Over het Socratische Café

Thema: geluk

Geplaatst op Geupdate op

Thema: Geluk

Een vrolijk thema: geluk. Dat is toch een vrolijk thema? Of is het een ernstig thema? Met verjaardagen zijn wij gewend elkaar geluk te wensen. Maar wat bedoelen wij daar eigenlijk mee? Wensen we elkaar dan toe dat al onze plannen en voornemens in het leven lukken? Of wensen we elkaar juist toe verder verlost te zijn van al die wensen die toch maar ongeluk met zich meebrengen? Wanneer ben je gelukkig? Als er iets is gelukt; als je geslaagd bent in jouw opzet? Kun je dan niet gelukkig zijn als er iets is fout gegaan? Is het grootse geluk niet gelegen in onafhankelijkheid van de wisselvallige gebeurtenissen in het dagelijks leven? Volgens Plato is diegene gelukkig die beschikt over het goede en dat ook in het leven weet te gebruiken. Daarvoor is echter wel zelfbeheersing nodig, zegt hij. Voorts merkt hij op dat ieder mens altijd streeft naar geluk, en het dus blijkbaar nog niet of niet meer bezit. Of ben je gewoon gelukkig als je er niet naar streeft? Maar wat is dat dan: geluk? Wat wensen wij elkaar?

(door Socratisch Café Amsterdam)

Thema Beperking

Geplaatst op

Velen ervaren een bepaalde beperking of handicap in hun leven. De een wordt echter daadwerkelijk beperkt in zijn levensvreugde, terwijl bij de ander het ”vlekje” de “voorsprong” wordt. Nietzsche meent dat het lijden, in dit geval een beperking, iets is er waar we bovenuit moeten stijgen en dat ons zelf sterker kan maken. De vraag is dan: wanneer maakt een beperking je sterker? Andere filosofen zoals Camus vinden het absurd om te zoeken naar de zin van een beperking. Sartre vindt het een belemmering voor de vrijheid. Toch is het zo dat veel mensen die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd dat misschien niet hadden gedaan als ze geen handicap of beperking hadden gehad. Had Nietsche zijn filosofie ontwikkeld als hij een goede gezondheid had gehad? Had Albert Ellis zijn rationeel-emotieve gedragstherapie ontwikkeld als hij niet heel verlegen was geweest? Kortom is een beperking van een of andere aard noodzaak om tot iets nieuws te komen?

(door Jurjen van de Groep)

Introductie Socratische Cafés

Geplaatst op Geupdate op

Socratisch Café NederlandWie was Socrates?
Socrates is de aartsvader van de westerse filosofie. Hij onderzocht allerlei fundamentele kwesties door middel van een gesprek. Door het uitwisselen en toetsen van meningen bracht hij zijn gesprekspartners tot een onderzoek van hun eigen praktijk, hun ervaringen en hun opvattingen over wat belangrijk is in het leven. Lees de rest van dit artikel »