Over het Socratische Café

Socratisch café online: Zekerheid

Geplaatst op

Wat is zekerheid?

Iedereen heeft het over zekerheid. We willen allemaal zekerheid. Nee, we eisen zekerheid. Als het over corona gaat, van de regering, van het RIVM, van de deskundigen. Maar we willen ook zeker zijn over de veiligheid van het voedsel. En van een maandelijks inkomen, van een dak boven ons hoofd, van eten op tafel, van onze relatie. En als we in een vliegtuig stappen – als dat er nog eens van komt – willen we zeker zijn dat we veilig op onze bestemming aankomen. We willen het liefst alle risico’s uitsluiten of vermijden.

Maar wat is zekerheid eigenlijk? Wat houdt het begrip zekerheid in? Denken we daar allemaal hetzelfde over?

Deze keer kiezen we voor een andere vorm van gesprek: het definitiegesprek. Eigenlijk is dit de meest oorspronkelijke vorm van een socratisch gesprek. In een definitiegesprek onderzoek je gezamenlijk het begrip zekerheid. Ook hier beginnen we, zoals elk socratisch gesprek, met een concrete ervaring rond het thema. Wanneer had jij te maken met ‘zekerheid’? Wanneer ging jij voor zekerheid? Bij de keuze van je nieuwe baan? Bij de aanschaf van je nieuwe auto?

Zal dit gesprek uiteindelijke leiden tot een allesomvattende definitie?

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café Zwolle en Socratisch Café Eindhoven.

Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 21 april van 19.15- 21.45 uur.

We starten met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om ten slotte gezamenlijk te eindigen.

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met 6 gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers.

We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 14 april via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch café online: Loyaliteit

Geplaatst op

Loyaliteit – vertrouwen in en trouw aan een ander of een groep.  Misschien kun je ook loyaal zijn aan jezelf,  of aan ideeën.  Relaties waar je bij hoort, waar je verbinding mee hebt, waar je verplichtingen aan hebt. Die verwachtingen van jou hebben waar je aan moet voldoen. Families, nationaliteiten, bedrijven, clubs en zeker ook vrienden en partners.

 Zoals in de samenleving nu loyaliteit verwacht wordt door overheid, virologen en medeburgers (70%, wordt gezegd)  aan zelf opgebrachte vrijheids-en contactbeperkingen.

Maar als je jouw mening of standpunt verandert, of verschillende partijen willen iets van jou, kun je in een loyaliteitsconflict terecht komen. Dan moet je weten waarop jouw loyaliteit is gericht en moet je soms moeilijke keuzes maken; dan kun je zomaar vinden dat je een andere groep loyaliteit verschuldigd bent.  En dan word je soms ineens een verrader genoemd, of een gekkie of ontkenner.

Wat is loyaliteit nou precies? Waar richt loyaal zijn zich op? Hoe ver gaat loyaliteit? Is loyaal zijn een verplichting tot trouw aan ‘de groep’? Een prioriteit, waar je de meeste trouw aan verplicht bent? Een verantwoordelijkheid, waar je met recht op aangesproken wordt? Een eis tot gehoorzaamheid? Mag of moet je als ambtenaar de wet overtreden als je loyaal bent aan het integer behandelen van burgers??

Kan loyaliteit ook trouw aan jezelf zijn? Een deugdelijke houding van jezelf gebaseerd op vertrouwen in  je eerlijke, ware overtuigingen?  Moet je loyaal blijven, als jouw mening  veranderd is? Wanneer hoef je niet loyaal te zijn?

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven.

Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op woensdag 20 januari van 19.15- 21.45 uur.

We starten  met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen. 

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met zes gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 14 januari via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch café online: Overtuigingen

Geplaatst op Geupdate op

We hebben dagelijks direct of indirect met overtuigingen te maken. Met die van anderen, maar ook met die van onszelf. We komen ze tegen op allerlei gebied. In de filosofie, de kunst, de politiek, de wetenschap, in de godsdienst en andere levensbeschouwingen. We voelen ons aangetrokken tot bestaande overtuigingen, of koesteren onze eigen persoonlijke overtuigingen.

Wanneer spelen ze een rol in ons leven? En welke rol spelen ze dan? Hebben we er profijt van, of hebben we er juist last van? Of hangt het er vanaf? Kunnen we ook zonder, of zijn ze onoverkomelijk? Hoe komen we ze op het spoor en hoe gaan we er dan mee om?

We nodigen je uit voor een onderzoek van het thema aan de hand van een concrete persoonlijke casus. Een ervaring die een vraag bij je oproept, die als vertrekpunt kan dienen bij het onderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema.

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café Zwolle en Socratisch Café Eindhoven.

Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op 16 december van 19.15- 21.45 uur.
We starten met de gehele groep, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen.

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met zes gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 24 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 10 december via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch café online: leven met onzekerheid

Geplaatst op

In veel praatprogramma’s wordt om duidelijkheid gevraagd. Duidelijkheid over het beleid, de wetenschap erachter, de regels, en ook over de eigen verantwoordelijkheid. Maar zelfs de wetenschap kan die duidelijkheid niet altijd geven.
“We kunnen maar beter met onzekerheid leren leven”, horen we dan van de andere kant van de tafel in het praatprogramma.
Is dat een open deur, omdat alle leven onzeker is?
Hoe doe je dat dan, omgaan met onzekerheid? Hoe leer je dat?
Konden we het eerder wel en zijn we het misschien verleerd?

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht en Socratisch Café Eindhoven. Het online socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats op 18 november van 19.15- 21.45 uur.
We starten met de gehele groep, om 19.15 uur, vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen. Het gesprek zelf duurt twee uur, van 19.30 tot 21.30. Tijdens het gezamenlijke einde hebben we nog de mogelijkheid voor een ieder om de essentie van het gesprek met de anderen te delen.

In elke groep is plaats voor 4 deelnemers. We werken met vijf gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 20 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 12 november via mailadres: maypenders@gmail.com

Socratisch Café Utrecht:Verbinding

Geplaatst op

We doen het weer LIFE dit keer, maar natuurlijk binnen de COVID restricties. Dat betekent dat er max 15 mensen kunnen deelnemen en dat je je dus ook van te voren op moet geven bij joopkools@gmail.com

Wanneer ervaar jij verbinding? Op school, op je werk, op straat, thuis, tussen vrienden, collega’s of vrijwilliger?. Welke vragen heb je daarbij? Heb je zin in een verdiepend gesprek over wat verbinding is en wat het voor je betekent?


Verbinden en verbonden zijn hebben een heel positieve connotatie, bijna iedereen streeft ernaar. Maar wat is verbinden eigenlijk en hoe werkt dat? Wanneer ben jij verbonden? Wat ervaar je als je verbindt of verbonden bent met iets, anderen, jezelf of de wereld om je heen? Wat gebeurt er dan precies, en wat maakt verbinding mogelijk? Heeft het alleen maar voordelen? Welke verplichtingen zitten er vast aan verbondenheid. Kun je je in je eentje verbinden of is het altijd een tweezijdig proces?
In het Socratisch Café onderzoeken we een vraag aan de hand van actuele persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Wat gebeurt er precies en wat maakt dit “verbinden”? In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken. Waar draait het bij verbinding nu echt om? Wat verbindt levens? Een socratisch gesprek als praktische filosofie over het “goede leven”.

We doen het weer LIFE dit keer, maar natuurlijk binnen de COVID restricties. Dat betekent dat er max 15 mensen kunnen deelnemen en dat je je dus ook van te voren op moet geven bij joopkools@gmail.com

16 september 2020

Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch Café Utrecht: Vertrouwen

Geplaatst op Geupdate op

LIFE Socratisch Café Utrecht 17 juni

Veel dingen veranderen in Corona-tijd, In dit Socratisch Café willen we onderzoeken hoe dat is rond het begrip vertrouwen. Krijgt vertrouwen een andere lading nu?
Wat doet het virus, de overheidsmaatregelen, jouw buren, het gedrag van mensen op straat, de handhavers, de maatregelen op je werk , maar ook alle financiële escapades van de diverse overheden met jouw / mijn vertrouwen.
Heeft ieder echt het beste met mij voor? Neemt ieder de eigen verantwoordelijkheid? Zijn al die maatregelen wel nodig of wordt omwille van de handhaafbaarheid ieder maar in een gelijke mal geperst?
Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid en waar baseer ik dan mijn handelen op? En als we het allemaal niet zo precies weten, kun je in onzekerheid toch vertrouwen?
Zo maar een greep uit de vele vragen die in de Corona-tijd een mogelijk een nieuwe dimensie krijgen. Interessant om elkaar te onderzoeken hoe je hierin te bewegen.
17 juni is het laatste socratisch café van dit seizoen (juli en augustus zijn we er niet) We gaan deze laatste keer gelukkig weer life bij Maliebaan 45.

We hebben “de maatregelen” toegepast dus als je dat vertrouwt ben je welkom.

Van te voren graag aanmelden via joopkools@gmail.com

17 juni 2020
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch cafe Utrecht online: Invloed

Geplaatst op

We bevinden ons in een intelligente lockdown. Er zijn regels vastgesteld, die niet altijd nauwkeurig omschreven zijn, zodat er ruimte is voor interpretatie. Hoe geef je vorm en inhoud aan die regels in de publieke ruimte. En welke invloed heb je daarbinnen. Zowel op die regels zelf als op de invulling van die regels in de dagelijkse omgang met anderen?
Aan de ene kant is er de overheid die op basis van deskundige adviezen regels heeft opgesteld en nog steeds opstelt. We vinden daar iets van, maar kunnen we daar ook invloed op hebben? Kunnen we daar iets over zeggen? In hoeverre zijn we zelf deskundig?
Aan de andere kant heb je te maken met de dagelijkse gang van zaken. Je hebt je eigen interpretatie van de regels. Je loopt over straat, in het park, je doet je boodschappen. En daarbij kom je anderen tegen die regels interpreteren en vandaaruit handelen. Soms bewust, soms onbewust.
Wie bepaalt nu wat er binnen die ruimte voor interpretatie gebeurt? Als jij probeert de 1,5 meter samenleving in de praktijk te brengen en een ander botst tegen je op. Wat is jouw verantwoordelijkheid? Hoe ver gaat die? Hoe benut je de interpretatieruimte?
Je hebt ook te maken met hoe anderen die regels interpreteren, waar jij iets van vindt of je over verwondert. Wil en kun je de ander hierop aanspreken? En wat accepteer je van de ander?
Ben jij degene die bepaalt hoe de regels moeten worden geïnterpreteerd? Of kun je dat samen met de ander doen?
Als we die regels en de toepassing ervan samen moeten invullen, hoe oefen je hierop invloed uit? Doe je dat pro-actief of reactief, en wat is dat dan? Doe je dat gezamenlijk of individueel? En heb jij dan meer recht, gezag, verantwoordelijk, kennis dan de ander?
De onderzoeksvraag die we centraal stellen is de volgende:

