Over het Socratische Café

Socratische Landdag 25 mei 2019

Geplaatst op Geupdate op

De jaarlijkse Socratische Landdag vindt op zaterdag 25 mei plaats op de ISVW te Leusden. Er is een divers aanbod aan workshops met klassieke of meer experimentele Socratische Gesprekken. De landdag is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor het socratisch gesprek. Je bent dus ook welkom als je er nog helemaal niets vanaf weet, je kunt altijd deelnemen aan een socratisch gesprek. Voor (gevorderde) gespreksleiders zijn er interessante workshops.

Socratische Landdag, 25 mei

 

 

Advertenties

Socratisch café Amsterdam 26 april

Geplaatst op

Inleiding door gespreksleider Floor Driessen

Al eeuwen houden filosofen zoals Plato en Aristoteles zich bezig met de vraag hoe je een goed leven leidt. Als leidraad daarvoor werden eerst de zogeheten ‘kardinale deugden’ bedacht: wijsheid, maat, rechtvaardigheid en moed. Deze werden later aangevuld met: geloof, hoop en liefde. In de bijeenkomst van 26 april gaan we tijdens het Socratisch Café in op een van die deugden, namelijk: moed. In één van de protocollen van het socratisch gesprek wordt moed op de volgende wijze getypeerd: “er is moed nodig om in een belangrijke situatie een drempel over te gaan, een horde te nemen, of een deur te openen”. Moed kan daarbij opgevat worden als iets moreels (bijvoorbeeld mensen die opstaan tegen onrecht) of als iets fysieks (zoals iemand uit het water redden).

In haar ‘capabilities approach’ noemt Nussbaum persoonlijke en sociale omstandigheden (capabilities) die nodig zijn voor menselijke waardigheid en kwaliteit van leven. Ze noemt bijvoorbeeld; de mogelijkheid om een gezond leven te leiden (in een schone en veilige omgeving wonen), het vermogen je te ontwikkelen (toegang tot onderwijs) en vrijheid van meningsuiting. Begrijpelijkerwijs is er soms veel moed nodig om deze omstandigheden te realiseren. In de geschiedenis, politiek of sport zijn genoeg voorbeelden van zulke menselijke moed te vinden. Ook dichterbij huis, in het persoonlijke leven kun je moedig zijn, bijvoorbeeld door op te komen voor wat of wie belangrijk voor je zijn. Je zou kunnen zeggen dat moed niet alleen iets is van helden met grootse daden maar ook van keuzes van gewone mensen in het dagelijks leven.

Je kunt je ook afvragen of er zoiets bestaat als ‘wenselijke moeilijkheden’; omstandigheden waardoor je weet dat je eigenlijk moediger bent dan je denkt of waardoor je zelfs oefent in moedig zijn (‘zonder wrijving geen glans’).  Als je thuis op de bank televisie kijkt, is bijvoorbeeld een situatie die waarschijnlijk minder moed vraagt dan een auto te water zien gaan en dan te besluiten er achteraan te springen om de inzittende te reden. Gladwell beschrijft in zijn boek ‘David en Goliath’ bijvoorbeeld hoe een uitdagende situatie (die niet al te gevaarlijk is en die je dus goed doorstaat), je achteraf juist een opgetogen gevoel kan geven en kan zorgen dat je voortaan moediger bent.

Begrippen die je verder ook met ‘moed’ kunt verbinden, zijn: vasthoudendheid, standvastigheid, integriteit, durf, toewijding en kracht. Mogelijk interessante vragen om met elkaar te onderzoeken bij het thema ‘moed’, zijn:
1.      Is moed een karaktertrek of concreet gedrag? Is moed aangeboren of aangeleerd?
2.      Kun je zonder moed een goed leven leiden? Waarom wel/ niet?
3.      Is moed datgene waardoor je in belangrijke situaties een drempel overgaat, horde neemt of deur opent (of komt dat bijvoorbeeld door een andere deugd, zoals behoefte aan rechtvaardigheid)?
4.      Is er ergens tussen lafheid en overmoedigheid een ’goede’ hoeveelheid moedigheid; dat wat ‘het juiste midden’ wordt genoemd? Wie bepaalt dat en hoe weet je dat?

