Over het Socratische Café

1 mei, socratisch café Den Haag

Geplaatst op Geupdate op

Rituelen kunnen het leven makkelijker maken maar ook moeilijker. Ze vertegenwoordigen acties en emoties die moeilijk onder woorden te brengen zijn. Een samenleving zonder rituelen is bijna niet voorstelbaar.

Er is een grenzeloos aantal rituelen. Wij kennen religieuze ritueelen: overgangsriten, huwelijksriten, begrafenisriten, en jaarfeesten. Maar ook simple rituelen die een vaste plaats hebben in onze dagelijkse routine: ‘s ochtends de koffie zetten, douchen, ontbijt, na het radio luisteren of snel het nieuws lezen. ‘s Avonds vormt het verhaaltje voor het slapen gaan voor een kind vaak een vast element bij de transitie van waken naar slapen.

Überhaupt hebben vele ritueelen met transities te maken. En ze geven ons een gevoel van saamhorigheid met onze familie, stad, land, religie, maar ook de footbalclub of politieke partij, enz. Ze bieden ons veiligheid en houvast, maar ze kunnen ook als keurslijf ervaren worden.

Dus, wat hebben wij aan ritueelen? En is alles wat een ritueel genoemd word ook werkelijk een ritueel?

Socratisch Café

Den Haag, NL
112 Members

ConceptHet Socratisch Café Dan HaagHet Socratische Café Den Haag is een ontmoetingsplaats waar deelnemers vanuit allerlei richtingen uit de samenleving met elkaar praktisch …

Next Meetup

Rituelen

Tuesday, May 1, 2018, 7:00 PM
1 Attending

Check out this Meetup Group →

Advertenties

SC Gouda 23 april- zorgdialoog

Geplaatst op Geupdate op

VOLGEND SOCRATISCH CAFÉ GOUDA OP MAANDAG 23 APRIL 2018!
http://www.degoudseschool.nl/socratisch-caf-gouda

LET OP: LOKATIE GEWIJZIGD!

Wilt u een avond meedenken over goede zorg? We hebben op 23 april weer gesprekken met spelregels (nu op een andere locatie). Iedereen kan meedoen.

Met zorg bedoelen we daarbij niet zozeer professionele zorg, maar alledaagse zorgrelaties. De een zorgt altijd, de ander zorgt soms, maar we hebben allemaal zorgtaken.

Dit keer wordt het een zorgdialoog met een oefening in het benoemen en afwegen van de waarden die ten grondslag liggen aan de keuzen die we maken in zorgsituaties.

Programma voor 23 april

19:15 inloop (iets drinken)

19:45 opening en filosofische inleiding (presentatie)

20:05 pauze (iets drinken)

20:20 zorgdialogen (in 3, 4 of 5 verschillende ruimten in het gebouw)

21:55 vooruitblik en afsluiting (centrale ruimte)

22:00 napraten (iets drinken)

LET OP: LOKATIE GEWIJZIGD!!!

Datum: donderdagavond 23 april 2018

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Bunnik Services| Stationsplein 7A | Gouda

Kosten: € 7,50 incl. Te betalen bij toegang.

Dit is exclusief koffie, thee en drankjes

U kunt zich eenvoudig inschrijven door een mail te sturen naar

Nico Koning: nico@nkoning.nl

Onder vermelding: “ik doe mee!”. Dat is genoeg. Wanneer u vragen heeft kunt u deze ook stellen per mail.
U kunt zich eenvoudig inschrijven door een mail te sturen naar

Nico Koning: nico@nkoning.nl

Onder vermelding: “ik doe mee!”. Dat is genoeg. Wanneer u vragen heeft kunt u deze ook stellen per mail.

Socratisch café Amsterdam- aanvaarden 20 april

Geplaatst op Geupdate op

Aanvaarden
In het leven komen we allemaal in aanraking met meer of minder vervelende gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan een poststuk dat niet bezorgd wordt, iemand die wat naars zegt, een stap in een hondendrol, een opdracht die niet goed verloopt op het werk, aftakeling van het lichaam bij de ouderdom, een afspraak die een ander niet nakomt, tot en met het wegvallen van een dierbare. Hier kan je verschillend op reageren. Één van de reacties kan zijn: de gebeurtenis aanvaarden.

Over dit laatste gaat dit Socratisch Café, aanvaarden. Wat gebeurt er als we een vervelende gebeurtenis aanvaarden? Is er een plaats voor aanvaarden in het leven? En zo ja, wanneer heb je iets te aanvaarden? Wanneer moet je juist niet aanvaarden? Is aanvaarden een deugd of juist niet? Is aanvaarden iets actiefs of passiefs? Zijn mensen die negatieve gebeurtenissen aanvaarden te passief?

Kom 20 april en doe mee, zoek een eigen ervaring waarin je een gebeurtenis kon aanvaarden en geef aan waarom dat hier moest of niet. Onderzoek aanvaarden in het dagelijks leven.

Tijd
van 15.30 – 18.30 (vanaf 15.00 inloop met koffie en thee)
Kosten
Entree € 10,- student € 5,- 4-rittenkaart € 30,-
Locatie
Huize Lydia, Roelof Hartplein 2, Amsterdam
Email adres
info@socratischcafeamsterdam.nl

Bereikbaarheid
De tramlijnen 3, 5, 12 en 24 stoppen voor de deur van Huize Lydia
Programma
15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Afsluiting en borrel (na 19.00 voortzetting in tegenovergelegen Café Wildschut)

Filosofisch café Amersfoort – 17 april

Geplaatst op Geupdate op

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree

Korte beschrijving:
April is de maand van de Filosofie. Een goed argument om je ook te wagen aan het filosoferen! Heb je ook een vraag die je met andere filosofisch geïnteresseerden wilt bespreken? Kom dan naar het enige Café Filo van Amersfoort en omstreken. Op deze dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 ga je met anderen filosoferen over de vraag van die avond. Dat is ook je enige huiswerk: over welke vraag zou je met de anderen van gedachten willen wisselen? Inloop vanaf 19:30 uur. Geschatte eindtijd: 22:00 uur.

Voor meer uitleg over het Café Filo kijk je op deze webpagina: https://www.vragendwijs.nl/cafe

Socratisch café Culemborg

Geplaatst op Geupdate op

De bijeenkomsten zijn een initiatief van Socratisch Café Culemborg in samenwerking met de Bibliotheek Rivierenland.
Plaats: Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg
Tijd: derde vrijdag van de maand, 15.00 uur – 18.00 uur, (inloop vanaf 14.45 uur in het Weescafé)
Kosten: € 10,00 p.p. (studenten en scholieren € 5,00, vierrittenkaart € 30,00), inclusief koffie en thee. De eerste keer betaal je € 5,00. Heb je een vierrittenkaart dan mag je gedurende de geldige periode één keer gratis iemand introduceren.
Maximum aantal deelnemers zestien. Aanmelden verplicht. Mail je naam en telefoonnummer naar fransweeber@gmail.com
Gespreksleiders: Jürjen van de Groep en Frans Weeber
Voor meer informatie: Frans Weeber, telefoon 06-18872237.

20 april 2018 – Maand van de filosofie, thema Verbeelding (aan de macht)

Volgens schrijver en filosoof Connie Palmen hebben filosofen de verbeelding nodig om het wezen van de werkelijkheid bloot te leggen. Wanneer je je strikt aan de werkelijkheid houdt, kun je niet meer doen dan haar beschrijven. Dan is morgen gelijk aan vandaag. Vooruitgang is alleen maar meer van hetzelfde. Verbeelding maakt het mogelijk om je los te maken van de realiteit. Films, beeldende kunst en romans het zijn allemaal experimenten met de werkelijkheid die berusten op verbeelding. Verbeelding speelt niet alleen op persoonlijk niveau. ‘De verbeelding aan de macht’ was een veel gebruikte slogan en dat betekende dat de nieuwe protestbewegingen geen genoegen meer namen met ‘smalle marges’ maar zich schaarden achter grootse ideeën en utopisch idealisme. Grote politieke veranderingen bleven voor velen uit, maar des te rigoureus blijken de sociale veranderingen te zijn geweest: nooit eerder kreeg het individu zoveel ruimte en vrijheid. Vijftig jaar na dato maken we de balans op tijdens de Maand van de Filosofie. Wat is er overgebleven van het jaren ’60 idealisme waarin verbeelding in de strijd werd geworpen tegen autoriteiten? Welke rol speelde en speelt verbeelding in jouw leven? En wat is verbeelding nu eigenlijk?
Op 20 april 2018, tijdens de maand van de filosofie, denken we gezamenlijk na over het thema ‘verbeelding’.

Socratische Variaties- 14 april

Geplaatst op Geupdate op

14 april 2018, 12 – 16 uur
Socratisch café Diemen, El’sina, Burg Van Tienenweg 20, 1111CW Diemen El’sina
Kosten: 10,- incl koffie/thee.
Aanmelden (gewenst, niet verplicht): info@socratischcafezwolle.nl

In de maand van de filosofie, april, en in de maand van Nederland in dialoog, november, komen gespreksleiders en deelnemers van de socratische cafés verspreid door heel Nederland bijeen op een zaterdagmiddag voor socratische variaties.

De bedoeling van deze tweejaarlijkse bijeenkomsten is:
– nieuwe of (relatief) onbekende gespreksvormen met elkaar te verkennen
– bekende gespreksvormen in de praktijk te evalueren
– zinvolle gesprekken te voeren

Iedereen is welkom. Graag hoor ik vooraf van je of je die zaterdagmiddag wil
– deelnemen en of je misschien:
– een speciale gespreksvorm wil aanbieden
– aan een bepaalde gespreksvorm wil deelnemen.

Filosofisch café Wageningen- 8 april

Geplaatst op

Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling
Toon van Eijk
Op zondag 8 april houdt Toon van Eijk een inleiding over Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling.

Volgens emeritus hoogleraar Maarten van Buuren is de kern van Spinoza’s ethiek de bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met de wereld en met zichzelf. Een aantal sleutelbegrippen in Spinoza’s filosofie zijn de immanente, in de natuur-inwonende God, zelfbeschikking, de rede, intuïtie, macht en zelftoe-eigening.
In zijn boek ‘Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling’ bespreekt Van Eijk deze sleutelbegrippen aan de hand van de analyse van Van Buuren en de filosofie van Maharishi Mahesh Yogi, de grondlegger van de Transcendente Meditatie (TM) techniek. Ook het werk van filosofen zoals Ken Wilber en Otto Duintjer speelt een rol in zijn gedachtegang.

De volgende drie vragen zullen centraal staan op de bijeenkomst in Wageningen:
– Waarom is een explicitering van vooronderstellingen belangrijk?
– Heeft Spinoza ervaringen gehad van transcendent bewustzijn, van bewustzijn-als-zodanig?
– Geloofde Spinoza in God?
Afbeelding
Toon van Eijk (1952) is een gepensioneerd tropisch landbouwkundige met langdurige werkervaring in Afrika.
Naast ontwikkelingssamenwerking heeft hij grote interesse in wetenschapsfilosofie en bewustzijnsontwikkeling (ervaringsspiritualiteit).
Hij beoefent sinds 1972 tweemaal dagelijks een meditatietechniek.
De combinatie van theorie en praktijk staat centraal in zijn leven.

Van Eijk T. (2017). Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling. (uitgegeven via Lulu)

http://www.toon-van-eijk.nl
THUIS
THUIS, Stationstraat 32, 6701 AM WAGENINGEN
aanvang 14:30
toegang € 8,-
leden HV en NIVON € 5,-
studenten halve prijs