“Op grond waarvan kun je invloed uitoefenen?”

Je loopt op de stoep, een hardloper komt op je afgerend, en passeert je op de stoep op 75cm afstand. Je roept nog “Hey”, maar vraagt jezelf af waarom je dat doet, wat je het recht verschaft? Of de stoep nog van jou is?

Je staat op de markt voor een groentekraam. Alles is geregeld om de afstand te bewaren, aantal klanten is gereguleerd, er staat een hek voor de kraam, maar je buurvrouw moet toch nog producten hebben die voor jouw neus liggen en als ze min of meer naast je staat en jij er iets van zegt, antwoordt zij dat het allemaal onzin is.

Na onze vorige online bijeenkomst hebben we de deelnemers gevraagd om feedback. We hebben waardevol commentaar ontvangen, waarvoor dank. We zullen dat gebruiken bij de komende bijeenkomst die gepland is op 20 mei om 20.00 uur.
Willen jullie je  in verband met de voorbereiding uiterlijk 6 mei aanmelden bij maypenders@gmail.com . Degenen die zich aanmelden zullen kort daarna een uitgebreidere uitnodiging ontvangen met instructies ter voorbereiding op het digitale socratische cafe.

Socratisch Café Utrecht Online: Discipline

Geplaatst op

De Corona crisis levert veel onzekerheden en ongemak op. We worden geconfronteerd met nieuwe regels. De overheid wordt directer, gebiedender, maar laat toch nog wel enige vrijheid toe en spreekt ons aan op onze eigen verantwoordelijkheid en op onze discipline.
De Nederlandse bevolking staat nogal ambivalent ten opzichte van discipline. Vanuit verantwoordelijkheid of een vastomlijnd doel of ideaal zijn veel mensen wel bereid zichzelf enige discipline op te leggen, maar het gedisciplineerd worden is al een heel andere zaak. Discipline heeft voor en nadelen en vooral de mate waarin en het moment waarop en de context, de mensen die er bij betrokken zijn, zijn allen van belang bij de waardering van de discipline die gevraagd / geëist wordt.

We kunnen niet afspreken op de Maliebaan. Toch willen we een socratisch café organiseren, maar dan online. Met Zoom kunnen we in groepen van 6 personen een dialoog voeren.

Zoals altijd gaat we de dialoog aan op basis van eigen ervaringen…..
Je neemt deel op een zelf gekozen plaats. Van belang is wel dat je je aanmeldt, anders kunnen we je niet bereiken.

Meld je uiterlijk 19.00 uur aan bij joopkools@gmail.com . We zorgen dan dat je een link krijgt zodat je met ZOOM kunt inloggen

We starten 15 april 2020, 19.30 uur

Socratisch Café Utrecht vervalt in maart

Geplaatst op Geupdate op

Vanwege het Corona virus organiseren we GEEN socratisch café in maart. Jammer! We gaan er alsnog van uit dat we in april wel een socratisch café organiseren.

Socratisch Café Utrecht: Afscheid

Geplaatst op Geupdate op

Waar, wanneer en waarvan neem je nu echt afscheid?
Wanneer een van je kinderen voor een maand naar het buitenland gaat neem je afscheid. Omdat je een emotionele band hebt en hoopt dat je elkaar weer gezond en gelukkig terug zult zien. Als een dierbare op sterven ligt neem je ook afscheid, zonder diezelfde verwachting van weerzien.

Soms moeten we ook afscheid nemen van een vaste woonplek, van een thuis, van kostbare spullen……
Soms neem je afscheid om daarna aan iets nieuws te kunnen beginnen.
Moet je een geldige reden hebben om afscheid te nemen, moet je er eerlijk over zijn? Wanneer kun je/ mag je eenzijdig afscheid nemen?

De reden, de omstandigheden kortdurend of voor altijd, eigen keuze of min of meer gedwongen het maakt allemaal nogal uit hoe je afscheid neemt. Maar altijd blijft de vraag waar neem je nu precies afscheid van en wat is het nu eigenlijk, een moment, een proces, een daad, een gevoel,…….

In het Socratisch Café gaan we met elkaar in dialoog en doen we (zelf)onderzoek rond het thema afscheid. Eigen ervaringen en eigen vragen staan centraal.

19 februari 2020
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Kosten : 10 euro