Zin in een (moedig) gesprek over moed? Je bent de 26e van harte welkom!

Socratisch Café Amsterdam

Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Ga dan naar de link http://bit.ly/nieuwsbriefSCA en meld u aan!

Vrijdag 26 april 2019

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog

Socratisch Café Driebergen: Stuntelen

Geplaatst op Geupdate op

Ik stuntel, stuntel ik? Echt? ja …. wel af en toe maar meestal toch niet toch… vind jij mij een stuntelaar? Nee toch.

En dat in een wereld waar alles prefect moet gaan, goed georganiseerd, goed voorbereid, streven naar excellentie, high performance. En zeker jonge mensen, die moeten ook presteren, er is veel concurrentie, dus je moet je in ieder geval heel goed presenteren, een goed CV opbouwen,  alles voor een goede start in de carrière. In werk en privé moet het goed gaan. Dat zeggen we ook voortdurend tegen elkaar: ‘  ja joh het gaat goed’ . We zijn druk, druk, druk, we hebben te gekke opdrachten, een leuke relatie en spannende vakanties, we gaan veel uit… Stuntelen?Nee dat komt niet in het woordenboek voor.

Dat je het vaak ook niet weet, dat de stap naar voren langzaam gaat, dat er ook regelmatig iets mis gaat, dat delen we niet met elkaar.

Als we het in een wat groter geheel zien, onze bijdrage aan een rechtvaardige wereld, van betekenis zijn voor… , echt impact hebben, er echt toe doen…

We stuntelen en we zijn, we leven ……. wat doen we er mee? Stiekem stuntelen? Onze ambities bijstellen? Ons zelfbeeld nuanceren? Wat zegt dit over “het goede leven”?

In het socratisch café doen we (zelf)onderzoek en onderzoeken we in dialoog eigen ervaringen rond het thema..
15 april 2019
Grytte Bloemenheuvel
Hoofdstraat 25, Driebergen-Rijsenburg
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch Café Utrecht: Stuntelen

Geplaatst op

Ik stuntel, stuntel ik? Echt? ja …. wel af en toe maar meestal toch niet toch… vind jij mij een stuntelaar? Nee toch.

En dat in een wereld waar alles prefect moet gaan, goed georganiseerd, goed voorbereid, streven naar excellentie, high performance. En zeker jonge mensen, die moeten ook presteren, er is veel concurrentie, dus je moet je in ieder geval heel goed presenteren, een goed CV opbouwen,  alles voor een goede start in de carrière. In werk en privé moet het goed gaan. Dat zeggen we ook voortdurend tegen elkaar: ‘  ja joh het gaat goed’ . We zijn druk, druk, druk, we hebben te gekke opdrachten, een leuke relatie en spannende vakanties, we gaan veel uit… Stuntelen?Nee dat komt niet in het woordenboek voor.

Dat je het vaak ook niet weet, dat de stap naar voren langzaam gaat, dat er ook regelmatig iets mis gaat, dat delen we niet met elkaar.

Als we het in een wat groter geheel zien, onze bijdrage aan een rechtvaardige wereld, van betekenis zijn voor… , echt impact hebben, er echt toe doen…

We stuntelen en we zijn, we leven ……. wat doen we er mee? Stiekem stuntelen? Onze ambities bijstellen? Ons zelfbeeld nuanceren? Wat zegt dit over “het goede leven”?

In het socratisch café doen we (zelf)onderzoek en onderzoeken we in dialoog eigen ervaringen rond het thema..

17 april 2019
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch Café Eindhoven 01 april

Geplaatst op Geupdate op

Tijdstip: 01 april; 19:00-21:30
Locatie: Wielercafé de Velosoof, Gasfabriek 3, 5613 CP Eindhoven.
Entreeprijs: €10,=, €7,50 studenten (alle prijzen zijn inclusief koffie en thee)
Begeleider: Erik Boers
Aanmelden en informatie: Email SC Eindhoven

Het thema is: “Ik stuntel, dus ik ben”

Socratisch Café Eindhoven
Data Socratisch Café Eindhoven 2019: 08 januari, 05 februari, 05 maart, 01 april, 6 mei, 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december .

