenlijk te eindigen. 

In elke groep is plaats voor 5 deelnemers. We werken deze keer met 4 gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor maximaal 20 deelnemers. Meld je zo snel mogelijk aan. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 10 juni.

Let op: deze keer een ander mailadres.

Mieka.vroom@gmail.com

In juli en augustus gaan we met reces het volgende socratisch café zal in september zijn. We beraden ons nog hoe we digitaal en live kunnen combineren.

Socratisch café online: Boosheid

Geplaatst op

Boos zijn.

We kennen het allemaal. Wat is het eigenlijk? Hoe ontstaat het? Waar komt het vandaan? Kun je kiezen om boos te zijn of overkomt het je? Is ingehouden woede ook boosheid? Helpt boosheid je om dingen aan te pakken? Wanneer je je spreekwoordelijk ‘kwaad maakt’ tijdens de voorjaarsschoonmaak, roep je dan boosheid op jezelf te motiveren? Wat staat er eigenlijk op het spel wanneer je boos bent? Is dat gerechtvaardigd? Is boosheid ruw en bitter?


‘Op de snelweg zie ik een auto snoeihard naderen in mijn spiegel. Ik erger me, maar geef ruimte. Vervolgens haalt hij me net iets te scherp in, waardoor ik nog net uit kan wijken. Angst maakt plaats voor boosheid. Maar als ik zie dat de bestuurder op zijn mobiel zit, ben ik echt woest’.
Ergernis, boosheid en woede, als gradaties van dezelfde mentale toestand

Wanneer je de emotie uit boosheid haalt, is het dan een houding? Wanneer houdt boosheid op? Kun je dat sturen?

Voor het socratisch gesprek over Boosheid, neem je een persoonlijk voorbeeld mee, waar op dit moment geen emotie meer zit. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema. We gaan het dus feitelijk onderzoeken volgens het zandlopermodel van het socratisch gesprek.

Dat is een uitdaging, aangezien het de kunst is om juist bij dit onderwerp uit de emotie te blijven. Dit betekent dat we onze empathie voor een paar uur buiten de deur laten om ons ten volle op het onderzoek te kunnen richten.
Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café Zwolle en Socratisch Café Eindhoven. Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 19 mei van 19.15- 21.45 uur.

We starten met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om ten slotte gezamenlijk te eindigen.
In elke groep is plaats voor 24 deelnemers. We werken met 6 gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 13 mei via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch café online: Zekerheid

Geplaatst op

Wat is zekerheid?

Iedereen heeft het over zekerheid. We willen allemaal zekerheid. Nee, we eisen zekerheid. Als het over corona gaat, van de regering, van het RIVM, van de deskundigen. Maar we willen ook zeker zijn over de veiligheid van het voedsel. En van een maandelijks inkomen, van een dak boven ons hoofd, van eten op tafel, van onze relatie. En als we in een vliegtuig stappen – als dat er nog eens van komt – willen we zeker zijn dat we veilig op onze bestemming aankomen. We willen het liefst alle risico’s uitsluiten of vermijden.

Maar wat is zekerheid eigenlijk? Wat houdt het begrip zekerheid in? Denken we daar allemaal hetzelfde over?

Deze keer kiezen we voor een andere vorm van gesprek: het definitiegesprek. Eigenlijk is dit de meest oorspronkelijke vorm van een socratisch gesprek. In een definitiegesprek onderzoek je gezamenlijk het begrip zekerheid. Ook hier beginnen we, zoals elk socratisch gesprek, met een concrete ervaring rond het thema. Wanneer had jij te maken met ‘zekerheid’? Wanneer ging jij voor zekerheid? Bij de keuze van je nieuwe baan? Bij de aanschaf van je nieuwe auto?

Zal dit gesprek uiteindelijke leiden tot een allesomvattende definitie?

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café Zwolle en Socratisch Café Eindhoven.

Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 21 april van 19.15- 21.45 uur.

We starten met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om ten slotte gezamenlijk te eindigen.

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met 6 gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers.

