SC Eindhoven 05 november

Geplaatst op Geupdate op

Socratisch Café Eindhoven

Nadere informatie bij Ton den Boer, tondenboer@gmail.com.

Data Socratisch Café Eindhoven 2018: 08 januari, 05 februari, 05 maart, 09 april, 07 mei,
04 juni, 03 september, 01 oktober, 05 november, 03 december.

Een goed gesprek op socratische grondslag

Het Socratisch café is een ontmoetingsplek voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen gaan: vragend, onderzoekend, de essentie vattend. Socrates is de aartsvader van de westerse filosofie. Hij onderzocht allerlei fundamentele kwesties door middel van een gesprek. Door het uitwisselen en toetsen van meningen bracht hij zijn gesprekspartners tot onderzoek van hun eigen praktijk, hun ervaringen en hun opvattingen over wat belangrijk is in het leven.

Tijdens het Socratisch café leert u om in een gesprek een thema inhoudelijk uit te diepen en te genieten van dat wat eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij anderen, het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst, etcetera. Door te oefenen met klassieke en moderne gespreksdisciplines en reflectievormen leert u betere gesprekken voeren, een onderzoekende houding ontwikkelen en zelf een gesprekscultuur beïnvloeden.

Aanpak:

Iedere bijeenkomst staat er één inhoudelijk thema centraal, zoals vriendschap, vrijheid, identiteit, vertraging en verbinding.
Er zijn in het Socratisch café steeds enkele deskundige gespreksleiders aanwezig, maar u kunt ook zelf een gesprek (leren) leiden.
In het Vrije ruimte praktijkboek zijn 75 praktijkwijzers te vinden, concrete stappenplannen en aanwijzingen om een reflectief gesprek op te zetten. Zij vormen de basis van het Socratisch café. Het Vrije ruimte praktijkboek is te bestellen bij Het Nieuwe Trivium.
Elke bijeenkomst duurt drie tot vier uur.
Wat binnen Het Nieuwe Trivium begon als oefenruimte voor oud-deelnemers en als ontmoetingsplaats voor belangstellenden is uitgegroeid tot een zich nog steeds verder vertakkend netwerk van meer dan tien Socratische cafés in Nederland. Informatie hierover treft u aan op de volgende website: http://www.socratischcafenederland.nl/

In Eindhoven zijn sinds 2012 meerdere Socratische Cafés voor senioren gaande. De doelgroep bestaat uit ouderen van 75 – 100 jaar, nog steeds scherp van geest en bereid naar zichzelf en elkaar te luisteren in kleinere groepen ( ca. 7 personen). Deze senioren wonen veelal in aanleun- en seniorenwoningen.

Advertenties

2 November SC Zwolle

Geplaatst op Geupdate op

2 november 2018
thema:
Locatie: Stadkamer: Zeven Alleetjes 1a, 8011 cv Zwolle
Tijd: 14.30 – 17.30 uur.
Kosten: 8,- incl koffie/thee; 5,- studenten; 4 x voor 25,-

26 oktober SC Amsterdam over Gunnen

Geplaatst op Geupdate op

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam
26 oktober van twee tot vijf
Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden.

Thema Gunnen
We leven niet alleen. Gelukkig! En ook vreselijk lastig. We kunnen elkaar steunen, gezelschap houden, helpen, met elkaar samenwerken, elkaar beminnen. Maar we lopen elkaar soms ook vreselijk in de weg, zitten elkaar dwars, bederven voor elkaar de pret. Zo is het leven.

Op vrijdagmiddag 28 oktober hebben we het met elkaar over dat bijzondere verschijnsel, dat we een ander zo nu en dan iets gunnen. Van harte, zelfs. Of met tegenzin. Een mooi cijfer op school. Dat er iets lukt op het werk. Geluk in de liefde.

We gaan op zoek naar wat ieder van ons zelf heeft meegemaakt, met gunnen. Die 10 voor wiskunde voor dat schuchtere meisje. Dat het degene die jou als docent in de klas heeft opgevolgd, nu zo goed gaat met die moeilijke groep. Je ex, dat hij weer een nieuwe partner heeft gevonden. En andere ervaringen met gunnen die ons te binnen schieten.

