Over het Socratische Café

Socratisch Café Utrecht: Eerlijkheid

Geplaatst op

Moet je een inspanning doen om eerlijk te zijn, of ben je vanzelf eerlijk en kost het juist moeite om oneerlijk te zijn? Gaat het bij eerlijkheid meer om eerlijkheid tegenover jezelf of is het juist belangrijker om eerlijk te zijn tegenover anderen?
Kun je wel eerlijk zijn tegen een ander als je niet eerlijk bent tegen jezelf?

Iedereen wil altijd het goede, zegt Socrates. Althans, voor zover je denkt of weet dat iets goed voor je is. Maar het kan zijn dat wat je denkt dat nu goed voor je is, dat straks en op de lange termijn niet meer goed voor je is. En kan het ook zijn dat wat goed is voor jou helemaal niet goed is voor anderen?

Wat heeft eerlijkheid te maken met ruimdenkendheid en misschien ook wel met je visie. Betekent eerlijkheid dan altijd de waarheid zeggen, of is het juist eerlijker uit respect voor een ander dat niet helemaal te doen? Ben je eerlijk of sociaal wenselijk, of strategisch of …? Hoe verhouden eerlijkheid en rechtvaardigheid zich?

Wat is dat, eerlijkheid?

 

Woensdag 15 januari 2020
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch Café Utrecht: Angst

Geplaatst op Geupdate op

Angst kan gebaseerd zijn op feiten, maar kan ook in ons hoofd zitten, zonder aanwijsbare reden. Angst kan een instinctieve reactie zijn. Maar soms is angst ingegeven door aannames die we onszelf door anderen laten opleggen. Angst kan ons motiveren om tot actie te komen, maar het kan ons ook beperken. We bevriezen, vluchten, of vechten.
Als we in een gevaarlijke situatie terecht komen beslissen we, bewust of onbewust, om iets of niets te doen. Soms worden de gedreven door anderen. Als iedereen in een straat gaat rennen, rennen we mee om onszelf te redden.
En er zijn misschien mensen die geen enkel gevoel van angst kennen.

Is angst helpend in je leven? Of verhindert het je te doen wat je wilt doen? Kun je angsten onder controle houden? Kun je daarvoor kiezen? Kun je angst alleen maar overwinnen door de angst te accepteren en te doorstaan? En heb je angst overwonnen als je haar accepteert?

Is er een relatie tussen vrijheid en angst? Belemmert angst mijn vrijheid?
Heb je geen angsten meer naarmate je ouder (en misschien wijzer) wordt?
Is zelfvertrouwen is voorwaarde voor het overwinnen van angst?
Deze vragen en nog veel meer kwamen bij ons naar boven in de voorbereiding van het socratisch café. We nodigen jullie uit om mee te denken over dit thema.

Tijdens het Socratisch café ga je onder begeleiding van deskundige gespreksleiders op
socratische wijze met elkaar in gesprek. Door middel van verschillende gesprek- en
reflectievormen ga je op zoek naar de deugdelijke opvatting van je gesprekspartners. Naast deelnemen aan het gesprek kun je ook zelf een gesprek leren leiden.

16 oktober 2019
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro

SC Rotterdam 24 september

Geplaatst op

Het gesprek begint om 19.30 u. (inloop 19.00 uur); we ronden af om 22.00 u. daarna is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Locatie:Berkelstraat 181, Rotterdam Kralingen (gratis parkeren vanaf 18.00 uur)

Bijdrage:€  10,-. graag op de avond contant afrekenen

Graag vooraf aanmelden: via info@filosofischepraktijkberkelstraat.nl (bij eerste aanmelding graag ook mob. nr.)

Er is plaats voor ca. 8 personen

Thema: Wanneer ben je thuis?

Gespreksleiders: Lisette Eggink en Anke Verhoeff

Het Socratisch Café Rotterdam nodigt je graag uit voor een zinvol gesprek waarin het denken overthuis als thema centraal staat.

Thuis is niet alleen een huis. Als je zegt dat iets je thuisis, dan geef je daarmee doorgaans aan dat daar iets van waarde of betekenis voor je is. Maar… wat is de waarde of betekenis van thuis eigenlijk? Is het van belang dat je een thuishebt? Maakt het uit voor je doen of laten?

Met de uitgangsvraag Wanneer ben je thuis?’ willen wij gezamenlijk onderzoeken wat thuis inhoudt.

Deelnemers aan deze avond vragen wij vooraf op zoek te gaan naar een klein en alledaags voorbeeld uit eigen ervaring waarin je thuiswas.
Onderzoek dit voorbeeld:
(1) Waarom noem ik het ‘thuis?’
(2) Wat dacht en voelde ik en hoe handelde ik?
(3) Wat vertelt dit voorbeeld mij over wanneer je thuis bent?
Noteer je (voorlopige) antwoorden en neem ze mee naar het socratische café.

Tijdens het gesprek onderzoeken we één van de ingebrachte voorbeelden.

 

Het socratisch café is een ontmoetingsplek voor mensen die op socratische wijze met elkaar in gesprek willen gaan: vragend, onderzoekend, de essentie vattend. Tijdens het socratisch café hebt u de gelegenheid om in een gesprek een aspect van het/uw leven inhoudelijk uit te diepen en te genieten van dat wat eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij en herkenning van anderen, het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst, etcetera. Door ervaring op te doen met klassieke en moderne gespreks- en reflectievormen leert u betere gesprekken voeren en een onderzoekende houding te ontwikkelen. De gesprekken in het socratisch café worden geleid door deskundige gespreksleiders.

SC Amsterdam 28 juni- Vertrouwen

Geplaatst op Geupdate op

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam

Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden. Zie onze website voor wat je kunt verwachten van een socratisch gesprek.

Thema Vertrouwen
28 juni om 15.30

Hoi allen, Deze keer wil ik graag met jullie in gesprek over het thema Vertrouwen. Een belangrijke basis in relaties. In vriendschapsrelaties, op het werk, in hulpverleningssituaties, in het verkeer, … noem maar op.

Maar wat is dat Vertrouwen eigenlijk? Is het: het ís er of het is er niet? Komt het naar je toe? Vraagt het ook iets van mijzelf? Kan ik het zelf beïnvloeden?

Kan je vertrouwen hebben zonder het te krijgen? Kan je vertrouwen geven zonder het te ontvangen?

Heeft zelfvertrouwen ook met vertrouwen te maken? Is vertrouwen voorwaardelijk voor een goede relatie? Of is het andersom?

“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Of zoals Socrates gezegd zou hebben: “Vertrouwen wordt verdiend met vele daden en kan met één daad verloren gaan”.

Kan het er zijn en opeens er ook niet meer zijn? Kan je vertrouwen verdienen? Kan je vertrouwen voelen maar niet geven?

Je ziet het: boordevol vragen. En jullie kunnen er vast meer nog meer verzinnen!

Iedereen is in ieder geval van harte welkom om met elkaar in dialoog te gaan op vrijdag 28 juni, de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. De inloop is vanaf 15 uur.
Van 15.30 uur tot 1730 uur is het Socratisch Gesprek.

Tot dan

Carla Peverelli​

Socratisch Café Amsterdam

Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Ga dan naar de link http://bit.ly/nieuwsbriefSCA en meld u aan!

Vrijdag 28 juni 2019

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog

SC Rotterdam 25 juni

Geplaatst op

Socratisch Café Rotterdam

Dinsdagavond 25 juni 2019
Socratisch Café Rotterdam

Het gesprek begint om 19.30 u. (inloop 19.00 uur); we ronden af om 22.00 u. daarna is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Locatie:
Berkelstraat 181, Rotterdam Kralingen
(gratis parkeren vanaf 18.00 uur)
Bijdrage: € 10,-. graag op de avond contant afrekenen
Graag vooraf aanmelden:
via info@filosofischepraktijkberkelstraat.nl
(bij eerste aanmelding graag ook mob. nr.)
Er is plaats voor ca. 8 personen

Thema: Wanneer versterkt samenwerking autonomie?