We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 14 april via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch café online: Loyaliteit

Geplaatst op

Loyaliteit – vertrouwen in en trouw aan een ander of een groep.  Misschien kun je ook loyaal zijn aan jezelf,  of aan ideeën.  Relaties waar je bij hoort, waar je verbinding mee hebt, waar je verplichtingen aan hebt. Die verwachtingen van jou hebben waar je aan moet voldoen. Families, nationaliteiten, bedrijven, clubs en zeker ook vrienden en partners.

 Zoals in de samenleving nu loyaliteit verwacht wordt door overheid, virologen en medeburgers (70%, wordt gezegd)  aan zelf opgebrachte vrijheids-en contactbeperkingen.

Maar als je jouw mening of standpunt verandert, of verschillende partijen willen iets van jou, kun je in een loyaliteitsconflict terecht komen. Dan moet je weten waarop jouw loyaliteit is gericht en moet je soms moeilijke keuzes maken; dan kun je zomaar vinden dat je een andere groep loyaliteit verschuldigd bent.  En dan word je soms ineens een verrader genoemd, of een gekkie of ontkenner.

Wat is loyaliteit nou precies? Waar richt loyaal zijn zich op? Hoe ver gaat loyaliteit? Is loyaal zijn een verplichting tot trouw aan ‘de groep’? Een prioriteit, waar je de meeste trouw aan verplicht bent? Een verantwoordelijkheid, waar je met recht op aangesproken wordt? Een eis tot gehoorzaamheid? Mag of moet je als ambtenaar de wet overtreden als je loyaal bent aan het integer behandelen van burgers??

Kan loyaliteit ook trouw aan jezelf zijn? Een deugdelijke houding van jezelf gebaseerd op vertrouwen in  je eerlijke, ware overtuigingen?  Moet je loyaal blijven, als jouw mening  veranderd is? Wanneer hoef je niet loyaal te zijn?

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven.

Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 20 januari van 19.15- 21.45 uur.

We starten  met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen. 

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met zes gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 14 januari via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch café online: Overtuigingen

Geplaatst op Geupdate op

We hebben dagelijks direct of indirect met overtuigingen te maken. Met die van anderen, maar ook met die van onszelf. We komen ze tegen op allerlei gebied. In de filosofie, de kunst, de politiek, de wetenschap, in de godsdienst en andere levensbeschouwingen. We voelen ons aangetrokken tot bestaande overtuigingen, of koesteren onze eigen persoonlijke overtuigingen.

Wanneer spelen ze een rol in ons leven? En welke rol spelen ze dan? Hebben we er profijt van, of hebben we er juist last van? Of hangt het er vanaf? Kunnen we ook zonder, of zijn ze onoverkomelijk? Hoe komen we ze op het spoor en hoe gaan we er dan mee om?

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café Zwolle en Socratisch Café Eindhoven.

Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op 16 december van 19.15- 21.45 uur.
We starten met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen.

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met zes gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 10 december via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch café online: leven met onzekerheid

Geplaatst op

In veel praatprogramma’s wordt om duidelijkheid gevraagd. Duidelijkheid over het beleid, de wetenschap erachter, de regels, en ook over de eigen verantwoordelijkheid. Maar zelfs de wetenschap kan die duidelijkheid niet altijd geven.
“We kunnen maar beter met onzekerheid leren leven”, horen we dan van de andere kant van de tafel in het praatprogramma.
Is dat een open deur, omdat alle leven onzeker is?
Hoe doe je dat dan, omgaan met onzekerheid? Hoe leer je dat?
Konden we het eerder wel en zijn we het misschien verleerd?

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht en Socratisch Café Eindhoven. Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op 18 november van 19.15- 21.45 uur.
We starten met de gehele groep, om 19.15 uur, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen. Het gesprek zelf duurt twee uur, van 19.30 tot 21.30. Tijdens het gezamenlijke einde hebben we nog de mogelijkheid voor een ieder om de essentie van het gesprek met de anderen te delen.

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met vijf gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 20 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 12 november via mailadres: maypenders@gmail.com