Die ervaringen tonen ons hoe dat gaat, gunnen; en ze roepen vragen op. Is gunnen iets dat je met je hoofd doet, of je hart, of met beide? Kun je je voornemen om iemand iets te gunnen? En zo nee, kun je wel uitleggen waarom je iemand iets gunt? Maakt het daarbij uit, wat het is, en om wie het gaat?

Als je iemand iets gunt, doe je dat dan “uit de hoogte”, of kunnen ook gelijken elkaar iets gunnen? Kun je jaloers op iemand zijn hem of haar toch iets goeds gunnen? Merk je het als een ander je iets gunt, en hoe is dat dan? Kun je jezelf ook iets gunnen?

Aan verschillende tafels, met verschillende werkvormen, gaan we onze ervaringen met en gedachten over gunnen onderzoeken. Zo profiteren we van elkaars wijsheid en zetten elkaar aan tot verder denken.

Vrijdag 26 oktober 2018

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma
13:30: Inloop
14.00: Welkomstwoord en inleiding op het thema
14.15: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
15:15: Pauze met intermezzo
15.30: Vervolg dialoog in subgroepen
17.00: Einde socratische dialoog

Dialoog in Actie organiseert op 25 oktober een training voor gevorderden. Wie doet er mee?
De training wordt gegeven door Karel van Haaften en Arthur Bijl
Locatie: Moskee Al Kabir, Weesperzijde 76-78
Wanneer: 25 oktober 17.00 uur-21.30 uur
Opgeven, er zijn een beperkt aantal plekken: Joke Jongejan, j.jongejan@dialooginactie.nl of 06-137 85 908.

Kosten: gratis, maar niet vrijblijvend: je inzetten voor de dialoog!
We gaan met name in op wat e en goede uitgangsvraag is voor het gesprek en hoe maak je inleving en verdieping mogelijk.

Met vriendelijke groeten,
Joke Jongejan
Dialoog in Actie
06-137 85 908

Socratisch Café Amsterdam
Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

SC Culemborg 19 oktober

Geplaatst op Geupdate op

19 oktober 2018, 15.00-18.00 uur, Bibliotheek/Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg

Entree € 10 (studenten € 5)

Thema Maat
Om aan te melden (verplicht) mail naar fransweeber@gmail.com, of bel/sms naar 06-18872237.

Van schoenen willen we graag dat ze passen, dat ze *lekker* zitten. Niet te strak maar ook niet te los: ze moeten wel te *genieten* zijn. Door te passen en meten komen we meestal tot een keuze. De juiste maat is de juiste begrenzing tussen te strak en te los. Zou dat ook gelden voor meer abstracte zaken zoals ‘moed’, ‘verstandigheid’ of misschien zelfs ‘genieten’? In die laatste zin is matigheid een deugd, dat wil zeggen een uitmuntendheid: zij is de richel, zou Aristoteles zeggen, tussen de twee tegenover elkaar gelegen afgronden mateloosheid en ongevoeligheid, tussen de droefheid van de losbol en die van de zwartkijker, tussen de oververzadiging van de vreetzak en die van de anorexiapatient. Wat een ellende als je lichaam je de baas is! Wat een geluk als je ervan kunt genieten en het aan je wil kunt onderwerpen!
Maat, of matigheid, lijkt in ieder geval met je lichaam te maken hebben. Geniet, maar met mate. Matigheid is de matiging waardoor we onze genoegens de baas blijven in plaats van er slaaf van te zijn. Het is een vrij genieten, dat juist daardoor genotvoller is doordat je daarbij ook van je eigen vrijheid geniet. Wat is roken heerlijk als je het ook kunt laten! Wat is drinken heerlijk als je niet gevangene van de alcohol bent! De mateloze is een slaaf die des te onderworpener is doordat hij zijn meester overal met zich meedraagt. Gevangene van zijn lichaam, gevangene van zijn begeerten of van zijn gewoontes, gevangene van de kracht of juist zwakte daarvan. En zo raakt maat/matigheid naast (lichamelijk) genieten ook nog eens de vrijheid aan.
Hoe denkt u over maat? Is de juiste maat een kwestie van willen? En hoe zit het dan met discipline? Wanneer heeft matigheid met vrijheid te maken?
Kom naar Socratisch Café Culemborg in september en start het seizoen met een socratische dialoog over Maat.

