Het filosofische leven

Geplaatst op Geupdate op

School van AthenePlato’s opvattingen over leiderschap, politiek en de organisatie van ‘het goede leven’ zijn nog altijd een levendig studieobject. De beste manier om daar kennis van te nemen is een van de vele inleidingen over Plato te lezen, bijvoorbeeld die van de eerder genoemde Klaus Held of Jos Decorte, of de hieronder opgenomen van Cornford of Melling, en daarna bijvoorbeeld Plato’s Apologie of een selectie uit zijn werk, zoals Gerard Koolschijn’s Plato, schrijver. Koolschijn is tamelijk kritisch tenopzichte van Plato, in het voetspoor van Popper’s frontale aanval op hem in The open society and its enemies. Een korte en goed leesbare verdediging is Ackrill’s opstel What is wrong with Plato’s Republic? Uitvoeriger, maar leesbaar en inspirerend, is Nettleship, Lectures on the Republic of Plato. Een interessant, persoonlijk geschreven essay over Eros en transcendentie bij Plato is te vinden in Otto Duintjer’s Onuitputtelijk is de waarheid, waarin tevens allerlei dwarsverbanden tussen westerse en oosterse filosofie worden gelegd. De literatuur over Plato is uitgebreid en vaak specialistisch (bv. Irwin, Kahn, Reeve). Zelfs de essays van een schrijfster als Iris Murdoch, overtuigd platonist, zijn voor niet-ingewijden niet makkelijk te lezen. Een leesbare Nederlandstalige inleiding over de allegorie van de grot is te vinden in De Vogel. Cornelis Verhoeven heeft verschillende leesbare en diepgravende essays geschreven over Plato’s kennistheorie. Overigens zijn Plato’s Politiea en Symposium, dankzij de voortreffelijke vertaling van Koolschijn, ook goed te lezen voor iemand die bestand is tegen enige analytische scherpte. Een uitstekend maar specialistisch commentaar op het Symposium is dat van Leo Strauss.

– Ackrill, J.L. (1997), What is wrong with Plato’s Republic? In: Essays on Plato and
– Aristotle, Oxford University Press, 230-251.
– Cornford, F.M. (1932, 1999), Before and after Socrates. Cambridge University Press, Cambridge.
– Duintjer, Otto (2002), Onuitputtelijk is de waarheid. Damon, Budel. Irwin, T. (1995), Plato’s Ethics. Oxford University Press, Oxford.
– Kahn, C.H. (1996), Plato and the socratic dialogue. Cambridge University Press, Cambridge.
– Koolschijn, Gerard (1992), Plato, schrijver. Liefde, onzekerheid, rechtvaardigheid, verstarring. Teksten gekozen en vertaald door Gerard Koolschijn. bert Bakker, Amsterdam.
– Melling, David J. (1987), Understanding Plato. Oxford University press, Oxford.
– Murdoch, Iris (1997), Re-reading Plato, 1964-86. In: Existentialists and mystics, writings on philosophy and literature, Part Seven, p. 297-531. Penguin Books, New York.
– Nettleship, R.L. (1967), Lectures on the Republic of Plato. London, Macmillan.
– Plato (1991), Constitutie, Politeia. Vertaald door Gerard Koolschijn. Atheneaum- Polak & Van Gennep, Amsterdam.
– Plato (1985), Symposium. Vertaald door Gerard Koolschijn. Atheneaum-Polak & Van Gennep, Amsterdam.
– Popper, Karl (1971), The open society and its enemies. Volume 1, Princeton, Princeton University Press.
– Reeve, C.D.C. (1988). Philosopher-kings. The argument of Plato’s Republic. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
– Strauss, Leo (2001), On Plato’s Symposium. The University of Chicago Press, Chicago.
– Verhoeven, Cornelis (2000), De ogen van Plato. Boom, Amsterdam.
– Verhoeven, Cornelis (2001), Plato, Zevende brief. Ingeleid en vertaald door Cornelis
– Verhoeven en Ben Schomakers. Damon, Budel.
– Vogel, C.J. de (1983), Plato, de filosoof van het transcendente. Het Wereldvenster, Bussum.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s