vergankelijkheid

Thema Vergankelijkheid

Geplaatst op Geupdate op

In de lente denken we aan nieuw leven, het ontspruiten van bloesem en het opklaren van het licht. Maar moest er niet eerst iets vergaan, iets ophouden te bestaan, om dit nieuwe leven mogelijk te maken? In de moestuin gebruik je het restafval dat tot compost is geworden, als voeding voor het nieuwe gewas. In hoeverre hebben we zelf vergankelijkheid nodig om tot nieuwe ideeën en initiatieven te komen? Is het nodig dat we eerst iets anders loslaten?

(geplaatst door Socratisch Café Amsterdam-IJburg)