14 oktober: De filosofie van de islam

Geplaatst op

Op zondag 14 oktober houdt Jan Peters in filosofiecafé Wageningen een inleiding onder de titel Islam: de filosofie van de Islam

Over de islam wordt veel gezegd en geschreven en vaak staat dit in een negatief daglicht.

Dat voedt de vooroordelen die rond de islam en moslims bestaan.

Jan Peters neemt ons mee op een verkenning van de islam vanaf de eerste openbaring aan Mohammed tot in onze eigen omgeving nu.

http://filosofiecafewageningen.nl

Socratisch Cafe Utrecht: Twijfel

Geplaatst op

Iedereen heeft wel eens twijfel ervaren. Maar wat is het precies? Twijfel kan je overvallen, kan je verlammen, kan je helpen. Twijfel als kracht en als zwakte. Als iets wat je overkomt en wat doe je daar dan mee.

Twijfel is het niet kunnen kiezen tussen mogelijkheden. De stam twij- is etymologisch verwant aan het woord voor het getal twee.

Twijfel wordt regelmatig gekoppeld aan woorden als perfectionistisch en faalangstig, als iets waar je snel van af zou moeten. ‘De eeuwige twijfelaar’ die niet kan kiezen. Of aan iets dat machtiger is dan jij zelf als bij ‘Twijfel maakte zich van hem meester’.

Is er ook een gezonde twijfel of zit twijfel alleen maar in de weg om je doelen te bereiken?
Als je twijfel beschouwt als voorstadium van verandering, groei en nieuwe inzichten lijkt het een toestand te zijn waar je voortdurend naar zou moeten reiken.
Ervaren we dit ook zo? Is de twijfel achteraf bezien van waarde geweest?
Is er een grens aan twijfelen?
Brengt twijfel je altijd verder?
Wie bepaalt de waarde van twijfel?
Heb je controle over twijfel?

Een strofe uit het gedicht: ’De niet genomen weg’ van Robert Frost:
Twee wegen scheidden in een geel woud,
En spijtig was ik een eenzame reiziger
Die niet beide volgen kon, lang stond ik
En bekeek er één zo ver als ik kon
Tot waar hij afboog in het kreupelhout;

In het socratisch gesprek willen we functioneel twijfelen. Dat betekent niet in het wilde weg twijfelen, maar twijfelen rondom een relevante kwestie om tot nieuwe en betere inzichten te komen.
We nodigen u van harte uit voor een gesprek vol twijfels.

17 oktober 2018
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

28 september socratisch café Amsterdam

Geplaatst op

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam
Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden.

Thema Ontwaken
28 september om 15.30
Ontwaken is iets waar we dagelijks mee te maken hebben. Moet je gewekt worden om te kunnen ontwaken? Of word je boos als je gewekt wordt en is ontwaken heel iets anders?

Je ontvlamt in boosheid, daarin ontwaak je niet. Ontwaken lijkt vredig en rustig. Iets wat je overkomt, en waar je weinig voor lijkt te kunnen doen.

Toch worden wij soms opgeroepen om te ontwaken. Zoals in het lied: “Ontwaakt, ontwaakt, de lente breekt aan….” Maar, zoals gezegd, het is niet uitgesloten dat je het helemaal niet op prijs stelt als je door een ander wordt wakker gemaakt.

Wat is dat dan: ontwaken? Iets wat je blijkbaar niet zelf kunt doen en dat je ook niet wil dat op last van een een ander gebeurt. Maar als het vanzelf gebeurt, vind je het goed.

​Ontwaken lijkt dus altijd positief. Terwijl wakker maken en gewekt worden niet zomaar positief zijn.

Wat is dat ontwaken? Wat verstaan we daaronder?

Socratisch Café Amsterdam
Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Vrijdag 28 september 2018

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog