Socratische variaties 12 februari Zwolle

Geplaatst op

Socratische Variaties

Een extra socratische variatie sin Zwolle op za 12 januari 2019.
locatie: Stadkamer, Zeven Alleetjes, Zwolle
tijd: 12.00 – 16.30 uur
De bedoeling van deze bijeenkomsten is:
– nieuwe of (relatief) onbekende gespreksvormen met elkaar te verkennen
– bekende gespreksvormen in de praktijk te evalueren
– zinvolle gesprekken te voeren
Iedereen is welkom. Graag hoor ik vooraf van je of je die middag wil
– deelnemen en of je misschien:
– een speciale gespreksvorm wil aanbieden
– aan een bepaalde gespreksvorm wil deelnemen.
Kosten: 10,- incl koffie/thee.
Aanmelden (zeer gewenst, niet verplicht): info@socratischcafezwolle.nl

Tweemaal per jaar, in april en november,

Volgende keer: 12 april 2019, 12 – 16 uur
Socratisch café Diemen, El’sina, Burg Van Tienenweg 20, 1111CW Diemen El’sina
Kosten: 10,- incl koffie/thee.
Aanmelden (gewenst, niet verplicht): info@socratischcafezwolle.nl

In de maand van de filosofie, april, en in de maand van Nederland in dialoog, november, komen gespreksleiders en deelnemers van de socratische cafés verspreid door heel Nederland bijeen op een zaterdagmiddag voor socratische variaties.

De bedoeling van deze tweejaarlijkse bijeenkomsten is:
– nieuwe of (relatief) onbekende gespreksvormen met elkaar te verkennen
– bekende gespreksvormen in de praktijk te evalueren
– zinvolle gesprekken te voeren

Iedereen is welkom. Graag hoor ik vooraf van je of je die zaterdagmiddag wil
– deelnemen en of je misschien:
– een speciale gespreksvorm wil aanbieden
– aan een bepaalde gespreksvorm wil deelnemen.

Advertenties

Filosofisch café Wageningen 13 januari

Geplaatst op

Dood willen. Kan dat eigenlijk? Het idee dat je dood moet mógen willen, is zeker aan een opmars bezig. Wie zijn leven voltooid acht, moet – onder voorwaarden – uit dat leven kunnen stappen, zeggen de voorstanders in het voltooid-levendebat. Maar hoe kun je willen niet meer te willen, vraagt filosoof Paul van Tongeren. De dood heft elk willen op.

Met zijn boek ‘Willen sterven’ mengde de emeritus hoogleraar zich op nogal schokkende wijze in het debat. Want de vraag wat dood-willen betekent, kan respectloos overkomen, erkent Van Tongeren. “Alleen al het stellen van de vraag lijkt een belediging voor degene die deze wens of wil kenbaar maakt”, schrijft hij. “Iemand die dood wil, wil immers gewoon dát: dood.”

Even voor alle duidelijkheid, hij heeft het vooral over de kwestie voltooid leven. Bij euthanasie gaat het in de eerste plaats om barmhartigheid: vermijden dat mensen ondraaglijk lijden. Bij voltooid leven gaat het erom dat mensen het recht zouden hebben over hun eigen dood te beschikken. En dus over hun eigen levenseinde.

Natuurlijk kan ik me voorstellen dat het zover komt dat je over je eigen dood wilt beslissen, dat je bijvoorbeeld het moment wilt kiezen, maar willen sterven blijft hoogst problematisch. Het is van een andere orde dan alles wat we verder willen of wensen.Dat de dood niet zomaar gewild kan worden, heeft te maken met een probleem dat aan de wil vastzit. De wil is in zichzelf verdeeld, zoals Augustinus zegt, en dat conflict wordt sterker als de keuze existentiëler wordt. Omdat de keuze voor de dood de meest existentiële is die er bestaat, merk je dat de wil hier sterk met zichzelf in conflict komt.Dat wilsconflict zie je ook optreden bij mensen die hebben besloten zelf hun einde te bepalen. Ze weten vaak niet precies wanneer ze eraan toe zijn de dood in gang te zetten. Is dít nou het moment of niet? Overigens zit in die wil om te sterven ook vaak een proteststem. De doodswil lijkt vaak een opflakkering van de behoefte zelf de baas te willen blijven, juist omdát de leven
Afbeelding
prof. dr. Paul J.M. van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek,
faculteit FTR
Radboud Universiteit Nijmegen
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte,Katholieke Universiteit Leuven
THUIS
THUIS, Stationstraat 32, 6701 AM WAGENINGEN
aanvang 14:30
toegang € 8,-
leden HV en NIVON € 5,-
studenten halve prijs
scholieren PANTARIJN gratis

Socratisch Café Utrecht: Oordelen

Geplaatst op

Oordelen. Je hebt ze. Maar wat zijn ze eigenlijk? We staan niet dagelijks stil bij hetgeen we elke dag gebruiken. Onze oordelen. Als je het woord op Google opzoekt dan kom je sites tegen met stellingen als: “het weerleggen van oordelen” of: “je hebt ze, maar hoe kom je van je oordelen af?” Oordelen lijken hierdoor negatief, is het ook niet beter om ergens zonder oordeel aan te beginnen?

