Thema Waarheid

Geplaatst op

Doet de waarheid er toe? Kunnen er meer waarheden naast elkaar bestaan? Wat is het belang van waarheid? Wie durft er te spreken over de waarheid?

(door Erik Boers)

Advertenties

Thema Denken

Geplaatst op

Denken over Denken

Wanneer denk je? Waar ben je als je denkt? Bestaan er verschillende soorten denken? Kun je leren denken? Kun je samen denken? Hoe hangen denken en spreken samen?

(door Erik Boers)

Thema Belangen

Geplaatst op

Geen samenleven of samenwerken zonder belangen. Hoe verhouden die belangen zich tot elkaar? Jouw belangen en mijn belangen? Maar ook ons eigen belang en ons gemeenschappelijke belang? Hoe weet je dat een belang gemeenschappelijk is? Waarin verschillen belangen op de korte en lange termijn? Of op micro, meso, macro niveau? Wat is het belang van het belang?

(door Erik Boers)

Thema Herinneren

Geplaatst op

Wat is het waarheidsgehalte van een herinnering? Kun je een herinnering vergeten?
Kan een herinnering veranderen? Welke soorten herinneringen kun je hebben?
Wat is de waarde van herinneren? En van vergeten?

(door Erik Boers)

Thema Aanspreken

Geplaatst op

Het thema “aanspreken” zingt rond in politiek en filosofie.  Professionals, burgers en overheid spreken elkaar aan, maken afspraken en worden aangesproken, als pester, graaier, ambtenaar, rechter, leerkracht of iman. De burger wordt aangesproken op zijn eigen kracht. Welzijn wordt goed gebruik maken van mijn “eigen kracht” als burger en mijn netwerk aan mantelzorg. Wat is dat eigenlijk elkaar aanspreken en wat gebeurt er nu precies in dit “aanspreken”? Thuis, in onze woonomgeving, in werksituaties en in de verhouding burger en politiek. Is aanspreken een opgave of een ziekte van deze tijd? En wanneer wordt ‘aanspreken’ een dialoog?

(door Joop Kools)

Thema Kiezen

Geplaatst op

Waar, wanneer en bij wie we geboren worden en dood gaan kiezen we niet zelf.
Wanneer kiezen we nu echt zelf, en kiezen we dan echt.
Kiezen we in de situatie of kiezen we de situatie?
Hoe vrij zijn we in onze keuzes?
Kiezen we wie we zijn of bepaalt wie we zijn onze keuzes?
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk verbonden met kunnen kiezen.
Wat hebben we te kiezen en kunnen we zonder kiezen?

(door Joop Kools)

Thema Leiden

Geplaatst op

Meesterschap was het hart van het klassieke opvoedingsideaal én voorwaarde voor geluk, of “het goede leven”. Dit was een persoonlijk en maatschappelijk ideaal. Persoonlijkheidsvorming stond gelijk aan het ontwikkelen van leiderschap. Socrates ging er van uit dat iedereen streeft naar geluk, naar tot je recht komen, er goed aan toe zijn. Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is meesterschap, optimaal functioneren. “inzicht in wat juist handelen is”.
Je leid jouw leven, en wellicht geef je leiding aan…….
Hoe zit het met het meesterschap wat hiervoor de voorwaarde is?

(door Joop Kools)

(Bron: Vrije ruimte blz 27)