Gespreksleiders: Lisette Eggink en Ariane van Heijningen

Waarschijnlijk kent u het dilemma wel: luister ik nu wel of niet naar mijn leidinggevende? Ga ik wel of niet de confrontatie aan binnen mijn team?
Wanneer moet ik me voegen ten behoeve van de samenwerking en wanneer is het mogelijk, gepast, slim of prettig om juist een meer eigen positie in te nemen? Autonomie en samenwerking sluiten elkaar niet uit, denken wij, maar zijn zeker geen automatische partners. Zeker niet wanneer de onderlinge verhouding in een samenwerking een hiërarchische is.
Deze avond willen wij de begrippen autonomie en samenwerking in relatie tot elkaar onderzoeken.
Het socratisch café is een ontmoetingsplek voor mensen die op socratische wijze met elkaar in gesprek willen gaan: vragend, onderzoekend, de essentie vattend. Tijdens het socratisch café hebt u de gelegenheid om in een gesprek een aspect van het/uw leven inhoudelijk uit te diepen en te genieten van dat wat eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij en herkenning van anderen, het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst, etcetera. Door ervaring op te doen met klassieke en moderne gespreks- en reflectievormen leert u betere gesprekken voeren en een onderzoekende houding te ontwikkelen. De gesprekken in het socratisch café worden geleid door deskundige gespreksleiders.

Socratisch Café Utrecht: Privileges

Geplaatst op

Privileges, het woord alleen al roept sterke reacties op. We denken aan mensen met veel geld, met veel macht, in hoge posities, of van adel. Kijk, dat zijn nu de mensen met privileges, met speciale voorrechten! En hoe we over hen denken, dat is snel gezegd: fout.

Maar wat zijn nu precies privileges, en zijn er meer mensen of groepen die privileges hebben? Zijn privileges bij ‘geboorte’ doorgegeven, of kun je ze ook verwerven?

Privileges werden vroeger vastgelegd op papier. Maar nu lijken we iets anders te verstaan onder ‘privileges’ en zijn er ook ongeschreven privileges. Kun je spreken van privileges als degenen die ze heeft zich er niet van bewust is?

In het begin van de vorige eeuw vochten vrouwen voor algemeen kiesrecht, maar de meeste mannen vonden het niet een privilege dat zij stemrecht hadden, ze vonden het vanzelfsprekend. Kun je je eigen privileges kennen? Of pas als iemand anders je erop wijst? Kun je privileges los zien van het effect op anderen? Schaden privileges anderen? Kun je/ moet je privileges van anderen respecteren?

19 juni 2019
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Socratische Variaties 15 juni- Zwolle

Geplaatst op Geupdate op

Socratische Variaties

De eerstvolgende is op zaterdag 15 juni 2019 in Zwolle in de Stadskamer van 12:00 tot 16:30. Klik hier voor het adres.

De bedoeling van deze bijeenkomsten is:
– nieuwe of (relatief) onbekende gespreksvormen met elkaar te verkennen
– bekende gespreksvormen in de praktijk te evalueren
– zinvolle gesprekken te voeren

Iedereen is welkom! Ervaring is niet nodig, de zin om een goed gesprek te voeren wel. …;-)

Graag hoor ik vooraf van je of je die middag wil
– deelnemen en of je misschien:
– een speciale gespreksvorm wil aanbieden
– aan een bepaalde gespreksvorm wil deelnemen.

Kosten: 10,- incl koffie/thee.

Opgeven (zeer gewenst maar niet verplicht) info@socratischcafezwolle.nl

In november (16-11) is er ook weer Socratische Variaties maar dan in Diemen.

12 mei Herman Simissen: de filosofie van Karl Popper Filosofisch café Wageningen

Geplaatst op

Op 17 september a.s. is het vijfentwintig jaar geleden dat de filosoof Karl Popper overleed. Bij zijn overlijden gold Popper als de meest prominente filosoof van het moment. Dit vanwege zijn bijdragen aan enerzijds de wetenschapsfilosofie, en anderzijds de politieke filosofie. Maar sinds zijn overlijden lijkt de belangstelling voor zijn ideeën wat af te nemen. Juist nu de belangstelling voor Popper wat terug lijkt te lopen, is er alle reden, om – bij gelegenheid van zijn vijfentwintigste sterfdag – nog eens stil te staan bij de inhoud en betekenis van zijn filosofie.
Afbeelding
Herman Simissen (1959) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Nadien doceerde hij filosofie van de geschiedenis aan dezelfde instelling. Sinds 1991 is hij verbonden aan de Open Universiteit, als docent Cultuurwetenschappen; hij verzorgt onderwijs in zowel geschiedenis als filosofie. Hij promoveerde op de geschiedfilosofie van de Duitse filosoof Theodor Lessing. Naast zijn werk is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Streven.

THUIS

THUIS, Stationstraat 32, 6701 AM  WAGENINGEN
aanvang 14:30
toegang € 8,-
leden HV en NIVON  € 5,-
studenten halve prijs
scholieren PANTARIJN gratis

Socratisch Café Amsterdam- 17 mei

Geplaatst op Geupdate op

!Let op andere vrijdag dan normaal!

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam

Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden. Zie onze website voor wat je kunt verwachten van een socratisch gesprek.

Thema Twijfel
17 mei om 15.30

Het is moeilijk, wellicht zelfs onmogelijk, om iets zeker te weten. Dit heeft bij mij als gevolg dat er veel twijfel in mijn dagelijks leven te vinden is.

In de filosofie kunnen we ook vragen stellen omdat je iets betwijfelt. Wat zou ik moeten doen? Wat kan ik weten? Wat mag ik hopen? Enkele algemene filosofische vragen die dankzij twijfel bestaan.

Maar zoals gezegd, ook in mijn dagelijks leven brengt twijfel mij tot vragen. Welk broodsoort is het gezondst, en zal ik kopen? Wat moet ik zeggen tegen iemand die zich teleurgesteld voelt door mij? Gaat de fietser voor mij wel of niet afslaan?

​Dit brengt mij tot een fundamentele vraag om het weer meer in de filosofie te betrekken: Wat is twijfel eigenlijk? En daarop volgend, is er zoiets als goede of slechte twijfel? Wanneer moeten we twijfelen? En bestaan er ook situaties waarin je niet mag twijfelen?

Vrijdag 17 mei van 15:30 – 18:30 zullen wij het thema ‘twijfel’ onder de loep nemen met behulp van onze eigen ervaringen en de socratische methode. Zien we je dan?

Socratisch Café Amsterdam

Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Ga dan naar de link http://bit.ly/nieuwsbriefSCA en meld u aan!

Vrijdag 17 mei 2019

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog

Socratisch Café Driebergen: Volharden

Geplaatst op

Volharden dat klinkt stevig, het is meer dan gewoon volhouden. Wanneer is volharden aan de orde? Volharden kost moeite, misschien wel afzien. Er moet dan dus ook wel iets op het spel staan. Ondanks alle verleidingen en afleidingen weet je focus te houden en “het” tot een einde te brengen. Volharden is niet altijd succesvol, Het wordt niet altijd wat je er van verwachtte. Hoe beoordeel je in zo’n geval het volharden. Waardeer je het volharden op zich of is de waardering afhankelijk van het resultaat? Volharden in tijden van tegenspoed. Verduren en toch doorgaan. Volharden vergt een krachtsinspanning.

Volharden heeft ook heel andere connotaties. Het volharden in een standpunt betekent vaak dat een andere partij eigenlijk wilde dat je dat niet deed. Het wordt dan gezien als stijfkoppig. Maar ook hier kan het heel terecht zijn, je staat wel ergens voor.

In ons polderend land is volharden, ergens echt voor staan en dat volhouden best bijzonder. We zijn gewend om compromissen te sluiten, de lieve vrede te bewaren, de voortgang niet te belemmeren. Ook om een compromis te sluiten moet je soms volharden.

Wanneer is volharden passend? Wanneer heb je voor het laatst volhard? Bereikte je toen ook wat je wilde? Hoe waardeerden anderen jouw volharding en hoe kijk je er zelf op terug? Wist je het juiste midden te houden in moed, en maat, was het wijs en rechtvaardig?

In een socratisch gesprek doen we in onderlinge dialoog, onderzoek naar het goede leven.

20 mei 2019
Grytte Bloemenheuvel
Hoofdstraat 25, Driebergen-Rijsenburg
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro