Gespreksthema’s

Thema: Eenvoud

Geplaatst op Geupdate op

‘Minder is meer’ is een gevleugelde uitspraak. Dit principe in de praktijk brengen blijkt echter verre van eenvoudig. Wat is er zo lastig aan eenvoudig leven? Daar waar vooruitgang meestal leidt tot meer complexiteit, lijkt eenvoud verbonden te zijn met minder. Alsof eenvoud minder van waarde is. Wat is de waarde van eenvoud?

Wat we willen
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Eenvoud

Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen

Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel

De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt
Die eenvoud, af en toe

‘Kunst’ uit de bundel Meer is minder/Martin Bril
[*Eenvoud ipv Klaarheid]

Meer lezen: Marius de Geus / Filosofie van de eenvoud;  vereenvoudiging en matiging als verrijking van het bestaan>>

(Door Saskia van der Werff van Socratisch Café Alkmaar)

Advertenties

Thema Vergankelijkheid

Geplaatst op Geupdate op

In de lente denken we aan nieuw leven, het ontspruiten van bloesem en het opklaren van het licht. Maar moest er niet eerst iets vergaan, iets ophouden te bestaan, om dit nieuwe leven mogelijk te maken? In de moestuin gebruik je het restafval dat tot compost is geworden, als voeding voor het nieuwe gewas. In hoeverre hebben we zelf vergankelijkheid nodig om tot nieuwe ideeën en initiatieven te komen? Is het nodig dat we eerst iets anders loslaten?

(geplaatst door Socratisch Café Amsterdam-IJburg)

Thema: geduld

Geplaatst op Geupdate op

Geduld, zo leert een spreekwoord ons, is een schone zaak. Het is soms moeilijk om geduld op te brengen maar vaak loont het de moeite. Met veel geduld lukt het wel! En vele kleine beetjes maken groot! Zo kan men met veel geduld veel bereiken. Echter betekent dit dan het waarschijnlijk is dat we met weinig geduld weinig bereiken?

‘Op het vinkentouw zitten’ betekent geduldig afwachten om iets te pakken te krijgen. Mij komt dit over als een heel ontspannen manier om iets voor elkaar te krijgen. Wauw! Maar is geduldig zijn altijd ontspannen? En is afwachten dan het synoniem van geduld? Denk aan arbeid dat we als monnikenwerk betitelen: een saaie, harde, langdurige taak waar heel veel geduld bij komt kijken. Wachten we dan nog steeds af? En ontspannen monnikenwerk? ‘De schone zaak’ van geduld lijkt dus betrekkelijk. Hoe betrekkelijk?

http://www.socratischcafeamsterdam.nl

Thema Ongelijkheid

Geplaatst op Geupdate op

In de maand van de filosofie vinden in het gehele land activiteiten plaats met het thema ongelijkheid. De meeste socratische cafés nemen dit thema over.

‘In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld drie ton minder salaris dan mannen. De levensverwachting van hoogopgeleide mensen is 6 a 7 jaar langer dan die van laagopgeleiden en allochtonen worden nog steeds minder snel uitgenodigd op een sollicitatiegesprek dan autochtonen. Ongelijkheid is één van de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen van dit moment . Tijdens de Maand van de Filosofie (april 2015) staat dit thema centraal in lezingen, debatten en gesprekken in heel Nederland. Tot op welk niveau is ongelijkheid acceptabel?

Rousseau vroeg zich in zijn Vertoog over de Ongelijkheid af wat de relatie is tussen fysieke en politieke ongelijkheid en Socrates waarschuwde dat ‘ongelijkheid vroeg of laat altijd voor verzet, opstand en revolutie zorgt’. In Een theorie van rechtvaardigheid ontwierp John Rawls zijn sluier van onwetendheid – welke regels zou je rechtvaardig vinden als je niet op de hoogte was van je eigen positie in de samenleving? Al eeuwen zoeken filosofen en denkers naar de oorsprong van ongelijkheid tussen mensen en de manieren waarop we een zo eerlijk mogelijke maatschappij kunnen inrichten.

Zijn we ongelijk geboren, met ongelijke kansen en ongelijk kunnen om af te stevenen op een wereld van ongelijke sociale, economische en politieke verdelingen waarin we zelfs sekse, cultuur en menselijke waarden ongelijk waarderen?

Tijdens de Maand van de Filosofie willen we niet alleen kijken naar de economie maar ook naar uitsluitingsmechanismen op sociaal, politiek en cultureel gebied.

Meer over de maand van de filosofie op Maand van de Filosofie>>

Thema: Een leugen om bestwil

Geplaatst op Geupdate op

Er is eens onderzocht dat we gemiddeld anderhalve leugen per dag vertellen. Liegen is een onderdeel van ons leven en we schijnen het best gemakkelijk te doen. Onbewust liegen lijkt niet mogelijk; liegen is een bewuste/opzettelijke activiteit, maar wat doe je eigenlijk als je liegt? Welke bewustzijn heb je dan?

We hebben geleerd dat liegen niet mag, maar er bestaat ook zoiets als een leugen om bestwil. Als we het dan over bestwil hebben, om wiens bestwil gaat het dan: die van de leugenaar of van de ander? En waar ligt de grens van een nog ‘acceptabele’ leugen? Een halve waarheid? Of een kwart? Wat is de meetlat?

Geplaatst door: http://www.socratischcafeamsterdam.nl

Thema Vrijheid

Geplaatst op Geupdate op

Wat is vrijheid? Kun je werkelijk vrij zijn? Hoe ga je om met vrijheid? Kun je vrijheid geheel en alleen beleven? Heb voor vrijheid een ander nodig? Is mijn vrijheid jouw beperking? Mag ik mijn vrijheid opleggen aan anderen? Zijn er betere of slechtere vrijheden? Is vrijheid echt vrij?

(door SC Amsterdam-IJburg)

Thema geweld

Geplaatst op Geupdate op

Volgens enkele filosofen behoort geweld tot de menselijke conditie. Helaas is er geweld en laat het zich soms in angstaanjagende vormen zien.

Hoe gaan we met onze eigen beleving van geweld om?

Wat doe je als geweld je treft op het werk of in je privé leven?

Wat vind je de waardigste manier om met geweld om te gaan?

(door Socratisch Café Rotterdam)