De laatste tijd is er echter een tegenbeweging gaande, kreten als “Leve het oordeel” en “Ruimte voor oordelen” geven aan dat oordelen positief kunnen zijn.

Twee schijnbaar tegenoverliggende stellingen over oordelen. Maar hoe zien wij oordelen zelf? Hoe komen wij oordelen tegen in ons dagelijks leven? Doe mee met het socratisch gesprek en onderzoek gezamenlijk wat oordelen voor ons betekenen.

Welke argumenten hebben we bij onze oordelen? Zijn oordelen hetzelfde als meningen? Kunnen we zonder? Wanneer is een oordeel een vooroordeel? Zijn oordelen hetzelfde als vooronderstellingen? Moeten we oordelen veranderen? Of juist koesteren?

19 december 2018
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

3 december – Socratisch Café Eindhoven

Geplaatst op Geupdate op

Socratisch cafe

Een goed gesprek op socratische grondslag

Het Socratisch café is een ontmoetingsplek voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen gaan: vragend, onderzoekend, de essentie vattend. Socrates is de aartsvader van de westerse filosofie. Hij onderzocht allerlei fundamentele kwesties door middel van een gesprek. Door het uitwisselen en toetsen van meningen bracht hij zijn gesprekspartners tot onderzoek van hun eigen praktijk, hun ervaringen en hun opvattingen over wat belangrijk is in het leven.

Tijdens het Socratisch café leert u om in een gesprek een thema inhoudelijk uit te diepen en te genieten van dat wat eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij anderen, het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst, etcetera. Door te oefenen met klassieke en moderne gespreksdisciplines en reflectievormen leert u betere gesprekken voeren, een onderzoekende houding ontwikkelen en zelf een gesprekscultuur beïnvloeden.

Aanpak:

Iedere bijeenkomst staat er één inhoudelijk thema centraal, zoals vriendschap, vrijheid, identiteit, vertraging en verbinding.
Er zijn in het Socratisch café steeds enkele deskundige gespreksleiders aanwezig, maar u kunt ook zelf een gesprek (leren) leiden.
In het Vrije ruimte praktijkboek zijn 75 praktijkwijzers te vinden, concrete stappenplannen en aanwijzingen om een reflectief gesprek op te zetten. Zij vormen de basis van het Socratisch café. Het Vrije ruimte praktijkboek is te bestellen bij Het Nieuwe Trivium.
Elke bijeenkomst duurt drie tot vier uur.
Wat binnen Het Nieuwe Trivium begon als oefenruimte voor oud-deelnemers en als ontmoetingsplaats voor belangstellenden is uitgegroeid tot een zich nog steeds verder vertakkend netwerk van meer dan tien Socratische cafés in Nederland. Informatie hierover treft u aan op de volgende website: http://www.socratischcafenederland.nl/

Socratisch Café Eindhoven
Data Socratisch Café Eindhoven 2018: 08 januari, 05 februari, 05 maart, 09 april, 07 mei,
04 juni, 03 september, 01 oktober, 05 november, 03 december.

In Eindhoven zijn sinds 2012 meerdere Socratische Cafés voor senioren gaande. De doelgroep bestaat uit ouderen van 75 – 100 jaar, nog steeds scherp van geest en bereid naar zichzelf en elkaar te luisteren in kleinere groepen ( ca. 7 personen). Deze senioren wonen veelal in aanleun- en seniorenwoningen. Nadere informatie bij Ton den Boer, tondenboer@gmail.com.

Socratisch café Amsterdam- Zelfvertrouwen

Geplaatst op Geupdate op

Thema Zelfvertrouwen
30 november om 15.30
Kun je leven zonder zelfvertrouwen? Zou je bijvoorbeeld niets meer ondernemen, omdat je jezelf niet vertrouwt iets tot een bevredigend einde te laten komen als je geen zelfvertrouwen had? Is te weinig zelfvertrouwen niet goed omdat het timide en te afwachtend maakt? Is teveel zelfvertrouwen onwenselijk omdat het arrogantie en zelfoverschatting als gevolg heeft? Heeft zelfvertrouwen te maken met de deugd van de maat?

Wanneer heb je genoeg en wanneer teveel zelfvertrouwen? Hoeveel zelfvertrouwen is nodig?
Of misschien ben je meer geïnteresseerd in de voorwaarden van zelfvertrouwen? Wat maakt dat je, jezelf vertrouwt? Of misschien wanneer kan je, jezelf niet vertrouwen? Moet je jezelf vertrouwen beïnvloeden? Kan zelfvertrouwen bestaan zonder eisen? En kan zelfkritiek leiden tot meer zelfvertrouwen?

Allemaal vragen over het thema zelfvertrouwen, welke onderzocht kunnen worden aan de hand van eigen ervaringen en gezamenlijk denken. Wat vind jij interessant aan het thema zelfvertrouwen? Staat jouw vraag over zelfvertrouwen hierboven? Welke vraag over zelfvertrouwen heb jij?

Socratisch Café Amsterdam
Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Vrijdag 30 november 2018

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog

Socratisch Café Rotterdam- 27 november

Geplaatst op

Het ‘gesprek’ begint om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) en we ronden af om 22.00 uur.
Locatie:
Bijdrage:
Berkelstraat 181, Rotterdam Kralingen (gratis parkeren vanaf 18.00 uur)
€ 10,-. graag op de avond contant afrekenen
 via info@filosofischepraktijkberkelstraat.nl
(bij eerste aanmelding graag ook mob nr)

Thema: Onrecht van vooroordelen
Doe je iemand onrecht aan als je bevooroordeeld een gesprek aangaat? Deze vraag diende zich aan bij het voorbereiden van dit socratisch café, dat zal worden geleid door Maarten Rienks en Theo Elenbaas. Na een korte inleiding over het socratische gesprek starten we met het onderzoeken van de achtergrond van deze vraag. Dit doen we door Theo te bevragen. Vervolgens zullen we in de lijn met de socratisch methode een uitgangsvraag formuleren die we aan de hand van een voorbeeld onderzoeken. Maarten en Theo zullen als gespreksleider afwisselend verschillende onderdelen van het gesprek voor hun rekening nemen.
graag vooraf aanmelden:

Het socratisch café is een ontmoetingsplek voor mensen die op socratische wijze met elkaar in gesprek willen gaan: vragend, onderzoekend, de essentie vattend. Tijdens het socratisch café hebt u de gelegenheid om in een gesprek een aspect van het/uw leven inhoudelijk uit te diepen en te genieten van dat wat eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij en herkenning van anderen, het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst, etcetera. Door ervaring op te doen met klassieke en moderne gespreks- en reflectievormen leert u betere gesprekken voeren en een onderzoekende houding te ontwikkelen. De gesprekken in het socratisch café worden geleid door deskundige gespreksleiders.

Socratisch Café Utrecht: Gunnen

Geplaatst op

We leven niet alleen. Gelukkig! En soms ook vreselijk lastig. We kunnen elkaar steunen, gezelschap houden, helpen, met elkaar samenwerken, elkaar beminnen. Maar we lopen elkaar soms ook vreselijk in de weg, zitten elkaar dwars, bederven voor elkaar de pret. Zo is het leven.

Op woensdagavond 21 november hebben we het met elkaar over dat bijzondere verschijnsel, dat we een ander zo nu en dan iets gunnen. Van harte, zelfs. Of met tegenzin. Een mooi cijfer op school. Dat er iets lukt op het werk. Geluk in de liefde.

We gaan op zoek naar wat ieder van ons zelf heeft meegemaakt, met gunnen. Die vriendin gunnen dat ze nu een huis heeft, waar ook haar dochter met man en kleinkinderen woont. Dat gesloten meisje gunnen dat zij ziet van zichzelf dat ze eigenlijk heel veel kan. De jonge ouders gunnen dat ze de tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven. De buurvrouw gunnen dat ze het goede van haar werk blijft zien. En andere ervaringen met gunnen die ons te binnen schieten.

Persoonlijke ervaringen tonen ons hoe dat gaat, gunnen; en ze roepen vragen op. Is gunnen iets dat je met je hoofd doet, of je hart, of met beide? Kun je je voornemen om iemand iets te gunnen? En zo nee, kun je wel uitleggen waarom je iemand iets gunt? Maakt het daarbij uit, wat het is, en om wie het gaat?

Aan verschillende tafels gaan we onze ervaringen met en gedachten over gunnen onderzoeken. Zo profiteren we van elkaars wijsheid en zetten elkaar aan tot verder denken.

21 november 2018
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro