Meesterschap (ethica)

Geplaatst op Geupdate op

EpicurusMakkelijk leesbare en nog steeds inspirerende teksten zijn het ‘zakboekje’ van Epictetus en de Brief over het geluk van Epicurus. Datzelfde geldt voor het reflectieve dagboek van de beroemde leerling van Epictetus, Marcus Aurelius’ Persoonlijke notities. Een moderne variant daarvan die ook steeds weer herdrukt wordt is het dagboek van Dag Hammarskjöld, Merkstenen. Ook Cicero’s Gesprekken in Tusculum of Seneca’s Dialogen zijn voor de moderne lezer goed te lezen en bieden handvatten en inspiratie voor meesterschap. Een goed en leesbaar overzicht van de klassieke scholen en hun opvattingen over meesterschap is Nussbaum’s The therapy of desire. Nussbaum heeft een voorkeur voor de Aristotelische school. Pierre Hadot heeft een voorkeur voor de stoïcijnse school, zoals hij laat zien in zijn Philosophy as a way of life, en sterker nog in The inner citadel, een commentaar op de persoonlijke notities en spirituele oefeningen van Marcus Aurelius. Een gedegen Nederlandstalige inleiding in het denken van de klassieke scholen is Jacques Graste’s Zorg voor de psyche. Ook van Foucault, die zich uitvoerig heeft bezig gehouden met de klassieke opvattingen, zijn verschillende boeken in het Nederlands vertaald, waaronder Het gebruik van de lust en De zorg voor zichzelf. De basistekst voor veel hedendaags werk zoals dat van Nussbaum is Aristoteles Ethica Nicomachea. Die is echter veelomvattend en niet makkelijk te lezen. Goede, gedegen inleidingen daarin zijn die van Urmson en van Reeve. Een interessante klassieke tekst, waarin de verbinding tussen persoonlijk meesterschap en maatschappelijke betrokkenheid centraal staat, is Cicero’s On duties. Moderne, hedendaagse teksten over meesterschap zijn bijvoorbeeld die van Robert Quinn, over Persoonlijk meesterschap in management, en algemener Thomas Moore’s Zorg voor de ziel. Ook het bij Hoofdstuk 1 al genoemde boek van Covey is een voorbeeld van zo’n tekst. Net als de bovengenoemde teksten uit de oudheid zijn ook moderne teksten over meesterschap pas werkelijk werkzaam wanneer zij ingebed zijn in de praktijk van een school. Een inspirerend voorbeeld daarvan is het werk van Hans Knibbe en zijn School voor Zijnsoriëntatie. De teksten die hij schrijft zijn deel van een levende en rijke praktijk. Er is een aanzienlijke overlap tussen de werkwijzen van deze school en die van de klassieke filosofische scholen, ook al zijn er tevens grote verschillen en heeft Knibbe zijn wortels in de niet-westerse filosofie (boeddhisme). Een prachtig boekje uit de christelijke traditie is Wil Derkse’s vertaling van de monastieke Benedictijnse spiritualiteit naar het dagelijks leven.

– Aristoteles (1999), Ethica Nicomachea. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier en Jean Verhaeghe. Historische uitgeverij, Groningen.
– Cicero, Marcus Tullius (1991), On duties. Edited by M.T. Griffin and E.M. Atkins. Cambridge University Press, Cambridge.
– Cicero, Marcus Tullius (1980), Gesprekken in Tusculum. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven. Ambo, Baarn.
– Derkse, Wil (2000), Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven. Lannoo, Tielt. E
– pictetus (z.j.), Encheiridion, handboekje, gevolgd door capita selecta uit ‘de gesprekken’. De Driehoek, Amsterdam. Of:
– Epiktetos (1994), Zakboekje: wenken voor een evenwichtig leven. SUN, Nijmegen.
– Epicurus (1995), Brief over het geluk. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Keimpe Algra. Historische Uitgeverij, Groningen.
– Epicurus (1998), Over de natuur en het geluk. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Keimpe Algra. Historische Uitgeverij, Groningen.
– Foucault, Michel (1984), De zorg voor zichzelf. SUN, Nijmegen. F
– oucault, Michel (1984), Het gebruik van de lust. SUN, Nijmegen.
– Graste, Jacques (1997), Zorg voor de psyche. Een archeologie van de psychotherapie. Nijmegen University Press, Nijmegen.
– Hadot, Pierre (1995), Philosophy as a way of life. Spiritual exercises from Socrates to Foucault. Blackwell, Oxford UK.
– Hadot, Pierre (1998), The inner citadel. The meditations of Marcus Aurelius. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
– Hammarskjöld, Dag (1998), Merkstenen. Uitgeverij Kok, Kampen. Knibbe, Hans (2001), Handboek Zijnsoriëntatie. School voor Zijnsoriëntatie, Utrecht.
– Hans Knibbe (1999), De niet herkende Boeddha. Servire, Utrecht.
– Marcus Aurelius (1994), Persoonlijke notities. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Simone Mooij-Valk. Ambo, Baarn.
– Moore, Thomas (1993), Zorg voor de ziel. Naar toewijding in het dagelijks leven. Servire, Cothen.
– Nussbaum, Martha (1994), The therapy of desire. Theory and practice in Hellenistic ethics. Princeton University Press, Princeton.
– Quinn, Robert (1998), Persoonlijk meesterschap in management. Voorbij rationeel management. Academic Service, Schoonhoven.
– Reeve, C.D.C. (1995), Practices of reason. Aristotle’s Nicomachean Ethics. Clarendon Press, Oxford.
– Seneca, Lucius Annaeus (1996), Dialogen. Inleiding, vertaling en aantekeningen door
– Tjitte H. Janssen. Boom, Amsterdam.
– Urmson, J.O. (1988), Aristotle’s Ethics. Blackwell, Oxford UK.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s