Tijdens het Socratisch Café ga je onder begeleiding van deskundige gespreksleiders op socratische wijze met elkaar in gesprek. Door middel van verschillende gesprek- en reflectievormen ga je op zoek naar de deugdelijke opvatting van je gesprekspartners. Naast deelnemen aan het gesprek kun je ook zelf een gesprek leren leiden.

Programma

19.00 uur: Welkom, eerste gespreksronde
20.15 uur: pauze en plenair
20.30 uur: tweede gespreksronde
21.30 uur: afsluiting en borrel

Socratisch Café Amsterdam – 29 maart

Geplaatst op

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam

Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden. Zie onze website voor wat je kunt verwachten van een socratisch gesprek.

Thema Verantwoordelijkheid
29 maart om 15.30

Wat betekent dat, als je ergens verantwoordelijk voor bent? Ouders zijn
verantwoordelijk voor hun kinderen. Als kinderen met voetballen een ruit
intrappen moeten de ouders betalen.

Is verantwoordelijkheid dan een soort van garantiefonds? Een zekerstelling
wie aansprakelijk is als het fout gaat?

Verantwoordelijkheid nemen is dus behoorlijk speculatief. Je
weet niet wat voor narigheid er zal gebeuren en wanneer, en je zegt toch:
ik draai ervoor op. Is dat edelmoedig of naïef? Of misschien overmoedig?

Wat is dat dan, verantwoordelijkheid? Het heeft iets te maken met
antwoord kunnen geven en ook wel met verdedigen. Blijkbaar speelt
verantwoordelijkheid pas als er iets mis is gegaan, of als iemand vindt
dat er iets mis is gegaan, als er iets moet worden ‘rechtgezet’.
Verantwoordelijkheid heeft dus te maken met regels en normen.

In het Grieks heeft verantwoordelijkheid te maken met offeren.

Verantwoordelijkheid nemen of verantwoording afleggen een vorm van
offeren. Wat een vreemde combinatie. Of toch niet zo vreemd?

Wat is dat, verantwoordelijkheid?

Socratisch Café Amsterdam

Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Ga dan naar de link http://bit.ly/nieuwsbriefSCA en meld u aan!

Vrijdag 29 maart 2019

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog

Socratisch Café Utrecht: Invloed

Geplaatst op Geupdate op

Misschien denk je wel eens  ‘ ik heb geen invloed’………

Maar als er iets is wat je je hele al doet is het invloed uitoefenen. Toen je als baby huilde of lachte oefende je al invloed uit.

Wat is invloed? De eigenschap van iets of iemand om effect te hebben op iets of iemand anders.

Je denkt nu natuurlijk aan de verkiezingen, de partijen proberen invloed op ons uit te oefenen, wij oefenen invloed uit door wel of niet te stemmen. Je kunt zelf beïnvloeden en je kunt beïnvloed worden door anderen. De mate van invloed is afhankelijk van de situatie. Ben je in een gelijkwaardige situatie met zijn tweeën, dan zou je allebei ongeveer evenveel invloed kunnen hebben. Bij een dialoog tussen arts en patiënt is dit al anders. Of, als je onderdeel bent van de klimaat mars is het ook weer anders.

En weet je nog? Die populaire jongen of dat populaire meisje op school? Hoe heb je hun invloed ervaren? Of stond je zelf op nummer 1?
Vragen die opkomen als je nadenkt over invloed uitoefenen:
Waar mag je invloed op uitoefenen? Wanneer houdt invloed op? Kun je ook geen invloed willen hebben? Wanneer wil je geen invloed uitoefenen? Hoe verhoud je je tot de invloed van anderen?

De andere kant van invloed uitoefenen is beïnvloed worden en onder invloed zijn.
Mag je je laten beïnvloeden of moet je open staan voor invloed van anderen? Wanneer ben je onder invloed? Wie is verantwoordelijk voor het uitoefenen of ontvangen van invloed?
In het socratisch café onderzoeken we onze ervaringen met en gedachten over invloed. Zo profiteren we van elkaars wijsheid en zetten elkaar aan tot verder denken.

20 maart 2019
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro